Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İktisat
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. İktisat Bölümü, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölümler arasında yer almaktadır. İktisat bölümü süreç içerisinde akademik kadrosunu geliştirerek 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır. 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle de 6. mezunlarını vermiştir. İktisat Bölümü Lisans Programı, "İktisat Politikası", "İktisat Teorisi", "İktisat Tarihi" ve "İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat" anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. 2021-2022 yılı itibariyle İktisat Bölümü'nde 1 Profesör, 3 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Genel Bilgiler

İktisat bölümünün amacı evrensel nitelikteki araştırmalarla iktisadi ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip analitik becerileri ve birikimi olan bireyler yetiştirmektir.

İktisat bölümünde yürütülen eğitim ve öğretim programı, İktisat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel sorunlarını ve Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri bir arada vermektedir.

İktisat bölümü ders programı öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya sevk ederek öğrencilerin yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini desteklemektedir. İktisat Bölümü esnek bir ders programına sahip olan öğrencilere iktisat dışında da ilgi duyduğu alanlara ait ders alma imkanı sunmaktadır. Bir yandan sağlam bir iktisat kuramı ile donatılan öğrenciler, bir yandan da maliye, istatistik, muhasebe, ekonometri, hukuk, finans gibi disiplinlerde de kendilerini geliştirme imkanı sağlayacak altyapıya sahip olmaktadır. Ayrıca değişen koşullar ve bilimsel gelişmeler çerçevesinde sürekli yeni seçmeli dersler sunulmaktadır.

İktisat bölümü mezunları, sahip oldukları analitik donanım doğrultusunda hem kamu sektörü hem de özel sektörde talep görmektedir. Başta Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, olmak üzere bakanlıklarda ve Merkez Bankası, Sayıştay, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kamu kurumlarının yanı sıra, bankacılık ve finans sektörlerinde de geniş istihdam olanaklarına sahiptirler.

İktisat Bölümünde Lisans programına ek olarak, İktisat Anabilim Dalı bünyesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren İktisat Tezli Yüksek Lisans programı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren ise Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programları yer almaktadır.
Program Çıktıları
1.  Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, üstlendiği görevleri yerine getirebilme.
2. Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
3. İktisadi aktörlerin (hanehalkı, işalemi, devlet gibi) ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
4.

İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme ve bunlar hakkında yorum yapabilme.

5. İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
6. Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
7. İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde toplumsal, kültürel, bilimsel değerlere uygun olarak yorumlayabilme.
8. İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme.
9. Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve nedenlerini irdeleyebilme.
10. En az bir yabancı dili etkili şekilde kullanabilme.
11.  Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
12. İşletme kavramlarını temel düzeyde tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
13. İktisadi analiz yöntemlerini işletme sorunlarına uygulayabilme.
14. Ekonomi ve mali hukuk kavramlarını tanımlayabilme ve bu bilgileri iş hayatında kullanabilme.
15. Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif alabilme.
16. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
17. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
18. Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme.
19. Kaynak ve verilere ulaşabilme ve bunları uygun şekilde kullanma , yorumlama ve sunma.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
iibf@osmaniye.edu.tr