Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

SOSYAL HİZMET NEDİR?

Sosyal hizmet veya sosyal çalışma, toplumun sosyal değişimini, sosyal açıdan bütünleşmesini, bireylerin yaşam sürecinde karşılaştıkları zorluklar karşısında güçlendirilmelerini hedefleyen bir ayağı uygulamada diğer ayağı akademide olan bir çalışma alanıdır. Sosyal hizmet mesleğinin temelinde kişilerarası sosyal adalet, ortak bir sorumluluk bilinci, insan haklarına saygı ve bireyler arasındaki farklılara saygı gibi ilkeler yer almaktadır. İnsanlardaki iyilik halini arttırmak için uygulanan sosyal hizmet teorileri disiplinler arası bir konumdadır ve geniş bir teori ve araştırma dizininden yararlanmaktadır. Sosyal hizmet teorileri ve uygulamaları antropoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, eğitim, ekonomi, yönetim gibi çok çeşitli beşeri bilimlerden faydalanmaktadır.

Sosyal Hizmet tüm bu disiplinler ile birlikte bireyin iyi oluşların yanı sıra toplumsal uyumlarına odaklanır ve diğer alanlardan farklı olarak kişinin yaşam zorluklarını ele alırken bireyin güçlü yanlarını merkeze alarak bir çözüm üretmeye yoğunlaşır, buna ek olarak kişilerin yaşadığı sorunların kaynağını çevresel etmenlerde araması yönüyle de diğer disiplinlerden ayrılır. Sosyal hizmet sorun çözme sürecinde kişileri ve aileleri sürecin içine alarak en dar kapsamdan başlar ve en geniş çerçevede etkisi olabilecek bütün unsurları değerlendirmeye alır. Özetle Sosyal Hizmet Bölümü kişilerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunları güçlü biçimde göğüslenebilen ve sahip oldukları potansiyelleri ve kendini gerçekleştirme amaçlarına uygun bireyler olarak sağlıklı bir yaşam geçirmelerini hedefler.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ALINAN DERSLER

Sosyal hizmet bölümü amaçları ve hedefleri doğrultusunda; birinci sınıfta Sosyal Hizmet’e Giriş I-II dersleri, psikoloji, Sosyoloji, Sosyal antropoloji, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme gibi temel alan dersleri okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıfta daha çok bireyle grupla ve toplumla geniş çerçevede çalışma yöntemlerini inceleyen dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Dördüncü sınıfa gelindiğinde Sosyal Hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrencilerin saha çalışmalarını deneyimleyebilecekleri staj imkanı sağlanmaktadır. Uygulama dersinde öğrenciler, sosyal çalışmanın bireyle grupla ve toplumla çalışma gibi farklı alanlarını gözlemleme ve deneyimleme amacıyla farklı sosyal hizmet kuruluşlarına yönlendirilir.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının çalışma imkanı bulduğu kurumlardan bazıları şunlardır; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (huzurevleri, çocuk evleri, çocuk izlem merkezleri, çocuk destek merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, aile danışma merkezleri gibi), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarıdır.Güncelleme 05.08.2022 00:20:4322 Eylül 2023
İletişim
Fakıuşağı Mah. 80000 Merkez / OSMANIYE
03288271000
03288250097
hemsirelik@osmaniye.edu.tr