Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Ünal Esra, Ağralı Cansu, Timur Taşhan Sermin
2022 Bekar kadınlarda evlilik kaygısının gebelik öncesi doğum korkusuna etkisi: Kesitsel bir araştırma. Göbeklitepe International Journal Of Medical Sciences 5 254-261 -
2. Ünal Esra, Kaya Şenol Derya 2022 Primipar annelerde doğum şeklinin doğum sonu konfor ve emzirme başarısına etkisi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 5 158-165 -
3. Ünal Aslan Kevser Sevgi, Cantekin Işın, Tar Edanur 2022 Hemşirelik öğrencilerinin kişilik özelliklerinin yeme davranışları üzerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 69-75 https://doi.org/10.
5961/higheredusci.958398
4. Tar Edanur, Küçükoğlu Sibel 2022 The role of breast milk in the circadian rhythm in newborns. Gevher Nesıbe Journal Of Medıcal & Health Scıences 7 74-80 https://doi.org/10.
46648/gnj.409
5. Tar Edanur, Çetintaş Betül, Atik Derya 2022 COVID-19 pandemi sürecinde çocuk istismarı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 371-378 https://doi.org/10.
37989/gumussagbil.927918
6. Atik Derya, İnel Manav Ayşe, Keşer Esra 2022 A scale development study: Diabetes Awareness and Acceptance Scale. Diabetes Stoffwechsel und Herz. 31(3) 152-158 -
7. Güngör Songül, Atik Derya 2022 Bir aile sağlığı merkezine başvuran hastaların covıd-19 aşısına yönelik düşünceleri ile covıd-19 korkusunun değerlendirilmesi. Karya Journal of Health Science 3(2) 154-160 -
8. Tar Edanur, Çetintaş Betül, Atik Derya 2022 COVID-19 pandemi sürecinde çocuk istismarı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11(1) 371-378 -
9. Gozuyesil Ebru, İnel Manav Ayşe, Yesilot Bozdoğan Saliha, Sucu Mete 2022 Grief and ruminative thought after perinatal loss among Turkish women: one-year cohort study. Sao Paulo Medical Journal 140 188-198 https://doi.org/10.
1590/1516-3180.2021.0148.
R1.09062021
10. Atik Derya, İnel Manav Ayşe, Keşer Esra 2022 A scale development study: diabetes awareness and acceptance scale. Diabetes Stoffw Herz 31 152-158 www.diabetologie-
online.de
11. Gozuyesil Ebru, İnel Manav Ayşe 2022 Evaluation of gender perceptions and self-efficacy levels of the Roma people living in Turkey. Turkish Journal of Public Health 20(2) 205-216 https://doi.org/10.
20518/tjph.933818
12. Ersin Fatma, Tülüce Derya, Enzin Fatih 2022 Examination of exercise benefit/barrier perceptions of individuals with diabetes and affecting factors. African Health Sciences 22(3) 275-285 https://dx.doi.org/10.
4314/ahs.v22i3.29
13. Tülüce Derya, Bayrak Kahraman Burcu, Şimşek Tuba 2022 Complıcatıons developed ın patıents wıth contınuous renal replacement therapy ın the ıntensıve care unıt and nursıng ınterventıons. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi 5(8) 45-53 https://dx.doi.org/10.
55433/gsbd.231
14. Kartal Mert, Tülüce Derya, Ersin Fatma 2022 Evaluation of Health Literacy in Academics at a University of Turkey. Journal of Health Literacy 7(1) 9-16 https://dx.doi.org/10.
22038/JHL.2022.61276.
1235
15. Tülüce Derya, Kaplan Serin Emine 2022 Nursing students’ opinions about covid-19: a qualitative study. OMEGA-Journal of Death and Dying - - https://dx.doi.org/10.
1177/0030222821
1067041
16. Tülüce Derya, Kaplan Serin Emine 2022 The death anxiety experienced by cardiac patients in the covid-19 pandemic and its affecting factors. OMEGA-Journal of Death and Dying - - https://dx.doi.org/10.
1177/0030222822
1093461
17. Özcan Yüce Ulviye ve diğ. 2022 The effect of distant reiki sessions on holistic well-being. Holistic Nursing Practice - - 10.1097/HNP.
