Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  HEM 101   HEMŞİRELİK ESASLARI I  Z 4 4 0 8 6 8
 

Hemşireliğe Tarihsel Bakış, Hemşirelik Felsefesi ve Deontoloji, Temel Kavramlar, Mesleki Kuramlar, Teorisyenler, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Modeli, Terapötik İletişim, Hasta Kabulü ve Taburculuk, Hasta Güvenliği, Homeostazis, Yaşam Süreci, Kendilik Kavramı, Hemşirelik Süreci, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, Yara İyileşme Süreci, Basınç Ülseri (Yarası), Yara Bakımı, Yaşam Bulguları, Solunumi, Kan Basıncı, Nabız, Bireysel Hijyen Gereksinimi, İlaç Uygulamaları, Solunum Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Üriner Boşaltımının Değerlendirilmesi, Sıvı, Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi, Kan Ürünleri ve Kan Transfüzyonu Başlatma ve İzleme, Kan Örneği Alma, IV Set Hazırlama, Akış Hızı Hesaplama, Periferik IV Kateterler

 2.  HEM 103   ANATOMİ  Z  3 0 0 3 3 3

Terimler, Düzlem ve Eksenler, Vücut Bölgeleri, Vücut Boşlukları, Üst Extremite Kemikleri ve Eklemleri, Alt Extremite Kemikleri ve Eklemleri, Gövde Kemikleri ve Eklemleri, Columna, Vertebralis, Thorax, Kafa Kemikleri, Üst Extremite Kasları, Yüz Kasları, Thorax ve Abdomen Kasları, Alt Extremite Kasları, Ayak Kasları; Dorsal Kaslar, Plantar Kasları, Dolaşım Sistemleri, Kalp, Kalbin Boşlukları, Kalp Kapakları, Pericardium, Kalbin Arterleri, Kalbin Venleri, Dolaşım Sistemi, Kalbin Uyaran-İleti Sistemi, Venler, Arterler, Büyük ve Küçük Dolaşım, Lenf Damarları, Dalak, Solunum Sistemi (Burun, Larynx Kıkırdakları, Kasları Larynx'in İç Yüzü), Solunum Sistemi (Trachea, Akciğerler, Plevra, Mediastinum), Sindirim Sistemi (Ağız, Farenks Osefagus, Mide, İnce Barsaklar, Kalın Barsaklar), Boşaltım Sistemi (Böbrek; Üreter, Mesane, Ürethra), Genital Sistemi (Erkek İç Genital Organlar, Genital Boşaltım Yolları, Aksesuar Genital Bezler, Erkek Dış Genital Organları, Kadın İç Genital Organları, Genital Boşaltım yolları, Kadın Dış Genital Organları, Memeler), Merkezi Sinir Sistemi (Omurilik Beyin; Hemisferleri, Serebral Korteksin Fonksiyonel Alanları, Merkezi Sinir Sistemi Serebral Hemisferlerin Beyaz Cevheri, Subkortikal Çekirdekler, Ventriküller, Beyin Sapı, Beyincik, Beyin-Omurilik Zarları, Damarları Periferik Sinir Sistemi, Cranial Sinirler, Spinal Sinirler, Otonom Sinir Sistemi ,Sempatik Sinir Sistemi, Parasempatik Sinir Sistemi), Endokrin Sinir Sistemi ( Tiroid Bezi, Paratiroid Bezler, Thymus, Böbrek Üstü Bezi, Hypofiz), Duyu Organları (Göz, Kulak, Burun, Dil).

 3.  HEM 105  FİZYOLOJİ Z 3 0 0 3 3 3

Fizyolojiye Giriş, Vücut Sıvıları ve Hücrenin Yapı ve Fonksiyonları, Hücrede Madde Alış Verişi ve Potansiyeli, Reseptör ve Sinaps Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi, Mono ve Polisinaptik Refleksler, OSS Fizyolojisi, MSS Duyusal Fonksiyonları, MSS'nin MotorFonksiyonları, MSS'nin Entegratif Fonksiyonları (Bilinç, Öğrenme, Hafıza, Uyku vb.), Kanın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kan Hücreleri, Eritrositlerin Fonksiyonları, Lokosit ve Trombositlerin Fonksiyonları, Pıhtılaşma Mekanizmaları ve Kan Grupları, Transfüzyon, Kalp Fizyolojisi, Eritrosit Sayımı (LAB), Kalp Fizyolojisi, Hemoglobin, Hematokrit Tayini (LAB), Dolaşım Fizyolojisi, Lökosit Sayımı, Lökosit Formülü (LAB), Solunum Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Kan Grubu (LAB), Kanama Zamanı, Pıhtılaşma Zamanı (LAB), Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sinir-Kas Pratiği Fizyolojisi, EKG (LAB), Duyu Fizyolojisi, EMG.

 4.  HEM 107   HİSTOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2

Histolojiye Giriş ( Genel Histoloji, Özel Histoloji), Hücre (Hücrenin kısımları ve görevleri, Hücre zarından moleküllerin geçişi, Pasif Taşıma Aktif Taşıma, Sitoplazma ve Organelleri), Hücre Çoğalması (Bölünme Çeşitleri (Mitoz-Mayoz), Dokular, Epitel Doku (Örtü Doku, Salgı Epiteli, Duyu Epiteli), Bağ ve Destek Doku (Bağ ve Destek Doku Elemanları; Bağ Doku Lifleri, Bağ Doku Hücreleri, Bağ Doku Ara Maddesi, Bağ ve Destek Doku Tipleri; Hücre Tiplerine Göre, Taşıdığı Liflere Göre), Kan Dokusu, A- Kan Hücreleri (Eritrositler, Retikülositler, Lökositler, Kan Plaketleri), B-Kanama Zamanı ve Pıhtılaşma Zamanı, C-Kanın Saklanması, D-Plazma, E-Serum, F-Kan Yapımı (Hemopoez), Kemik Doku (Kemiğin Yapısı Ve Büyümesi, Kemik Tipleri), Kıkırdak Doku (Kıkırdak Çeşitleri, Kıkırdağın Onarımı, Kıkırdağın Histofizyolojisi), Kas Doku (Düz Kas, Çizgili Kas, Kalp Kası), Ölüm Katılığı (Rigor Mortis), Sinir Doku (Sinir Hücresi Çeşitleri, Duygu Hücreleri, Miyelin Kılıf, Schwann Kılıfı, Sinir Dokusunda Rejenerasyon)

