Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yandal Programı
Yan Dal Nedir?

Yan dal, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan bir programdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir. Mezuniyette ana bölüm diploması yanında yan dal sertifikası almak için yan dal programı koşullarının tamamlanması gereklidir.

 

Yan Dal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir? 

Yan dal Programı’na başlamak isteyen öğrencilerin en son tamamlamış oldukları yarıyıl dersleri incelenerek başarı koşullarını sağlamaları koşuluyla yan dal programına başvurdukları dönemde başlayabilirler.

Öğrencinin alttan dersi olmamalıdır.
Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadal genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması gerekir.

Bu şartı sağlayamayan veya alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. 

 

Yan Dal Programına Ne Zaman Başvurulur?
Öğrenci, yan dal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurabilir.

Yan dal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sonuç sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

 

Anadal ve Yan Dal Programı İlişkileri?

Yan dal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Anadal’ından mezun olan öğrenciye anadal lisans diploması verilir.

Yan dal programını tamamlayan öğrencilere yan dal programından aldığı dersleri gösteren not dökümü verilir.

 

Yan Dal Programının Devamı İçin Not Kriteri Var mıdır? Başarı Koşulları Nelerdir?

Yan dal programına devam edebilmek için öğrencinin ana dal not ortalaması en az 2,00/4,00 olmalıdır. Eğer ana dal not ortalaması 2,00/4,00’ün altına düşerse öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir.

Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

 

Yan Dal Programı Başvuru Koşulları, Tarihi ve Kontenjanları Nedir?

Yan dal yapmak isteyen OKÜ öğrencileri için başvuru koşulları, tarihi ve kontenjanlar Senato tarafından belirlenir ve ÖİDB’nin internet sayfasında duyurulur.

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...22 Eylül 2023