0000000000000557
18. Ünal Aslan Kevser Sevgi 2022 Investigation of the effects of complementary and alternative therapy usage on physical activity and self-care in ındividuals diagnosed with type 2 diabetes.
Holistic Nursing Practice 36(2) 93-104 -
19. Ünal Aslan Kevser Sevgi, Sercan Altın 2022 Aromatherapy and foot massage on happiness, sleep quality, and fatigue levels in patients with stroke: A randomized controlled trial.
European Journal of Integrative Medicine 54 1-7 -
20. Ünal Aslan Kevser Sevgi, Cantekın Isın, Tar Edanur 2022 Hemsirelik ögrencilerinin kisilik özelliklerinin yeme davranısları üzerine etkisi. Journal of Higher Education and Science
12(1) 69-75 -
21. Korkmaz Aslan Tuba, Ünal Aslan Kevser Sevgi 2022 The presence of nomophobia in assistant health staff working in a hospital and its effect on work stress. Journal of Basic and Clinical Health Sciences 6(3) 762-774 -
22. Ünal Aslan Kevser Sevgi, Çetınkaya Funda 2022 The effects of therapeutic touch on spiritual care and sleep quality in patients receiving palliative care. Perspectives in Psychiatric Care 58(1) 374-382 -
23. Ünal Aslan Kevser Sevgi, Çetınkaya Funda 2022 Effect of prayer on the self?care agency and hope in hemodialysis patients. Journal of Integrative Nursing, 4(2) 68-75 -
24. Söylemez Neslihan, Özkan Meral 2022 Life satisfaction and self-efficacy before migraine surgery: a relational study. Journal of Pain Management 15(2) 89-96 -
25. Güngör Songül, Demirağ Hatice 2022 Complementary and supportive therapy practices used by nurses to prevent covıd-19: natural and herbal products. J, Surgical Case Reports and Images 5(2) 1-6 -
26. Güngör Songül, Atik Derya 2022 Bir aile sağlığı merkezine başvuran hastaların covıd-19 aşısına yönelik düşünceleri ile covıd-19 korkusunun değerlendirilmesi. Karya Journal of Health Science 3(2) 154-160 https://doi.org/10.
52831/kjhs.1093351
27. Koyuncu, Aynur, Güngör, Songül, Yava, Ayla. 2022 Knowledge and practices of surgical nurses on inadvertent perioperative hypothermia. Florence Nightingale Journal of Nursing 12 1-8 doı:10.5152/
fnjn.2022.21324
28.              B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA
NO
ÜLKE YAYINEVİ
1. Ünal Esra, Kaya Şenol Derya 2022 Gebelikte eş desteği algısı ve prenatal bağlanma. 4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi Özet - Türkiye -
2. Ünal Esra, Ağralı Cansu, Can Zehra, Yağmur Yurdagül 2022 Yeni evli kadınların çocuk sahibi olma motivasyonu İle fertilite farkındalığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi Özet - Türkiye -
3. Ağralı Cansu, Ünal Esra, Kaya Şenol Derya 2022 Kadınların menopoz algısı ve tamamlayıcı tedavi kullanımına ilişkin tutumları. 1.Uluslararası 1.Ulusal Sivas Ebelik Kongresi Özet - Türkiye -
4. Esra Ünal, Derya Atik, Derya Kaya Şenol, Cansu Ağralı 2022 Kadınlarda obezite farkındalığının jinekolojik kanser ve üreme sağlığı farkındalığına etkisi. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Özet - Türkiye -
5. Ünal Esra, Ağralı Cansu, Gözüyeşil Ebru 2022 Farklı yaşam dönemlerindeki kadınların sosyal görünüş kaygısı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. 4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi Özet - Türkiye -
6. Ünal Esra, Ağralı Cansu, Gözüyeşil Ebru 2022 Gebelerde cinsel yaşam kalitesi ve evlilik uyumu. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Özet - Türkiye -
7. Dikel İlknur, Bozkurt Adile, Coşkun Ejdane, Atik Derya, Ünal Mervenur 2022 Pandemi sürecinde hemşirelerin covid-19 korkusu ve mesleğe bağlılık ölçütlerinin değerlendirilmesi. 2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi Özet 48 Türkiye Motto Dijital
8.  Bozkurt Adile, Atik Derya, Ünal Mervenur 2022  Pandemi sürecinde hemşirelerin profesyonel değerleri ile covid-19 anksiyetesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.  2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi Özet 49 Türkiye Motto Dijital
