Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tanıtım

Programın Özeti

Bağlı Olduğu Bölüm

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Kontenjan

50+2 kişi

Süresi

2 yıl (Azami 4 yıl)

Alınacak AKTS Toplamı

120

Staj Durumu

Zorunlu (30 iş günü)

Mezun Olanların Alacakları Ünvan

Muhasebe Meslek Elemanı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZATLI

Bölüm AKTS ve Erasmus Koordinatörü

 

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Ebru YANIK ARSLANTAŞ

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZATLI

Öğr. Gör. Sultan EROL AYGÜN

Bölüm Sekreteri

 

Danışman Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Ebru YANIK ARSLANTAŞ(1. Sınıf)

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZATLI(2. Sınıf)

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Tanıtımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nın amacı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren müşavirlik veya muhasebe bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak güvenilir, yetkin, sorumluluk sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilen muhasebe elemanları yetiştirmektir.

Ayrıca muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Muhasebe Meslek Elemanları, Türk Hukuk Sistemi’ni ve işletmenin tabi olduğu ticari mevzuatın temel kurallarını bilen, ticari hesap yapabilen, bilgisayar ortamında mali tabloları düzenleyebilen, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilen, sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olarak mesleğini icra edebilme imkânı bulabilmektedirler.

İstihdam Alanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Mezunlarına alacakları iki yıllık eğitim sonucunda ön lisans diploması verilmektedir. Program mezunları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile sanayi, ticari ve hizmet işletmelerinin muhasebe servislerinde çalışabilmektedir.

Ayrıca bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmakta, çoğunlukla piyasada iş bulabilmektedirler. Öğrencilerin çoğu stajlarını tamamladıkları iş yerlerinden devamlı istihdam için teklif almakta ve tam zamanlı olarak işe yerleşmektedir.

Muhasebe ve vergi Uygulamaları programı ön lisans mezunları, dört yıllık lisans eğitimini tamamlamaları halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereği 3 yıllık muhasebe stajını tamamlamak ve Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda da “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını alarak, bireysel olarak Mali Müşavirlik yapabilmektedir.

Staj Durumu

Programda kayıtlı tüm öğrencilerin, kendi alanında güncel çalışmalar yapmak, uygulama alanında bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmak amaçları ile öğrenim süresi sonuna kadar, muhasebe iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği kamu/özel kuruluş ve işletmelerde (Bağımsız Denetim Kuruluşları, Yeminli Mali Müşavirlik Büroları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Büroları, Bankalar, Özel işletmeler, Belediyeler, vb.), zorunlu olarak en az 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Örgün Eğitim Lisans Programları

 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2.  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ekonomi
 3.  İktisat
 4.  İşletme
 5.  İşletme Bilgi Yönetimi
 6.  İşletme Enformatiği
 7.  İşletme Yönetimi
 8.  İşletme-Ekonomi
 9.  Lojistik Yönetimi
 10.  Maliye
 11.  Muhasebe
 12.  Muhasebe Bilgi Sistemleri
 13.  Muhasebe ve Finans Yönetimi
 14.  Muhasebe ve Finansal Yönetim
 15.  Muhasebe ve Denetim
 16.  Uluslararası Finans
 17.  Uluslararası Finans ve Bankacılık
 18.  Uluslararası İşletme
 19.  Uluslararası İşletmecilik
 20.  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 21.  Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 22.  Uluslararası Ticaret
 23.  Uluslararası Ticaret ve Finans
 24.  Uluslararası Ticaret ve Finansman
 25.  Uluslararası Ticaret ve İşletmeci

Açık Öğretim Lisans Programları

 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2. İktisat
 3. Kamu Yönetimi
 4. Maliye
 5. Uluslararası İlişkiler
 6. İşletme
 7. Konaklama İşletmeciliği
22 Eylül 2023