5.  HEM 109 BİYOKİMYA Z 2 0 0 2 2 2

Biyokimya'ya Giriş, Biyokimyanın Amacı ve Önemi, Canlı Sistemleri Oluşturan Moleküller ve Ortaya Çıkışları, Suyun Biyolojik Önemi, Biyomoleküller Proteinler (Amino Asitler, Yapıları Ve Özellikleri, Protein Molekülünün Oluşumu ve Yapısı, Proteinlerin Biyolojik Önemleri, Serum Proteinleri, Hemoglobin ve O2 Taşınması), Biyomoleküller, Karbonhidratlar (Karbonhidratların Sınıflandırılması, Monosakkaritlerin Yapısı ve Özellikleri, Depo Polisakkaritlerin Yapısı ve Özellikleri, Biyolojik Öneme Sahip Yapısal Karbonhidratlar Glikozamino Glikonlar- Glikoproteinler), Biyomoleküller Lipitler (Lipitlerin Sınıflandırılması, Yağ Asitlerinin Yapısı ve Özellikleri, Depo Yağlarının ve Diğer Sınıf Lipitlerinin Özellikleri, Lipoproteinler ve Lipitlerin Sulu Ortamda Davranışları), Biyomoleküller: Nükleik Asitler (Yapıları ve Fonksiyonları), Biyomoleküller Enzimler (Yapıları ve Sınıflandırmaları, Kataliz Tepkimelerinin Esası, Enzim Kiteneği, Aktivite Düzenlenmesi ve İnhibisyonlar, Enzimler Biyolojik Önemleri ve Sağlık Alanında Kullanılmaları), Vitaminler-Koenzimler (Biyolojik Önemleri ve Vitaminlerin Sınıflandırılması, Metabolik Tepkimelerde Kullanılan Aktif Şekilleri Koenzimler), Metobolizmaya Giriş, Oksijenli Solunumun Önemi ve Oksijen Toksitetesi (Canlandırma Enerji Üretimi, Termodinamiğin Yasalar), Niçin Oksijen Kullanıyoruz? (Oksijenin Toksit Etkisi), Karbonhidrat Metobolizması (Karbonhidratların Sindirimi , Glikozun Hücre İçine Taşınımı, Glikoliz, TCA, Pentoz Fosfat Yolu Tepkimeleri, ETS Sistemi, -Metobolizmada Ki Temel Bozukluklar ), Lipit Metobolizması (Lipitlerin Sindirimi, Hücre İçine Yağ Asitlerinin Taşınması ve Adipoz Dokuda TAG Depolanması, Yağ Asitlerinin Oksidasyonu, Keton Cisimlerinin Sentezi, Kolesterol Metobolizması, Lipoprotein Metobolizması), Protein Metabolizması (Protein Havuzu, Proteinlerin Yıkımı, NH3 Oluşumu ve Üre Döngüsü, Amino Asitlerin Karbon İskeletlerinin Sonu, Amino Asitlerden Sentezlenen Bazı Önemli Bileşikler, Amino Asit Metabolizmasının Doğuştan Bozuklukları), Hormonlar ( Sınıflandırılmaları, Genel Yapı Ve Özellikleri, Etki Mekanizmaları), Porfirin Bileşikleri (Hemoglobin Sentez ve Yıkımı, Safra Pigmentlerinin Oluşumu, Metabolizmaları), Asit-Baz Dengesi (Asit-Baz-Ph Kavramları, Tampon Sistemler ve Önemleri, Vücutta Proton Üretimi, Asidoz-Alkaloz, Asit-Baz Dengesinin Düzenleme Mekanizmaları).

 6.  TDL 101   TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Sözcük Bilgisi, Sözcük Türleri, Cümle Bilgisi ve Türkçe’nin Sözdizimi, Kompozisyon, Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri, Türkçe’nin Günümüz Sorunları, Metin (Şiir, Roman, Öykü, Deneme Vb.), Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamaları.

 7.  ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2

İnkılabın Tanımı, I.Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeler, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı.

 8.  YDL 101  YABANCI DİL/İNGİLİZCE I Z 2 1 0 3 2.5 5
 İngilizce’deki Temel Zamanlar ve Kipler, İsim, Sıfat, Edat ve Zarflar, Şart Cümleleri, İsim Fiiller, Dolaylı Anlatımlar, Cümle Dizini, Sıfat Cümlecikleri ve Başlangıç ve Orta Seviyede Kelime Bilgisi
9  DOY101    DIJITAL OKURYAZARLIK  Z  2  0  0  2  2  3
   

Dijital okuryazarlık bireyin bilişim teknolojilerini ihtiyacı doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1. HEM 102   HEMŞİRELİK ESASLARI II Z 2 12 0 14 8 10

Hasta ve hemşirelik bakım sistemi, sağlık, hasta, hemşirelik kavramları, iletişim kavramı, birey ve hastane ortamı, asepsi kavramı, hareket gereksiniminin karşılanması, hijyen gereksinimi ve bu gereksinimin karşılanması, yatağa bağımlı bireyin hijyenik gereksinimi, yatak yapma yöntemleri, yaşam belirtileri (nabız, vücut ısısı, solunum, kan basıncı), sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaçlar ve uygulama yöntemleri, enjeksiyonlar, temel fizyolojik gereksinimler, beslenme gereksinimi (gavaj ve gastrostomi), boşaltım gereksinimi, lavmanlar, rektal tüp uygulaması, kolostomi, üriner boşaltım (mesane katerizasyonu), uyku ve dinlenme gereksinimi, ölüm, ölümden sonra bakım, ameliyat öncesi ve sonrası bakım.

