Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Müdür Yardımcısı


 Doç. Dr. Ali DOĞANER
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
+90 328 827 10 00- 3047
+90 328 827 00 97
alidoganer@osmaniye.edu.tr
alidoganer@korkutata.edu.tr


Doç. Dr. ALİ DOĞANER Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümünde, Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU’nun danışmanlığında hazırladığı “Osmaniye Yöresi’nde Yaşayan Ulaşlı Türkmenlerinin Geçiş Törenleri” başlıklı teziyle; doktorasını 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Erman ARTUN’un danışmanlığında hazırladığı “Çukurova Bölgesi Konargöçerlerinde Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı” başlıklı teziyle tamamladı. 2000-2015 yılları arasında MEB’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2015-2017 yılları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmaktadır. Türk Halk Bilimi alanında çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale ve bildirileri yayımlanmıştır.

 


GÖREVLERİ
Enstitü Müdürü tarafından görev ve sorumluluk alanına verilen faaliyetlerin tanımlanmış talimatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Enstitü Müdürü'nün bulunmadığı zamanlarda müdürlük makamına vekalet etmek.
Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarının planlanması ve ilanını takip etmek.
Gerektiği zaman eğitim - öğretim ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Enstitü öğrenci kulüplerinin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak.
Bilimsel faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin izlenmesini gerçekleştirmek.
Kalite güvence ve Akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak.
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.


Güncelleme 21.10.2022 14:48 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
sbe@osmaniye.edu.tr