Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Fakülte Politikası
 
Fakültemiz kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
Fakültemiz kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
Fakültemiz teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
Fakültemiz ile dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak. Eğitim-Öğretim Politikası
 
Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile öğrencilerin desteklenmesini ve başarılı öğrencilerin teşvik edilmesini sağlamak,

Eğitim ve öğretimde evrensel değerler doğrultusunda hareket etmek,

Yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen öğrenme ve öğretme anlayışını benimsemek.Araştırma-Geliştirme Politikası
 
Bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve önceliklerini de gözeterek araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek.Kalite Politikası
 
Yaşam boyu öğrenme ve öğretme ile sürekli ilerlemeyi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.Memnuniyet Politikası
 
Fakültemiz öğrencileri, akademik personeli ve idari personelinin memnuniyetini artırmanın başarıyı sağlamada en temel ölçütlerden biri olduğunun bilinciyle hareket ederek;
Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizin eğitim faaliyetleri dışında kalan zamanlarını kaliteli değerlendirebilmelerini sağlayabilmek için üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar,
Engelsiz üniversite ve fakülte olarak; öğrenci, akademik personel ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak.İnsan Kaynakları Politikası
 
Fakültemiz insan kaynakları politikası doğrultusunda;
Nitelikli iş gücünün fakültemize kazandırılmasını sağlamak,
Başarının desteklenmesi ve takdir edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirmek.Kurumsal İletişim Politikası 

Fakülte bünyesinde yer alan tüm bölümlerin dış paydaşlarla gerçekleştireceği iletişim faaliyetlerinin yönetilmesini esas alır. Bu doğrultuda kurumsal iletişim politikası; xx xxx
Eğitim ve öğretimde paydaşların katılımına yönelik uygulamalar geliştirmek ve iş birlikleri oluşturmak.


Güncelleme 18.03.2022 19:34:0522 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
iibf@osmaniye.edu.tr