 2.  HEM 104   MİKROBİYOLOJİ  Z 2 0 0 2 2 2
 

Mikrobiyolojiye Giriş, Bakterilerin Morfolojik Yapıları ve Genel Özellikleri, Virüslerin Morfolojik Yapıları ve Genel Özellikleri, Fungusların Morfolojik Yapıları ve Genel Özellikleri, Parazitolojiye Giriş, Prozootonların Helmintlerin ve Eklem Bacaklıların Genel Özellikleri, Antibiyotikler ve Etki Mekanizmaları, Antibiyotiklere Karşı Oluşan Direnç Mekanizmaları, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri, Asepsi-Antisepsi, Entamoeba Histolytica ve Amobiyaz, Sindirim Sistemi ve Ürogenital Sistem Kamçılıları, Plasmodiumlar ve Sıtma, Mikroplara Karşı Organizmanın Direnci ve Bağışıklık, Antijenler ve Antikorlar, Toxoplasma Gondi ve Toksoplazmoz, Pneumocystis ve Diğer Protozoonlar, Leishmenia Cinsi ve Enfeksiyonları, Mikrobiyolojide Örnek Alma Laboratuara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, Ellerin ve Çevrenin Bakteriyolojik Yönden İncelenmesi, Vücudun Normal Florası, Vücut Florasının Bakteriyolojik Yönden İncelenmesi, Hastane Enfeksiyonları ve Hemşirelik Açısından Önemi, Vücut Florasının Bakteriyolojik Yönden İncelenmesi, Trematodlar, Barsak Sestodları, Kan Parazitlerinin İncelenmesi, Çeşitli Preparat ve Kültür Demonstrasyonu, Aşılar ve Bağışık Serumlar, Enterik Bakteriler ve Oluşturdukları Enfeksiyonlar, Kist Hidatik, İnce Barsak Nematodları, Kalın Barsak Nematodları, Deri, Doku ve Dolaşım Sistemi Nematodları ve Oluşturdukları Enfeksiyonlar, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholera, Stafilokok, Streptekok, Neisserialar, Dışkı ve Sellofanband Örneklerinin İncelenmesi, Serolojik Deneyler, Serolojik Deneylerin Demonatrasyonu, Akarlar, Akarcıklar, Vektörlükleri ve Neden Oldukları Hastalıklar, Tıbbi Önemi Olan Böcekler ve Diğer Bazı Hayvanlar, Brucella, Bacillus Anthracis, Clostridum Tetani, Mycobacterium Tuberculosis, Treponema Pallidum, Pseudomonas Aeruginosa, Makroskobik ve Mikroskobik Örneklerin İncelenmesi, Yüzeysel Mantar Enfeksiyonları, Hepatit Virüsleri, AIDS, Kuduz Vurusu ve Oluşturduğu Hastalık, Kızamık ve Kızamıkçık Virüsleri ve Oluşturduğu Enfeksiyonlar, Herpes Virüsler ve Oluşturdukları Hastalıklar.

 3.  YDL102  Yabancı Dil/ İngilizce II  Z 2 1 0 3 3 5

Bu ders, üniversite öğrencilerinin, okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini her türlü akademik faaliyette kullanabilecekleri bir şekilde dizayn edilmiştir. İngilizce’deki Temel Zamanlar ve Kipler, İsim ,Sıfat, Edat ve Zarflar, Şart Cümleleri, İsim Fiiller, Dolaylı Anlatımlar, Cümle Dizini, Sıfat Cümlecikleri  ve Başlangıç ve Orta Seviyede Kelime Bilgisi.

Bu derste öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yeterlilikleri, ilgi çekici bağlamlar oluşturarak,dilin iletişim işlevini arttıran alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişimde kullanımını göstererek gelişmiş olacaktır.

 4.  TDL102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2 2
 

Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar, b) Anlatım türleri, c) Anlatım bozuklukları, Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş, Makale, deneme, eleştiri, fıkra, Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal Rapor, tutanak Yazı türleriyle ilgili uygulamalar Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler b)Konuşma türleri (uygulama) Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma Metin inceleme ve seçme yazılar.

 5.  ATA102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Z 2 0 0 2 2 2
İnkılabın Tanımı, I.Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeler, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı.
 6. ENF102  Temel Bilgi Teknolojileri  Z 2 2 0 4 3 3

Sunu Hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları); Veri Tabanları (Microsoft Access ve uygulamaları, VBasic); Bilgisayar Ağları (Bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri); İnternet (Tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar); HTML Dili ve Web Sayfası Hazırlama; HTML Editörü (Microsoft Frontpage); Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma (E-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları).

 7.  HEMSEC2YY HEMŞİRELİK 2.YY SEÇMELİ DERSLER  S 3 0 0 3 3 3
 
 8.  HEMSEC2YY HEMŞİRELİK 2.YY SEÇMELİ DERSLER  Z 3 0 0 3 3 3
 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1. HEM201  İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 12 0 18 12 14

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Hemşirelik Süreci, Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı, Sıvı-Elektrolit Dengesi Dengesizlikleri, Asit -Baz Dengesi ve Dengesizlikleri, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlılık ve Yaşlı Hasta Bakımı, Onkoloji Hemşireliği, İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kalp - Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.

 2.  HEM203 HEMŞİRELİK TARİHİ, DEONTOLOJİSİ VE YASALAR Z 2 0 0 2 2 2

Etiğin Geçmişi, Etik Karar Verme, Hemşirelik Uygulama, Kodlan, Hemşirelikte Değerler, Hasta-însan Haklan, Hasta-Hemşire İlişkileri, Hastaya Gerçeğin Söylenmesi, Aydınlatılmış Onam, Hasta Sırnnın Saklanması, Ölme Hakkı ve Terminal Dönemdeki Hastaya Hemşirelik Yaklaşımları.

 3.  HEM205 PATOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2

Hastalık tanımı ve sebepleri, doku zedelenmesi çeşitleri (dejenerasyonlar, nekrozlar), hücresel adaptasyon çeşitleri (hipertrofı, hiperplazi, atrofı), dolaşım bozuklukları (hemoraji, hiperemi, trombozis, embolizm, iskemi, infarktüs), iltihap, tamir ve iyileşme, transplantasyon, genel tümör bilgisi.

