Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölümümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik Bölümü ile ortak Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı yürütmüştür.

Bu program bünyesinde 24 adet Yüksek Lisans tezi tamamlanmıştır.

2022

EMRE CEREN

Genelleştirilmiş Kudryashov metodu ile bazı kısmi diferansiyel denklemlerin soliton çözümlerinin bulunması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2021

MERVE DAVARCI YALÇIN

Genişletilmiş deneme denklem metodu ile bazı kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin bulunması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2021

UĞUR BAYRAKCI

Genelleştirilmiş Kudryashov metodu ile bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin incelenmesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

2020

ŞERİFE DUMAN

Modifiye edilmiş deneme denklem metodu ile bazı kısmi diferansiyel denklemlerin tam çözümlerinin bulunması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2020

SEVGİ KASTAL

Modifiye edilmiş exp (-Ω(ξ))-açılım fonksiyon metodu ile bazı kısmi diferansiyel denklemlerin tam çözümlerinin bulunması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2020

VEYSEL ÇELİK

Bir ağırlıklı bazı toplamsal kodlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019

ÖMER ÖZKAN

Bazı optimal yarı burmalı kodlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2017

FATMA TÜLÜCE

Young tabloları ve plactic monoid

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2016

MEHMET ÇOLAK

Otomoto yarıgrupları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2015

AYKUT EMNİYET

Bazı yarıgrup yapıları için yeniden yazma sistemleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2015

VESİLE İNCESU

Bazı cebirsel yapılar için sonlu türetilmiş tip özelliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2021

AYBEGÜM ÇALIŞKAN

Fonksiyonel derecelenmiş dönen basınçlı kapların elastik analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019

MEHMET AKİF KIRKÖSE

Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirin ısı iletiminin chebyshev pseudospektral yöntemi ile geçici rejimdeki analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019

MEHMET ULUTAŞ

Fonksiyonel derecelendirilmiş kürenin ısı iletiminin chebyshev pseudospektral yöntemi ile geçici rejimdeki analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019

ANWR TEMO

Manyetik alan etkisi altında fonksiyonel derecelendirilmiş kapların stres analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2018

RAMAZAN YILDIRIM

Anizotropik ısı iletim probleminin pseudospektral Chebyshev yönetimi ile sayısal benzetimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2017

ALİ YILDIRIM

Fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dairesel kanatçıklarda termal gerilme analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2016

MUSTAFA POYRAZ

Dönel bir halkasal boşlukta bulunan manyetik akışkanın galerkin solenoidal yöntemi ile doğrusal kararlılık analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2022

KÜBRA SONGÜL MERT

Zamana bağlı bir lazer ısı kaynağı ile yarı sonsuz fonksiyonel dereceli bir cismin Hiperbolik ısı iletiminin

yarı-analitik çözümü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2022

NESİBE YILMAZ

Bazı halkalar üzerindeki aykırı devirli kodlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2021

SEDEN BETÜL TOR

Rota-baxter cebirleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019

MERVE TUĞÇE KALAY

Lie cebirleri için Gröbner-Shirshov bazı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2018

SEDA DENİZ UÇAR

Poisson braketleri ve iki değişkenli Poisson cebirlerinin otomorfizmleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2021

İPEK NİZAMETTİN SERTKOL

3-boyutlu Galilean uzayında Fermi-Walker türevi ile elastik olmayan eğri akışları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle bölümümüz bünyesinde Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul görmüştür. Bu kapsamda, halen farklı anabilim dallarında 10 öğrencimiz yüksek lisans programında öğrenimlerini sürdürmektedir.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Matematik Bölümü D Blok / Osmaniye
03288251818
03288250097
matematik@osmaniye.edu.tr