Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar

Bölüm Politikası

 • Bölüm kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
 • Bölüm kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
 • Bölüm teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
 • Bölümümüzün dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak.

Eğitim-Öğretim Politikası

 • Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,
 • Bölüm olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak
 • kurumlarla iş birlikleri yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,
 • İngiliz dili ve edebiyatı alanında gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bireyleri mezun ederek topluma kazandırmak.

Araştırma-Geliştirme Politikası

 • Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayın yapmak,
 • Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.

Kalite Politikası

 •  Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
 •  Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
 • İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı olmak,
 • Disiplinler arası çalışabilme yeteneği kazandırmak,
 • Yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmek.

Memnuniyet Politikası

 • Bölümümüz öğrencileri, akademik personeli ve idari personelinin memnuniyetini artırmanın başarıyı sağlamada en temel ölçütlerden biri olduğunun bilinciyle hareket etmek,
 •  Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizin eğitim faaliyetleri dışında kalan zamanlarını kaliteli değerlendirebilmelerini sağlayabilmek için üniversitemiz tarafından sunulan imkânları arttırma çabası içinde olmak,
 • Engelsiz üniversite, fakülte ve bölüm olarak; öğrenci, akademik personel ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Nitelikli insan gücünün bölümümüze kazandırılması,
 • İnsan kaynağına ve onun katkılarına değer verilmesi,
 • Etkin ve verimli bir çalışma ortamının temelinin oluşturulmasının sağlanması.

Kurumsal İletişim Politikası

 • Bölüm içi ve dışında gerçekleştirilen etkileşimlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal imajı destekleyici iletişim kurulması.
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2. Blok 2. Kat, Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251000
fefdekanlik@osmaniye.edu.tr