 4.  HEM207  FARMAKOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2

Farmakolojinin Temel Kavramları (Farmakolojinin Tanımı, ilaç ve ilaçların elde edildiği kaynaklar); Farmakolojinin dalları ve diğer bilim dalları ile ilgisi (ilaçların adları, ilaçların uygulama şekilleri, farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yerleri); İlaçların Vücuttaki Etkileri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve itrafı, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri); İlaçların Toksik Etkileri (yalın toksik tesirler, özel toksik tesirler, ilaç alerjisi, ilaç bağımlılığı, akut zehirlenme tedavisi); Kemoterapötikler (Penisilinler, Sefalosporinler, İmipenem, Aztreonam (Azacam), Aminoglikozidler, Fluorokinolonlar, Vankomisin (Vancocin), Rifampin (Rifadin), Nitroimidazoller, Tetrasiklinler, Sulfonamidler, Kloramfenikol, Makrolidler, Linkozamidler Antitüberküloz İlaçlar, Antifungal İlaçlar, Antiambik İlaçlar, Antimalaryal İlaçlar, Antihelmintik İlaçlar, Ektoparazitlere Karşı İlaçlar, Antiviral İlaçlar, Antiseptik ve Dezenfektanlar, Antineoplastik İlaçlar, Otonom Sinir Sistemi İlaçları, Sempotamimetik İlaçlar Sempatolitik İlaçlar, Parasempatolik İlaçlar, Otonom Gangliyonları Etkileyen İlaçlar); Kardiyovasküler Sistem İlaçları (-Konjestif kalp yetmezliği Tedavisinde Kullanılan ilaçlar, Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Angina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Periferik Vazodilatörler, Antihipertansif İlaçlar, Hipolipidemik İlaçlar, Antikoagülan İlaçlar, Antitrombatik ve Trombolitik İlaçlar, Demir Eksikliği Anemisinde Kullanılan İlaçlar Megaloblastik Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar); Santral Sinir Sistemi İlaçları (Sedatif-Hipnotik İlaçlar, Antikonvülsan İlaçlar, Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Antipsikotil İlaçlar, Antianksiyete İlaçlar, Antidepresan ve Antimanik İlaçlar, Santral Sinir Sistemi Stimulanları, Narkotik Analjezikler).

 5.  HEM209 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER  Z  2  0 0 2
   Hemşirelik ve görevleri, hemşire-hasta ilişkisinin ögeleri, hemşire-hasta etkileşiminin çeşitleri, hemşireliğin kişilerarası ilişkiler boyutunun önemi, mesleki ilişki ile sosyal ilişki, iletişimi etkileyen değişkenler ve iletişim çeşitleri, algı, değerler, duygular ve kültür arasındaki ilişki, sözsüz iletişim, empati ve empati basamakları,  iletişim kuramları, yardım edici  (terapötik)  ilişkinin temel ögeleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  HEM202 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Z 6 12 0 18 12 14

Homeostazis, stres ve hasta birey, cerrahide temel kavramlar, Hastane enfeksiyonlarının kontrolü, asepsi, antisepsi, Yara iyileşmesi, yara iyileşmesinde bakım, Ameliyat öncesi (preoperatif) ve ameliyat sonrası (postoperatif)bakım, Cerrahide Sıvı-elektrolit/asit-baz Dengesi /Dengesizlikleri, Cerrahide şok, Yanık ve tedavisi, yanık ve yanıklı hastanın bakımı, Solunum Sist. cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Endokrin sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Kulak-Burun –Boğaz cerrahisinde yapılan ameliyatlar, Kulak-Burun –Boğaz hastalıkları cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Göz hastalıkları cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Plastik ve rekonstrüktif cerrahide yapılan ameliyatlar, Meme hastalıkları cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Genel cerrahide yapılan ameliyatlar, Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Kardiyovasküler cerrahide yapılan ameliyatlar, Kalp-damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Nöroşirürjide yapılan ameliyatlar, Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Ürolojide yapılan ameliyatlar, Üriner sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Böbrek transplantasyonunda hemşirelik bakımı, Ortopedide yapılan ameliyatlar, kas-iskelet sistemine ilişkin cerrahi uygulamalar ve hemşirelik bakımı.

 2.  HEM204 BULAŞICI HASTAIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ Z 2 0 0 2 2 4

Epidemiyolojiye Giriş; (Epidemiyolojinin Tanımı, Amaçları, Kullanım Yerleri, Epidemiyolojik Araştırmalarin Sınıflandırılması, Epidemiyolojide Veri Kavramı, Veri Tanımı, Örnekleme Yöntemleri, Epidemiyolojik Terimler) Epidemiyolojik İncelemelerde Önemli Değişkenler; (Kişi Özellikleri, Yer Özellikleri) Epidemiyolojik Hızlar; (Hız İle İlgili Tanımlar, Hastalıklarla İlgili Hızlar, Ölümlerle İlgili Hızlar, Doğumlarla İlgili Hızlar, Diğer Hızlar; -Doğal Artış Hızı,  Üreme Hızı- ) Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi; Enfeksiyon Hastalıkları İle İlgili Terimler, Enfeksiyon Zinciri, Bağışıklık, Toplum Bağışıklığını Etkileyen Faktörler) Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yolları Ve Belirtileri; (Bulaşıcı Hastalıkların Belirtileri,  Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıklar, Su Ve Besinlerle Bulaşan Enf. Hastalıkları) Deri Ve Mukoza Yoluyla Bulaşan Hastalıklar; (Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar, Zoonozlar ( Kuduz, Bruselloz), Paraziter Hastalıklar (Amebiazis, Ascariazis, Echinococozis vs)) Salgınlar Epidemiyolojisi; (Salgınlarla İlgili Terimler, Salgın Tipleri, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş, Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirler, Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirler) Verilerin Analizi Ve Sunuluşu; ( Verilerin Analizi, Verilerin Sunuluşu) Bildirimi Zorunlu Hastalıklar.

