Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtımı

BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ÜZERİNE

Bölümde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı bulunmakta olup, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için gerekli olan ara insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere eğitim verir.  Öğrencilere bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış eğitim fırsatı vererek; toplumun ihtiyacı olan yenilikçi, katılımcı, analitik düşünebilen, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip  nitelikli elemanlar yetiştirir.

Öğrenciler staj çalışması yaparak bilgi ve becerilerini uygulama alanında denerler.

Program mezunları “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı alırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu; ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, notların dağılımı ve sınıf ortalaması da dikkate alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notu olarak yarıyıl sonu veya yılsonu başarı notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programından mezun olabilmesi için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesinde belirtilen kanuni sure içerisinde alması gereken derslerin toplam kredi miktarını (120 AKTS) tamamlaması ve en az 2.00 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlaması zorunludur.

Üst Dereceye Geçiş   

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen  Dikey Geçiş Sınavında(DGS) yeterli, not almaları koşuluyla  Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme ve İktisat Lisans Programlarına geçiş  yapabilirler.


 

BÖLÜM MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Bölüm mezunları; firmaların muhasebe  departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, muhasebe bürolarında, mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret yapan firmalarda, turizm, inşaat,  her türlü ticari işletmelerde, sigorta şirketlerinde ve denetim firmalarında görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar da KPSS sınavından geçerli puan alarak Maliye Bakanlığı, Mal müdürlükleri, defterdarlıklar ve vergi daireleri gibi kamusal alanların muhasebe birimlerinde çalışma imkanı  bulabilmektedirler.Güncelleme 06.03.2024 01:36:43 
24 Şubat 2024