Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Matematik Bölümü

      Matematik, bilimsel ve bağımsız düşünme, muhakeme ve karar verme becerisini geliştiren ve bütün pozitif bilimlerin temelini oluşturan ortak bir dildir. Bütün bilimlerin temeli olan matematik kendi içinde de birçok uygulama alanına sahiptir. Bilginin ve bilimin hızla değer kazanarak teknoloji, sanayi ve Finans Dünyasını şekillendirdiği günümüzde, iş ve sosyal yaşamının karmaşık problemlerini yorumlayabilen, sorgulayan, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, analiz yapan, modelleyen ve çözebilen, matematik ve bilgisayar becerileri ile donatılmış nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

      Matematik Bölümümüz, öğrencilerini güçlü bir matematiksel altyapıyla donatarak yeni matematik bilgisi üretebilmelerine, bugünün ve geleceğin matematikle ilişkili problemlerine çözüm bulmalarına destek olmayı, öğrencilerin merakını, yaratıcılığını, matematik alanında teknoloji kullanma becerisini ve doğru, mantıklı, bağımsız ve sezgisel düşünme yetisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

      Matematik Bölümümüz, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için, ilk iki yılda verilen temel ve kuramsal matematik derslerinden sonra bölümün sunduğu seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçtikleri kuramsal ya da uygulama alanlarında yetişmelerine yardımcı olmaktır. Tüm dünyada matematikçilerin kullandığı belirli bilgisayar programlarının verildiği bilgisayarlı eğitim de yeterli yoğunlukta sunulmaktadır. Kuramsal alanda çalışmak ve mezuniyet sonrası matematik alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için ise ileri düzeyli çeşitli matematik dersleri lisans programımızın önemli bir parçasını oluşturur. Bunlarla birlikte belirli koşulları sağlayan başarılı öğrencilerin “yan dal” ve “çift anadal” öğrenimi görmeleri, “Farabi” ve “ERASMUS+” değişim programlarından yaralanmaları mümkündür. Ayrıca sadece matematik ve bilgisayar eğitimi-öğretimi verilmeyip, ülkemizin kültürel değerlerini özümseyen, evrensel çevre ve insanlık değerlerine saygılı, sosyal yönleri gelişmiş, bireyler yetiştirme konularına da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla sosyal ve kültürel ağırlıklı dersler ve etkinlikler programımızda yer almaktadır.

       Dört yıllık matematik lisans programını bitiren öğrencilerimiz  “Matematikçi” unvanını  alarak,

·      Akademik kariyer yaparak doktorasını bitirenler, üniversitelerin Matematik ve Matematik - Bilgisayar bölümlerinde öğretim üyesi olarak,

·      Çeşitli Devlet ve özel sektör kurumlarında, örneğin Bakanlıklarda, Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK), bankalarda, finans kurumlarında, sigortacılık sektöründe,

·       Bilgi İşlem Merkezi ya da diğer birimlerde,

·    Gerekli pedagojik formasyon eğitimini de aldıklarında, ortaöğretim kurumlarında ve özellikle yabancı dilde eğitim yapan özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “Matematik branş öğretmeni” olarak çalışabilirler.

        Bu program bazı üniversitelerde Matematik Mühendisliği veya Matematik-Bilgisayar olarak yer almakta ise de, daha doğru olarak Matematik Bölümü adıyla uluslararası kabul görmüş bulunmaktadır.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Matematik Bölümü D Blok / Osmaniye
03288251818
03288250097
matematik@osmaniye.edu.tr