 3.  HEM206 İLK YARDIM Z 2 0 0 2 2 2

İlkyardımın önemi ve tarihçesi, İlkyardımda temel ilkeler, İlkyardım elemanının özelliği, Yaralıların kurtarılması ve taşınması, Solunum ve dolaşım sisteminde ilkyardım, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR), Kanamalarda, yaralanmalarda ve şokta ilkyardım, Travmalar, Tıbbi acil durumlar, Yanık, elektrik çarpmaları, sıcak çarpmaları, donmalar, boğulmalar, Toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve hemşirenin rolü, Zehirlenmeler, böcek sokmaları, Sivil Savunma ve nükleer harpler.

 4.  HEM208  BESLENME İLKELERİ Z 2 0 0 2 2 2

Sağlığın Korunmasında Beslenmenin Rolü, Yeterli Dengeli Beslenme Kavramları, Yetersiz Dengesiz Beslenme Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar, Enerji Gereksinimi, Etkileyen Faktörler Besin Enerji Değerleri, Proteinler: Görevleri, Kaynakları, Gereksinimleri, Fazlalığı, Yetersizliği, CHO'lar: Görevleri, Yağlar, Yağda Eriyen Vitaminler ve Özellikleri, Görevleri, Suda Eriyen Vitaminler,Su, Besin Grupları, Beslenmedeki Önemleri satın alırken, saklarken dikkat edilecek noktalar ( Etler, Balık, Tavuk, Süt ve ürünleri, Yumurta, Kuru baklagiller, Tahıllar, Sebze ve Meyveler, Yağlar, Şeker, İçecekler), Besin Sanitasyonu, Gebelik ve Emziklik Döneminde Beslenme, 0-1 Yaş Grubu Çocukların Beslenmesi, 1-6 Yaş Grubu Çocukların Beslenmesi, Okul Çağı Çocukların Beslenmesi, Adölesan Döneminde Beslenme, Yaşlıların Beslenmesi, Menapoz Döneminde Beslenme, Premenstual Döneminde Beslenme, İşçilerin Beslenmesi, Sporcuların Beslenmesi, Türkiye'de Beslenme Sorunları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Toplumun Beslenme Konusunda Eğitimi ve Hemşirelerin Rolü.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1. HEM301 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 12 0 18 12 14

Bu derste öğrencilerin kadın sağlığı sorunlarını bütüncül bir bakışla ele alabilmeleri; ailenin, kadının, gebenin, fetüsün ve yeni doğanın sağlığının korunması ve yükseltilmesi konularında gerekli bilgi ve beceri kazandırmak için gerekli konulan içermektedir.Kadın Ve Üreme Sağlığına Genel Bakış, Kadın Sağlığı İle İlgili Temel Kavramlar, Kadın Ve Erkek Üreme Organlannın Anatomisi, Kadın Ve Erkek Üreme Organlannın Fizyolojisi, İnsan Üreme Fizyolojisi, Kadın Yaşam Evreleri, Gebelik Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Genetik Danışmanlık Ve Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi,       Normal Doğum Eylemi Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Doğum Sonu Dönem Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Gebeliğin Yol Açtığı Riskli Durumlar, Gebelikte Hipertansif Durumlar, Gebeliği Riskli Hale Getiren Sağlık Sorunları Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Doğum Eylemine İlişkin Riskli Durumlar, Doğum Sonu Sorunlar Ve Hemşirelik YaklaşımıÜreme Sağlığı Ve Doğurganlığın Düzenlenmesi, Jinekolojik Tanı Ve Tedavi Yöntemleri, Genital Yol Enfeksiyonları Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Cinsel sağlık ve Hemşirelik Yaklaşımı, Jinekolojik Kanama Ve Üreme Organ Fistülleri, Üreme Organ Yer Değişiklikleri, Jinekolojik Tümörler Ve Hemşirelik Yaklaşımı.

 2. HEM303  HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Z 3 0 0 3 3 3

Bilimin Tanımı, Özellikleri, Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Verinin Tanımı ve Özellikleri. Araştırma Türleri, Örnekleme Yöntemleri, Tanı Testleri (Duyarlılık, Seçicilik, PPV, NPV, Doğruluk), Araştırmalarda Yapılan Hatalar, Anket ve Anket Formu Hazırlama, Soru Hazırlama Teknikleri, Anket Uygulama Türleri, Avantaj ve Dezavantajları, SPSS Kullanımı, Veri Girişi ve Kontrolleri, Tanıtıcı İstatistikler, Frekans ve Yüzdeliklerin Hesaplanması, Ki-Kare Testlerinin Hesaplanması. Sonuçların Tablolaştırılması ve Yorumu, Hemşirelik İle İlgili Herhangi Bir Konu Üzerinde Grup Çalışması.

 3. HEM305  MESLEKİ İNGİLİZCE 1 Z 3 0 0 3 3 3

Hemşirelik İngilizcesi için gerekli terminolojiye hakim olabilme, hasta hemşire diyaloglarını İngilizce olarak sağlayabilme, hastane ortamında kullanılabilecek İngilizce dil becerilerine sahip olabilme, hemşirelikle ilgili İngilizce makale ve parçaları okuyup anlayabilme, işitsel parçaları anlayıp analiz edebilme.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  HEM302  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 6 12 0 18 12 14

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş,  Hemşirelik Süreci,  Bağışıklama,  Çocuk-Aile-Hemşire İletişimi, Çocukluk Çağı Kazaları, Çocuklarda Hastaneye Yatma, Kronik ve Yaşamı Tehdit Edici Hastalık,  Psikososyal Yönden Riskli Aile ve Çocuk,  Davranış Bozukluğu Olan Çocuk, Çocuklarda İlaç Uygulamaları, Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi, Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı, Normal Yenidoğan, Yüksek Riskli Yenidoğan, Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Hematolojik Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, GİS Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, GÜS Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Fiziksel Gelişim Bozukluğu ve Kas-İskelet Sistemi Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Nörolojik Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Onkolojik Sorunu olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı.

