Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Müdür Yardımcısı


Doç. Dr. Hüseyin ASLAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
+90 328 827 10 00-3291
+90 328 827 00 97
huseyinaslan@osmaniye.edu.tr
hüseyinaslan @korkutata.edu.tr


Doç. Dr. Hüseyin ASLAN İslahiye/Gaziantep doğumludur.  Özel sektörde uzun yılar yöneticilik yaptıktan sonra akademik süreçlerini başarıyla tamamlayarak 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde 2018 yılından bu yana öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı ve üniversite Stratejik Plan Koordinatörlüğünü görevlerini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal indeksli dergilerde, uluslararası ve ulusal kitaplarda ve çeşitli kongrelerde yer alan birçok bilimsel araştırması bulunmaktadır.GÖREVLERİ
Enstitü Müdürü tarafından görev ve sorumluluk alanına verilen faaliyetlerin tanımlanmış talimatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Enstitü Müdürü'nün bulunmadığı zamanlarda müdürlük makamına vekalet etmek.
Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarının planlanması ve ilanını takip etmek.
Gerektiği zaman eğitim - öğretim ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
 Enstitü öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak.
Bilimsel faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin izlenmesini gerçekleştirmek.
Kalite güvence ve Akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak.
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.


Güncelleme 21.10.2022 14:47 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
sbe@osmaniye.edu.tr