Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Öğrenci Konseyi
ÖĞRENCİ KONSEYİ NEDİR?

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİMİZ
 Adı Soyadı Bölümü  E-Posta Görevi
 Selvi Nur DİNDAR Müzik Bölümü    selvinurdindar@gmail.com Bölüm Temsilcisi

 

Öğrenci Konseyinin Amacı Nedir?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

 

Fakülte Temsilcisi Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

 

Fakülte Temsilcisi Olarak Benden Ne Beklenir?

Fakülte öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği fakülte ve bölüm  öğrencileriyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki gibidir:

- Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.

- Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek.

- Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.

- Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

- Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek.

- Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.

 

Bölüm Temsilcisi Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Kayıtlı olduğunuz bölümün öğrenci temsilciliği seçimlerinde aday olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmiş ve seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekiyor. Başvurunuzu Seçim Kuruluna ve fakülte / yüksekokul / konservatuar / meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeniz gerekir.

 

Bölüm Temsilcisi Adayı Olmak İçin Hangi Şartları Taşımalıyım?

İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olması ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.


- Normal öğrenim süresini doldurmamış olması,
- Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması,
- Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
- Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
- Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,
- Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
- Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.
 
Not. Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.

 

Bölüm Temsilcisi Olarak Benden Ne Beklenir?
Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği bölümle ve temsil ettiği bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki gibidir:
- Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
- Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
- Bölümünün öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda öğrencileri temsil etmek,
- Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunları Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
- Öğrencileri öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
- Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek,
- Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

- İlgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,

- Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Öğrenci Konseyi seçimleri iki yılda bir yapılır. Seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.

 

Seçimlerde Kimler Oy Kullanabilir?

Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Oy kullanabilme kriterleri aşağıdaki gibidir:

- Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır.

- Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler.

- Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur.

- Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için başvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır, vekaleten kullanılamaz.

 

Konsey Başkanı Nasıl Seçilir?

Öğrenci konseyi başkanlığını, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Öğrenci konseyi başkanının görevleri aşağıdaki gibidir:

- Üniversitenin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, toplantı davetlerini yapmak ve toplantılara başkanlık etmek,
- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu toplantıya davet etmek,
- Yıllık faaliyet raporlarını Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna sunmak,
- Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyini Ulusal Öğrenci Konseyinde temsil etmek.

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız…
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız...

22 Eylül 2023