 2. HEM304  MESLEKİ İNGİLİZCE 2 Z 3 0 0 3 3 3

Derse giriş ve ders içeriği hakkında bilgi, Acil servis, Sevkli hasta, Kadın doğum, Eczacılık, Göz , Dermatoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji  , Nöroloji, Koroner, Cerrahi alanlar gibi spesifik alanlarda alıştırmalar yapmak.

 3.  HEM306  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 2 0 0 2 2 2

Sosyolojinin tanımı ve ekolleri, sosyolojinin konusu, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, kültür ve toplum, kişi ve toplum, sosyal tabakalaşma, yığın ve kategoriler, sosyal sistem olarak hastalık ve sağlık, geleneksel tıp, Türkiye’de sağlık sistemi, hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyal- kültürel yönü, sağlık ve hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo­kültürel unsurlar, anne ve çocuk bakımının sosyo kültürel yönleri, halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançları, sağlık-hastalık ve sosyal değişme.

 4.  HEM308  BİYOİSTATİSTİK Z 3 0 0 3 3 3

Giriş ve istatistiksel tanimlar, frekans tablolari verilerin özetlenmesi (sürekli verilerde frekans tablosu, kesikli verilerde frekans tablosu), yer ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan; frekans tablosundan yer ölçülerinin hesaplanmasi), dagilis ölçüleri ( değişim genisligi, varyans, standart sapma, standart hata, standart hata varyasyon katsayisi kesikli olasilik dagilislari (binom dagilisi, poisson dagilisi), normal dagilis, hipotez testleri, t testleri, z testleri, X2 testi, Regresyon, korelasyon analizleri.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1. HEM401
 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği  Z 6 12 0 18 12 14

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersi; İnsanın duygu, düşünce, davranışlarındaki normal ve normal dışılığı, mental sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram, sorumluluk, yetkinlikleri ve sürecini içeren hemşirelik bakımını; ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunun insanın bütüncül sağlığı açısından önemini öğrenmeyi hedefleyen konuları içerir.

2. 

HEM403

 Hemşirelikte Öğretim   Z  3  0  0  3  3  4
 Bu ders; Eğitim ve öğrenimle ilgili temel tanımlar, eğitim süreci, öğrenme süreci, eğitim ve öğretim metodları, ders hazırlama ve sunum teknikleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme, amaç ve hedeflerin oluşturulması, eğitim sürecinde gereksinim analizi, temel hemşirelik eğitimi planlama ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik konulan içerir.
3.   HEMSEC7YY  HEMŞİRELİK 7.YY SEÇMELİ DERSLER  S 3  0  0 3 3  4
4.   HEMSEC7YY  HEMŞİRELİK 7.YY SEÇMELİ DERSLER S 3  0 3 3
5.   HEMSEC7YY  HEMŞİRELİK 7.YY SEÇMELİ DERSLER S 3 0 3 3
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  HEM402 Halk Sağlığı Hemşireliği 
Z 6 12 0 18 12 14

Halk Sağlığı Hemşireliğinin temel ilkelerinin incelendiği, toplumun değişen sağlık gereksinimlerine ve kaynaklarına göre hemşirenin işlevlerine ilişkin bilgilerin verildiği, toplum, aile ve birey sağlığının değerlendirildiği, sağlık hizmetleri organizasyonunda halk sağlığı hemşireliğinin tartışıldığı, kazanılan bilgilerin uygulamasına yönelik birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlann işleyişlerinin öğrenip uygulayabileceği konulan içerir.

2.   HEM404 Hemşirelikte Yönetimi  4  4  0  8  6

Yönetim bilimi ve hemşirelik yönetimine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi.

 3.  HEMSEC8YY HEMŞİRELİK 8.YY SEÇMELİ DERSLER  S  3  0  0  3  3
 4.  HEMSEC8YY HEMŞİRELİK 8.YY SEÇMELİ DERSLER   3  0  0  3  3  4
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1. HEM106 Beden Eğitimi  S 3 0 0 3 3 3

Fiziksel uygunluğun önemi ve ilgili kavramları anlamak, Fiziksel Uygunluğun; Beslenme ilişkisini, Sağlıkla İlişkisini, Dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi, Solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ve Kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlamak, Fiziksel uygunluğu geliştirmek ve korunmak için temel antrenman metotlarını uygulamak.

 2. HEM108 PSİKOLOJİ  S 3 0 0 3 3 3

Psikolojinin tanımı ve sınıflandırılması, psikolojinin amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, öğrenme ve öğrenme çeşitleri hafıza ve anlamayı etkileyen faktörler, kişiliğin tanımı, davranışların fiziksel bilişsel, sosyal ve ahlaki özellikleri, savunma düzenekleri, kişiliğin oluşumu ve teorileri, psikolojik testler.

 3.  HEM110 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ  S 3 0 0 3 3 3

Hemşirelik bakımında sağlığını değerlendirmesinin önemini kavrama, bireyin fiziksel, psikososyal değerlendirmesini yapmak için gerekli bilgiyi ve farkındalığı kazanmayı sağlamak ve geliştirmektir. Gastrointestinal sistem ve abdomenin değerlendirilmesi, Gastrointestinal sistem ve abdomenin değerlendirilmesi. Veri toplama süreci, Üriner sistem değerlendirmesi, Üriner sistem değerlendirmesi Veri toplama süreci, Üreme sistemi değerlendirmesi (erkek ve kadın), Üreme sistemi değerlendirmesi (erkek ve kadın). Veri toplama süreci Endokrin sistemin değerlendirmesi, Endokrin sistemin değerlendirmesi. Veri toplama süreci, Duyu organlarının değerlendirilmesi, Duyu organlarının değerlendirilmesi, Bütün olarak sağlığın değerlendirilmesi- Klinik vaka örnekleriyle.

 4.  HEM112 HEMŞIRELIK SÜRECI  S 3 0 0 3 3 3

Hemşirelik sürecine genel bakış, veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme.

  5.   HEM114  KENDINI TANIMA  S

Kendini Tanımaya Giriş, Benlik, Kişilik, Kendi Farkındalığı, Hemşirenin Kendi Farkındalığı, Kendini Kabul, Sınırlar,  Roller.

