Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

Tarihçe

 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulmuş olan Müzik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim yılında başlamıştır.

Müzik Bölümü

 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulmuş olan Müzik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim yılında başlamıştır. Bu programın öğretim dili Türkçe olup normal öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Programın müfredatında hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziğine yönelik dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz her iki müzik türü hakkında üst düzey bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da çalışmalar yaparak müziğin bilimsel gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.

Bölümün Amacı

Müzik Bölümünün temel hedefi; uluslararası normda akademik müzik bilgisi almış, çalgısına hâkim ve sanata estetik bir bakış açısıyla yaklaşabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca başta kendi müziğimiz olmak üzere, tüm müzik türleri hakkında bilimsel araştırma yapabilme, müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkı sağlayabilme ve müzikle ilgili sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin kazandırılması bu programın amaçları arasında yer almaktadır.

Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri

 Müzik Bölümünün temel hedefi; uluslararası normda akademik müzik bilgisi almış, çalgısına hâkim ve sanata estetik bir bakış açısıyla yaklaşabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca başta kendi müziğimiz olmak üzere, tüm müzik türleri hakkında bilimsel araştırma yapabilme, müzik bilimleri alanındaki araştırmalara katkı sağlayabilme ve müzikle ilgili sorunlara çözüm önerisi getirebilme becerisinin kazandırılması bu programın amaçları arasında yer almaktadır.

Program Çıktıları

1 Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi
2 Müzik eleştirisi konusunda bilgi sahibi olmak ve eleştirebilme becerisi
3 Müzik kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
4 Müzik tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
5 Müzik ekol ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi
6 Farklı ekol ve teknikleri uygulayabilme becerisi
7 Müzik etiği konusunda bilgi sahibi olmak
8 Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisi
9 Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme becerisi
10 Yaşam boyu öğrenme kavramının gerekliliği bilinci
11 Çalışmalarını topluma anlatacak iletişim becerisi
12 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
13 Müzik konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındalığına sahip olma
14 Estetik farkındalığa sahip olma
15 Çağdaş sanat müziğini uluslar arası düzeyde takip edebilecek donanıma sahip olma

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olacak öğrenciler, Müzisyen unvanı alacaklardır. Kültür Bakanlığı Koroları, TRT Koroları, Belediye ve Özel Kurum Müzik Gruplarının yanı sıra bireysel olarak mesleklerini icra edebilirler.

22 Eylül 2023