9. Tar Edanur, Aksoy Bahar 2022 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerin klinik rahatlık ve endişe düzeylerinin belirlenmesi. III. Uluslararası Akademik Çalışmalar Tam Metin - Türkiye -
10. Aksoy Bahar, Tar Edanur 2022 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerin çocuklarda ilaç uygulamaları öz-yeterlilik düzeyinin belirlenmesi. 4 rd International Young Researchers Student Congress Tam Metin - Türkiye -
11. Tar Edanur, Aksoy Bahar 2022 Göçün çocuklar üzerindeki etkileri ve hemşirelik yaklaşımı. 4 rd International Young Researchers Student Congress Tam Metin - Türkiye -
12. Taş Arslan Fatma, Küçükoğlu Sibel, Tar Edanur, Tanrıkulu Gözdenur, Ertürk Fatma 2022 Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin kanıta dayalı uygulamaya yönelik tutumları: İçsel-dışsal faktörlerin belirlenmesi. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Özet - Türkiye -
13. Özkan Sevil, Tar Edanur, Küçükoğlu Sibel 2022 Covid-19 pandemisinin annelerin emzirmeye yönelik bilgi, tutum ve davranışları İle annelerin günlük yaşamlarına etkisi. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi  Özet - Türkiye -
14. Tar Edanur, Küçükoğlu Sibel 2022 Sirkadiyen ritmin gelişimine yönelik yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi.  3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Özet - Türkiye -
15. Kaya Şenol Derya, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Tar Edanur 2022 Annelerin doğum sonu dönemde yaşadığı fiziksel semptomların depresyon ve anne-bebek bağlanmasına etkisi. 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi Özet - Türkiye -
16. Tar Edanur, Küçükoğlu Sibel 2022 Yenidoğanlarda uyku. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet - Türkiye -
17. Tar Edanur, Küçükoğlu Sibel 2022 Annelerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin ishali olan çocuklarda geleneksel yöntem kullanımına Eetkisi. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet - Türkiye -
18. Tar Edanur, Aksoy Bahar 2022 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerin klinik rahatlık ve endişe düzeylerinin belirlenmesi. III. Uluslararası Akademik Çalışmalar Tam Metin - Türkiye -
19. Kaya Şenol Derya, Atik Derya, Ünal Esra, Ağralı Cansu 2022 Kadınlarda obezite farkındalığının jinekolojik kanser ve üreme sağlığı farkındalığına etkisi. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Özet 55 Türkiye -
20. Atik Derya, Keşer Esra 2022 Covid-19 Epidemic Disease Anxiety Level and Adaptation to the Disease of Hypertension Patients in the Covid-19 Pandemic and İntegrative Treatment Tendencies. 3. International Academic Studies Congress Özet - Türkiye -
21. Atik Derya, İnel Manav Ayşe, Keşer Esra 2022 Scale Development Study: Diabetes Awareness and Acceptance Scale. III. International Academic Studies Congress Özet 368-369 Türkiye -
22. Tohum Sudiye, Tülüce Derya 2022 Care burden and requırements for the relatıves of patıents receıvıng pallıatıve care in Turkey: a lıterature revıew. 1st Internatıonal Congress on Pallıatıve Care in Nursıng 2022 Özet 92-93 Türkiye -
23. Özcan Yüce Ulviye ve diğ. 2022 Uzaktan reiki uygulamasının bütüncül iyilik durumuna etkisinin belirlenmesi. 24.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Özet 316 Türkiye Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
24. Nilay Bektaş Akpınar, Özcan Yüce Ulviye ve diğ. 2022 Reiki’nin aritmisi olan bireylerde ekg, kan değerleri ve strese etkisi: randomize, tek kör, plasebo kontrollü çalışma. 24.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Özet 320-321 Türkiye Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
25. Özcan Yüce Ulviye, Bektaş Akpınar Nilay, Yurtsever Sabire 2022 Kısa süreli reiki uygulamasının hemodiyaliz hastalarının biyokimya değerleri ve diyaliz ilişkili semptomlarına etkisi. 24.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Özet 333-335 Türkiye Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
26. Dikel İlknur, Bozkurt Adile, Coşkun Ejdane, Atik Derya, Ünal Mervenur 2022 Pandemi sürecinde hemşirelerin covid-19 korkusu ve mesleğe bağlılık ölçütlerinin değerlendirilmesi.