 
6. HEM116* AKADEMIK TÜRKÇE   S 3 0 0 3 3 3

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Kültür Boyutu, Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler, Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması, Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan ders kitapları, Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanılması ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Uygulanması, Bilgisayar destekli Türkçe öğretimi.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

   III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No  Dersin Kodu  DERSİN ADI Z/S   T TS  AKTS 
 1.  HEM211  FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİ S  2  0
   Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri, Genel değerlendirme genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy, Mental durumun değerlendirilmesi, Deri, saç ve tırnakların fizik muayenesi, Baş ve boyunun fizik muayenesi, Göz ve görme muayenesi, Kulak ve işitme muayenesi, Kalp ve kan damarlarının fizik muayenesi, Toraks ve akciğerlerin fizik muayenesi, Meme ve aksillaların muayenesi, Sinir sisteminin fizik muayenesi, Abdomenin fizik muayenesi, Kas ve iskelet sisteminin fizik muayenesi.
 2.  HEM213 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ   S  2  0
   Nefroloji Hastalarında Tanı Yöntemleri ve Değerlendirme; Primer Glomerulonefritler ve Bakım;Sekonder Glomerulonefritler ve Bakım;Akut Piyelonefritler ve Bakım;Kronik Piyelonefritler ve Bakım;Nefrotik Sendrom ve Bakım;İmmunite ve Böbrek Hastalıkları;Genetik Böbrek Hastalıkları ve Bakım Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım;Akut Böbrek Yetmezliği ve Bakım;Yavaş Sürekli Renal Replasman Yöntemleri Periton Diyalizi;Hemodiyaliz;Diyaliz Hastalarında Psikososyal Sorunlar.
 3.  HEM215  SAĞLIK POLİTİKALARI VE MEVZUATI  S  3  0  0  3  3  4
   Sağlıkla ilgili mevzuat hakkında bilgi verir. -Tarihi Gelişim, Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, tarafları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü, Sadakat ve Özen Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali, Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur, Meslek Kusuru, Zarar, İlliyet Bağı, Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları.
 4.  HEM217  DİYABET HEMŞİRELİĞİ  S  3  0  0  3  3  4
   Diyabetin tanımı, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi; diyabetin sınıflandırılması, diyabet için tanı kriterleri ve testleri; diyabet yönetiminde ve diyabetlinin eğitiminde hemşirenin rol ve sorumlulukları; insülin tedavisi ve uygulamaları; diyabette kendi kendine izlemin önemi; oral antidiyabetik tedavileri; diyabette beslenme; diyabette egzersizin önemi; Diyabetin akut komplikasyonları ve bakımı; diyabetin kronik komplikasyonları ve bakımı; diyabetik ayak ve bakım ilkeleri; diyabet ve gebelik; diyabetin psikososyal yönü; metabolik sendrom.

 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1. HEM210  YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Yoğun bakım ünitelerinin fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması, Yoğun bakım ünitesine hasta kabulü, Yoğun bakım hemşiresinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Yoğun bakım hastasının değerlendirilmesi, İnvaziv ve noninvaziv monitörizasyon yöntemleri, Yoğun bakımda sık kullanılan ilaçlar, etki, yan etki ve dozları, Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın takip ve bakımı, Yoğun bakım hastasının beslenmesi, Bası yaraları ve risk.

 2.  HEM212  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Enfeksiyon hastalıklarından korunma ilkeleri ve bağışıklama, enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon hastalıklarında tanı, toplumda sık görülen enfeksiyon hastalarından korunma önlemleri, tedavi yöntemleri ve bakım konusunda bilgi ve uygulamaları kapsar .Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu, Kan ve Diğer Yollarla Bulaşan Enfekisyonlar ve Hemşirelik Bakımları, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımları, Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımları, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımları, Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımları, Enfeksiyon hastalıklarından korunma ilkeleri ve bağışıklama, Toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıkları ve korunma önlemleri, Hastane enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları kontrol yöntemleri, atıklar ve atık yönetimi, Sağlık personeli için enfeksiyon hastalıklarına yönelik mesleki riskler ve kontrolü, Enfeksiyon kontrol hemşireliği ve sürveyansı.

 3.  HEM214  ACİL HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Aniden hastalanan ve yaralanan bireye en yakındaki kişi olarak anında ve yerinde yaşamı kurtarıcı acil bakım vermeyi, afetlerde kurtarma ve acil bakımı nasıl yapacağını inceler.

4.   HEM216  HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME S 3 0 0 3 3 4

Bu derste öğrencinin, eleştirel düşünme sürecinin bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini anlamasına katkıda bulunacak sınıf içi etkinlikler yolu ile eleştirel düşünmenin temel kavramları, yaratıcı düşünme, eleştirel okuma ve analize yer verilecektir. Önceliklerin belirlenmesi ve karar verme aktiviteleri, düşünme, eleştirel düşünme, profesyonel hemşirelik uygulamalarında bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktiviteleri, eleştirel düşünme modeli uygulama, doğru soruları sorabilme, kanıt temelli uygulama, hemşirelik süreci, klinik ortamda eleştirel düşünme vaka çözümlemeleri.


Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HEM307 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK S 2 0 0 2 2 2

Kanıt temelli hemşirelik uygulamalarının tarihçesi, Kanıt ve kanıta dayalı uygulamanın tanımlanması, Hemşirelik uygulamalarındaki kanıtların değerlendirilmesi, Kanıt türleri, Hemşirelik uygulamalarındaki kanıtlara dayalı olarak karar verme süreci, Kliniklerde kanıta dayalı uygulamaların kullanımı, Hemşirelik uygulamaları ve problem çözme, Kanıt temelli uygulamalarla ilgili engeller, Kanıta dayalı uygulama kaynakları, Kanıta dayalı uygulamalar ve etik yaklaşım, Diğer bilim dallarında kanıta dayalı uygulamalar.

 2.  HEM309  BAKIMIN PLANLANMASI S 2 0 0 2 2 2

Bakımın planlanması ve çerçevesi,bakım vermede problem çözme yaklaşımı,hemşielik modelleri ve günlük yaşam aktiviteleri,öz bakım modeli,sistematik hemşirelik tanıları,bakımı planlama, uygulama, değerlendirme.

