Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Ceyhun Yükselir & Ömer Özer 2022 Investigating the Interplay between English Language Teachers’ Autonomy, Well-being and Efficacy Issues in Educational Research  32 (4) 1643-1657 http://www.iier.org.au/iier32/yukselir.pdf
2.   Ceyhun Yükselir & Ömer Özer 2022   EFL Learners’ Views on Learner Autonomy and Foreign Language Anxiety  ACUITY: Journal of English Language Pedagogy, Literature and Culture 7 (2)  248-263  https://doi.org/10.35974/acuity.v7i2.2824 
3. Barış Ağır 2022 Ecocatastrophe in Margaret Atwood’s Oryx and Crake Söylem Filoloji 7(1) 110-121 https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1051596
 4. Barış Ağır   2022  Animal Subjectivity and Ethics of Care: Human-Nonhuman Relations in Doris Lessing’s On Cats IDEAS: Journal of English Literary Studies 2 (1)  29-44  https://dergipark.org.tr/en/pub/ideas/issue/69623/1110141
 5. Barış Ağır    2022  Biopolitics Of Body In Aldous Huxley’s Brave New World International Journal of Filologia  8 152-161  https://doi.org/10.51540/ijof.1208501 
6.   Ayşe Şensoy & Meryem Ayan  2022  An Ecocentric Reconsideration of Bakhtin’s Grotesque Realism in Sexing the Cherry Turkish Academic Research Review 7 (3)  861-888  https://doi.org/10.30622/tarr.1118701 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Barış Ağır  2022  Henry S. Salt's Moral Philosophy on Animal Rigths  International Korkut Ata Scientific Researches Conference  Tam Metin      
2. Barış Ağır    2022  The Grotesque Female Body in Raymond Carver’s Short Stories  International Conference on English Literature, Applied Linguistics and Translation Studies Özet       
3.   Barış Ağır  2022  Consuming the Body: Feminine Beauty in Anita Brookner's "Hotel du Lac"  International Modernism and Postmodernism Studies Conference 2022 Özet      
4.   Barış Ağır 2022   Lesbian Poetry of Carol Ann Duffy  Congress on Gender Studies CGS22: Appearances of Violence Özet       
5. Barış Ağır 2022   Female Consciousness in Kate Chopin's Short Stories  International Symposium on Women's Studies on Social Sciences Özet      
6.  Barış Ağır 2022  Journey for Survival and Redemption in a Postapocalyptic World: Cormac McCarthy's The Road  International Social Sciences Symposium Özet      
7.   Ayşe Şensoy & Gizem Ünal 2022   Din ve İktidar Bağlamında Kadının Toplumdaki Konumu: Ses-Sağır Eden Sessizlik Romanına Eleştirel Bir Bakış Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu
Özet       C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
 1. Süleyman Kasap & Fırat Ünsal  Ceyhun Yükselir & Ayşe Şensoy  2022
Literature in ELT Classrooms Digital Storytelling in Language Teaching through Literary Texts  21-36   Türkiye Anı Yayıncılık 
 2. Barış Ağır & Mehmet Akif Balkaya     2022   Ekodrama: Çevreci Tiyatro, Sahne ve Performans Ekolojileri  Ekodrama: Çevreci Tiyatro, Sahne ve Performans Ekolojileri   Türkiye  Kriter Yayınları 
 3. Ayfer Su-Bergil  Ceyhun Yükselir & Ömer Özer  2022    Reconsidering the EFL Pedagogy with the Influence of Pandemic Conditions: Past-Present-Future!

 A Review of Quality Practices and Standards in Foreign Language Education and Imagining the Post-Pandemic Language Classroom

  Türkiye  Anı Yayıncılık 
 4.  Sönmez Görsev Ceyhun Yükselir  2022     Course Book Evaluation in ELT The Use of Textbooks in ELT: Printed Textbooks vs Digital Textbooks  109-132  Türkiye    Eğiten Kitap
5.   Bahar Gün & Evrim Üstünoğlu Ceyhun Yükselir & Saadet Korucu Kış   2022   Exploring the Principles of Reflective Practice in ELT: Research and Perspectives from Turkey Pre-service EFL Teachers’ Reflective Thinking Levels and Cognitive Presence in Online Learning Settings: A Correlational Study   İngiltere  Equinox Publishing
6.  Semin Kazazoğlu  Ceyhun Yükselir & Oya Tunaboylu & Sevim İnal  2022     Critical Reading and Writing in the 21st Century

Working on Developing Critical Skills through Activities

 106-122 İngiltere   Cambridge Scholars Publishing
 7.  Eda Duruk Ceyhun Yükselir & Ömer Özer   2022     The New Normal of Online Language Education Incorporating Autonomy into Language Teaching: The Role of Digital Pedagogy Training  43-58 Türkiye  Eğiten Kitap 
 8.  Gonca Yangın Ekşi, Sedat Akayoğlu, Leonora Anyango Ömer Özer & Ceyhun Yükselir   2022    New Directions in Technology for Writing Instruction  Research-based Writing Practices in the Digital Age: New Possibilities and Implications for English Language Teachers and Learners   İngiltere  Springer Cham 
 9. Zafer Ayar Barış Ağır  2022    Postmodern Trends in Literature and Arts Garbage in E. L. Doctorow's Postmodern Fiction  57-82  Türkiye  Kriter 
C2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.F. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.


Güncelleme  1/10/2023 10:06:55 PM

 
22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2. Blok 2. Kat, Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251000
fefdekanlik@osmaniye.edu.tr