Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Dekan Yardımcısı


 Doç. Dr. Mehmet ELA
İktisat Bölümü
+90 328 827 10 00-3265
+90 328 825 00 97
mehmetela@osmaniye.edu.tr
mehmetela@korkutata.edu.tr


Lisans öğrenimini 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Maliye Programında yüksek lisans eğitimini, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Doçent Dr. Olarak görev yapmaktadır.

Çalıştığı alanlar devlet borçları, kayıtdışı ekonomi, kamusal mallar, çevresel tahviller, İslami finans ve sukuk olup, bu alanlarda 3 kitabı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.GÖREVLERİ
Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek,
Dekana karşı sorumlu olmak,
Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,
Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekana birinci derecede yardımcı olmak,
Fakültenin Eğitim-Öğretim faaliyetlerini organize etmek,
Eğitim-Öğretim ile ilgili işleri denetlemek,
Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,
Akademik ve İdari Personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek,
Öğrenci sorunlarının Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,
Faaliyet raporu, stratejik plan, iç kontrol standartları uyum eylem planı ve denetim raporunu kontrol etmek,
Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,
Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyeti ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek,
Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak,
Sınavların zamanında yapılmasını, dersliklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
Fakültenin uluslararası ilişkilerinin arttırılması ve yürütülmesinde Dekan’a yardımcı olmak,
Birimde çalışan personel arasındaki iş bölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.


Güncelleme 18.03.2022 20:48:2022 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
iibf@osmaniye.edu.tr