Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İşletme
Tarihçe

Fakültemiz İşletme Bölümü  Lisans Programı, 2008 yılında açılmıştır. Program, "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku" , ve "Sayısal Yöntemler" Anabilim dallarını kapsayan derslerden oluşmaktadır. İlk defa programa 2009-2010 akademik yılında, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere öğrenci almaya başlamış ve almaya devam etmektedir.

İşletme Bölümü

İşletme Bilimi; bilgi, insan kaynağı, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak; uzun dönemde kâr, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalıdır. 

Bu bağlamda üniversitemizde verilen işletme eğitiminin temel amacı kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararlar verebilen bireyler yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüz işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermeyi; iş dünyasına analitik düşünce kabiliyetine sahip insan kaynağı sağlamayı; işletme kavramını, işletmelerin yerine getirdiği işlevleri, iç ve dış çevresini tanıyan, analizini yapabilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, sağlıklı kararlar alabilen, finans, muhasebe, pazarlama gibi çeşitli alanlarda yöneticiler ile işletmeciler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. 

Genel olarak işletme bölümü mezunları kamu sektöründe ve özel sektörde yönetici statüsünde çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Daha özelde ise bankacılık, sigortacılık, maliyecilik, idari hakimlik, akademisyenlik, insan kaynakları uzmanlığı, üretim yönetimi, pazarlama uzmanlığı, yatırım ve finans uzmanlığı, borsacılık, maliye hesap uzmanlığı, danışmanlık vb. birçok alanda işletme bölümü mezunları istihdam edilmektedir.

Bölümün Amacı 

Bu programın amacı işletmecilik girişimcilik ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri edinmiş ve bunları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanabilecek insan kaynağını yetiştirmektir. 

Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri

Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Program Çıktıları
1.  Öğrenci işletmecilik konusundaki teorik çalışmaları öğrenebilir ve işletmedeki problemleri çözümleyebilir.
2. Bir işletmeyi analiz ederken diğer disiplinlerden yararlanmayı öğrenir.
3. İşletmeciliğin temel alanları olan yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazanır
4. İşletmecilikle ilgili teorileri işletme yönetiminde ve işletme yönetimi sorunlarının çözümünde kullanır.
5. Temel ekonomi ve işletme hukuku bilgilerini güncel, ekonomik, sosyal ve teknik sorunların çözümünde kullanır.
6. Analitik düşünme, yeni üretim teknoloji ve yöntemlerini takip eder ve uygular.
7. İşletmeciliğin farklı alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılabilecek uygun yöntem ve teknikleri seçer.
8. İşletmecilikle ilgili model kurar, istatistiksel analizleri yapar ve paket programları kullanır.
9. Sosyal sorumluluk alır, iş ahlakı ve kalite bilincine sahip olur.
10. Yetkiyi kullanır, sorumlulukları üstlenir, etkin ve verimli biçimde çalışır.
11. Farklı disiplinlerden yararlanır, girişimci, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
12. Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmanın yanı sıra temel ve mesleki yabancı dil yapılarını öğrenir, özel ve iş yaşamında kullanır.
13. İş ortamının gerektirdiği davranışları sergiler, yönetim becerilerine, liderlik özelliklerine ve öz güvene sahip olur.
14. İşletmeciliğin temel alanlarından (yönetim organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler) en az birinde iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
15. Fiziki ve beşeri sermayeyi yönetir.


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
iibf@osmaniye.edu.tr