Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Burs ve Kredi
BURS NEDİR? 

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır. Bu bağlamda birçok kurum, kuruluş ve vakıf burs verebilmektedir.

Burslara kimler başvurabilir?
Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri başvurabilir.
Burslardan yararlanacak öğrenciler?

Burslardan hangi öğrencilerin yararlanabileceği başvurulan kurum, kuruluş ve vakfa göre değişmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz ilgili kurum, kuruluş ve vakıflardan bu bilgileri edinebilirler.

 

Ülkemizde burs veren bazı kurum, kuruluş ve vakıflar şunlardır;
TÜBİTAK
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/3228/3200/Kredi-Burs-Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı
http://abdigm.meb.gov.tr/www/burslar/kategori/9
Türkiye Çevre Vakfı
http://basvuru.tucev.org
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
https://www.sabancivakfi.org/tr/burslar/basvuru-ve-degerlendirme-icin-kosullar
Vehbi Koç Vakfı
https://www.vkv.org.tr/kategori_detay.aspx?id=11&hl=tr
Türk Eğitim Vakfı
https://www.tev.org.tr/burs/tr
Çağdaş Eğitim Vakfı
https://www.cev.org.tr/burs-basvuru-formu/
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/
,,,,,

 

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

 
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
 
Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler;
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, (dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
 

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

 

KATKI KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

 

GEREKSİNİM DESTEKLERİ

Gereksinim Bursu (yemek), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ihtiyacı olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından verilen burstur.

Dayanak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. Maddesi (j) fıkrası

“Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.”

Duyurusu; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Akademik Yılı başında yapılır.
Kontenjan; Her Akademik birime toplam öğrenci sayısına göre kontenjan ayrılır.
Başvurular; Öğrenciler tarafından kendi Akademik birimine yapılır.

Değerlendirme; Her Akademik birim kendisine yapılan başvuruları kendi kontenjanları ve yukarıda bahsi geçen mevzuat dahilinde değerlendirerek belirlediği öğrenci isimlerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. Akademik birimlerce bildirilen öğrencilerin yemek bursundan yararlanabilmesi için Rektörlük Oluru alınır. Rektörlük Oluruna istinaden öğrenciler yemek bursundan tüm yemekhanelerimizde yararlanmaya başlar.

 

KANUN ve YÖNETMELİKLER
Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'a ulaşmak için tıklayınız...
Burs Kredi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız...
Katkı Kredisi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız...
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız...

17 Ocak 2024
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Matematik Bölümü D Blok / Osmaniye
03288251818
03288250097
matematik@osmaniye.edu.tr