Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Lisansüstü Program Açma Rehberi

İLK DEFA LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMA REHBERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 16.02.2021 tarih ve E.11197 sayılı yazısında; 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü program açılması tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Yüksek Lisans Programı Açma Başvuru Dosyaları

1. Yüksek Lisans Programı Açma Formu doldurulur.

2. Öğretim Üyesi Bilgileri Formu doldurulur.

3. Yeni Program/Ana Bilim Dalı Açma Başvuru Formu doldurulur.

4. Lisansüstü Program Açılması İçin Ek Bilgiler doldurulur

5. Ana Bilim Dalı/Bölüm Kurulu kararı alınarak Enstitüye iletilir.

Doktora Programı Açma Başvuru Dosyaları

1. Doktora Sanatta Yeterlilik Programı Açma Formu doldurulur.

2. Öğretim Üyesi Bilgileri Formu doldurulur.

3. Yeni Program/Ana Bilim Dalı Açma Başvuru Formu doldurulur.

4. Lisansüstü Program Açılması İçin Ek Bilgiler doldurulur.

5. Ana Bilim Dalı/Bölüm Kurulu kararı alınarak Enstitüye iletilir.

Uzaktan Eğitim  Programı Açma Başvuru Dosyaları

1. Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu

2. Uzaktan Öğretim Programı Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu

3. Uzaktan Öğretim Programları ile İlgili Bilgiler Formu

4. Lisansüstü Program Açılması İçin Ek Bilgiler doldurulur.

5. Ana Bilim Dalı/Bölüm Kurulu kararı alınarak Enstitüye iletilir.

İş akışı:

1. Açılacak programa ilişkin dosya hazırlama sürecinde;

a. YÖK’ün sitesindeki listede yer alan maddelerde belirtilen hususlar; madde numaraları doğrultusunda ilgili, maddelerde istenen bilgiler tek tek yazılarak atlanmadan hepsi cevaplanacak (gerekçeleri, bilgileri vb.) ve istenen bilgiler eksiksiz verilecektir. Bu kapsamda, ilgili maddelerde belirtilen hususlar hakkında açılacak programa ilişkin verilecek cevap/bilgi/imkân yoksa bile yine ilgili soru/madde başlık halinde yazılarak cevap olarak gerekirse söz konusu imkânların “olmadığı” belirtilecektir.

b. İlgili maddelerde; form, şekil ve tabloların “word”, ya da “excel” formatları istenip istenmediğine dikkat edilmeli ve hangi dosya türü ile doldurulması/yazımı isteniyorsa ona göre hareket edilmelidir.

c. Dosya hazırlanırken metin yazım karakterleri ve büyüklükleri standart halde olacak. (Times New Romen, 12 p.; Satır aralıklarında 1,5 satır aralığı; Paragraf: üst:6nk, alt:6nk ve paragraf girintisi 1,25 cm olacaktır. Yazım iki yana yaslı olarak seçilecektir. Kenar boşlukları; sol 3 cm, alt, sağ ve sol:2,5 cm olacaktır).

d. Programda ders verecek öğretim üyelerinin özgeçmişleri mutlak suretle YÖK’ün belirlediği özgeçmiş formatına (hepsi aynı standartta/format) göre olacaktır. Bunun dışında, YÖKSİS çıktısı alınarak veya kendiliğinden oluşturulan resimli vb. özgeçmiş formatları kullanılmayacaktır.

e. İlgili programda gösterilen öğretim üyelerinin diğer programlarda kayıtlı olup olmadığı (başka bir lisansüstü programda adı geçip geçmediğine göre) kontrol edilip özellikle, ilgili programı açma şartlarının taşınıp taşınmadığı göz önüne alınarak ilgili tablolar doldurulmalı ve söz konusu tablolarda beyan edilmeyen hiçbir öğretim üyesinin özgeçmişleri sunulmamalıdır.

2. Gerek yeni açılacak gerekse halihazırdaki mevcut programlardaki müfredatların hazırlanması veya güncellenmesinde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin dikkate alınması gerekmektedir.

3. Yeni açılacak programlarda mutlak suretle Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler kontrol edilerek bu ilkelerde belirtilen tüm şartların açılması planlanan program için taşınması gerekmektedir. Aksi takdirde program önerileri kabul edilmeyecektir.

4. Programın açılmasına ilişkin başvuru dosyası, öğrenci alınması düşünülen eğitim-öğretim döneminden en az 3 ay önce enstitümüze ulaştırılmalıdır.

5. Öğretim Üyelerinin YÖKSİS bilgileri güncel olmalıdır.

6. Yeni Lisansüstü program açmak sureti ile öğrenci alımı için gerçekleştirilecek başvurularda, yukarıda linkleri verilen YÖK’ün belirlediği Lisansüstü Program Açmak İçin Başvuru Formatında yer alan bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanarak, son hali basılı (klasör içinde), CD’ye çekilerek Ana Bilim Dalı/Bölüm Kurulu kararı ekinde EBYS üzerinden Enstitüye teslim edilmelidir.

7. Dosya, Enstitü Kurulu’nun uygun görmesi halinde Üniversite Senatosu’na sunulur.

8. Senatoda görüşülen ve kurulması önerilen program talebi, Rektörlük Makamı’nca Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir.

9. Bu konudaki Rektörlük üst yazısı ile birlikte Enstitü tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımına veri girişi yapılır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
sbe@osmaniye.edu.tr