2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi Özet 48 Türkiye Motto Dijital
27. Dikel İlknur, Coşkun Ejdane, Bozkurt Adile, Atik Derya, Ünal Mervenur 2022 Pandemi sürecinde hemşirelerin profesyonel değerleri ile covid-19 anksiyetesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi Özet 49 Türkiye Motto Dijital
28. Güngör Songül, Koyuncu Aynur, Yava Ayla 2022 Ameliyathane hemşirelerinin mesleki riskleri ve güvenlik iklimi algıları. 4. uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet - - -
29. Güngör Songül, Yava Ayla 2022 Ergenlerde ağrı korkusu 3. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi Tam Metin - - -
30. Güngör Songül, Yava Ayla, Koyuncu Aynur 2022 Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi servislerde klinik uygulamalara katılabilme durumlarının ve klinik öğrenim çevrelerinin değerlendirilmesi 2. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi Incare 2022 Özet - - -
31.                C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1. Bülbüloğlu Semra, Şimşek Yaban Züleyha Tülüce Derya, Yılmaz Yasemin 2022 Ulusal Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım Metabolik Hastalıklar Komorbidite Boyutu, Yönetimi ve Cerrahisi 53-60 Türkiye-Ankara Nobel Tıp Kitabevleri
2. Ünsal Avdal Elif Tülüce Derya 2022 Ulusal Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme, İç Hastalıkları Hemşireliği Asit Baz Dengesizlikleri 17-26 Türkiye-Ankara Hipokrat Kitabevi
3. Gün Meral Tülüce Derya, Kaplan Serin Emine 2022 Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar ve Güncel Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları Kardiyovasküler hastalıklarda tedaviye uyumu artırmada kanıt temelli yaklaşımlar. 48-55 Türkiye-Ankara Türkiye Klinikleri
4.C2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Ataman Hacer , Bozkurt Adile, Öztürk Akdeniz Ceyda 2022 Kadınların aile içinde yaşanan şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 31,(5) 337 Https://Doi.Org/10.
17942/Sted.1149434
2. Güngör Songül, Atik Derya 2022 Hemşirelerde COVID-19 aşısının kabulü ve hastalığa yakalanma korkusu. Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences 3(1) 59-71 https://doi.org/10.
46629/JMS.2022.65
3. Kartal Mert, Dikici İbrahim Caner, Tülüce Derya 2022 Bir hastaneye başvuran bireylerin COVID-19 hastalığı ve COVID-19 aşısına yönelik algı ve tutumları. KAEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 6(3) 184-194 -
4. Güngör Songül, Atik Derya, Akyol Nazmiye. 2022 Hemşirelerde covıd-19 aşısının kabulü ve hastalığa yakalanma korkusu. Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences 3(1) 59-71 https://doi.org/10.
46629/JMS.2022.65
5.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
1. Tülüce Derya, Dikici İbrahim Caner 2022 Hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyum ile kırılganlık arasındaki ilişki. 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Özet 326 -
2. Satıcı İbrahim Halil, Tülüce Derya 2022 Koroner arter hastalarının hastalığa ilişkin bilgi düzeyi ve yaşam kalitesi. 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Özet 319 -
3.              E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
1. Tülüce Derya İbrahim Halil Satıcı Koroner arter hastalarının hastalığa ilişkin bilgi düzeyi ve yaşam kalitesi. Harran Üniversitesi
2. Tülüce Derya Nurgül Gün İnsülin kullanan tip 2 diyabetes mellituslu hastaların hastalığa yönelik tutum ile öz-etkililik düzeyleri. Harran Üniversitesi
3.F. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.


Güncelleme 27.11.2022 23:45:0222 Eylül 2023
İletişim
Fakıuşağı Mah. 80000 Merkez / OSMANIYE
03288271000
03288250097
hemsirelik@osmaniye.edu.tr