 3.  HEM311  HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE BAKIM TEKNOLOJİLERİ S 3 0 0 3 3 4

Teknolojik Gelişimin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarındaki Yeri, Hemşirelik Eğitimi ve Bilgisayar, Yara bakımına ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Parenteral girişimlere ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Solunum sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Sindirim sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Boşaltım sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Boşaltım sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Hareket Aktivitelerine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, İlkyardım ve Acil Kurtarma İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri, İlkyardım ve Acil Kurtarma İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Protez ve Ortopedi İmplantları İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri.

 4.  HEM313  GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Geriatrinin tanımı, Dünya’da ve ülkemiz’de yaşlı nüfus, yaşlılık sürecinde fizyolojik değilişiklikler, Geriatrik hastalıklar, Geriatrik hastaların özgün gereksinimlerini anlama, değerlendirme, geriatrik bakım ve rehabilitasyonu planlama, geriatrik hastalarla iletişim, yaşlı istismarı.

 5.  HEM315  BÜYÜME VE GELİŞME S 2 0 0 2 2 2

Dersin amacı; çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme, Büyüme ve gelişme ile ilgili genel kurallar, Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde hemşirenin rolü, Çocukluk dönemlerine göre gelişimsel bakım, Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, Çocukta görülen büyüme gelişme bozuklukları ve çocukluk çağındaki büyüme ve gelişmenin izlenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. Bu ders; Motor gelişim ile ilgili temel kavramlar, Motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, Büyüme ve gelişme, Refleks hareketler dönemi ve özellikleri, İlkel hareketler dönemi ve özellikleri, Temel hareketler dönemi ve özellikleri, Sporla ilişkili hareketler dönemi, Motor gelişimi destekleyici aktiviteler, Çocuklarda fiziksel uygunluk, Çocukların algısal motor yetenekleri, Motor gelişim testleri, Proje Sunumu, Proje Sunumu, Proje Sunumu; konularını içermektedir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. HEM310  CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI S 3 0 0 3 3 4

Cinsel sağlık/üreme sağlığının tanımı, bütünsel yaklaşımla sunulan cinsel sağlık /üreme hizmetleri. Türkiye üreme sağlığı politikası, cinsel gelişim, cinsellik, mutlu cinsel yaşam ve cinsel sağlık kavramları, gebelikten korunma yöntemleri, erken yaşlardaki gebelikler, düşükler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve üreme sağlığına ilişkin danışmanlık konularını içerir.

 2.  HEM312  EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Evde bakım nedir? Tarihsel süreci, dünyada ve ülkemizdeki durum, evde bakıma gereksinim nedenleri, evde bakımın yararları, evde bakım organizasyonları, ekip yaklaşımı, hemşirenin rolü, evde izlem.

 3.  HEM314  ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ S 3 0 0 3 3 4

Kanser terminolojisi, kanserin patofizyolojisi, kanserin sınıflandırılması, kanser risk faktörleri, kanserin önlenmesi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda kanserde tanı ve tedavi, kanserli hastalarda görülen sorunlar ve bu sorunlara yönelik hemşirelik bakım girişimleri.

 4.  HEM316  AİLE PLANLAMASI S 3 0 0 3 3 4

Aile planlamasına giriş, aile planlamasının yararları, Kadın ve erkek üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi, Aile planlamasında danışmanlık, Başvuranın değerlendirilmesi, Enfeksiyonun önlenmesi, Rahim içi araçlar, Hormonal kontrasepsiyon yöntemleri, Bariyer yöntemler, Doğal aile planlaması yöntemleri, Laktasyon amenore yöntemi, Gönüllü cerahi sterilizasyon, Doğum ve düşük sonrası kontrasepsiyon, Acil kontrasepsiyon, Özel durumlarda konrasepsiyon, İnfertilite, Kayıt sistemi ve kontraseptif dağıtım.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. HEM405 İş sağlığı ve güvenliği  S 3 0 0 3 3 3

İş sağlığı ve tarihçesi, Türkiye de iş sağlığı, Üretim alanları, ilgili kurum ve kuruluşlar, İş sağlığı ile ilgili mevzuat ve yasalar, Küçük orta ve büyük işletmeler, İş yarinde çalışan sağlık insan gücü, iş yeri hemşiresi, rolleri ve görevleri, Yasa ve mevzuatlarla iş yeri hemşireliği, Çalışma hayatında riskli guruplar, Kadın işçiler, Çocuk işçiler, Meslek hastalıkları, Meslek hastalıkları ve korunma yolları, Meslek kazaları, Bazal metabolizma ve iş yüklerinin hesaplanması, İşçi beslenmesi ve işgücü ile ilişkisi, İş sağlığı ve iş güvenliği.

 2.  HEM407  Palyatif Bakım  S 3 0 0 3 3 3

Palyatif bakım sürecinde primer hastalığın kontrolü, fiziksel semptomların değerlendirilmesi, palyatif bakım gerektiren hasta ve ailesinde psikolojik sorunlar, manevi sorunlar, sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar, yaşam sonu gereksinimlerin tamlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme.

 3.

HEM409


 Hemşirelikte İlaç Yönetimi  S 3 0 0 3 3 3

Hemşirelikte ilaç yönetimi, ilaç yönetiminde hemşirelik süreci, ilaç yönetiminde genel ilkeler tanımlar ve terimler, ilaç yönetiminde hemşirenin sorumlulukları, yaşam süresi doğrultusunda ilaçların yönetimi ve riskli gruplar, ilaç yönetimini etkileyen faktörler, ilaç türleri ve etki mekanizmaları, ilaç etkileşimleri, ilaç hatalarının önlenmesi, etkilerine göre ilaçlar ve uygulama ilkeleri.

 4.  HEM411  Trans kültürel Hemşirelik  S 3 0 0 3 3 3

Sağlık ve hastalık, kültür kavramı, sağlık ve hastalığı etkileyen kültürel faktörler, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası hemşirelik modelleri.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  HEM406  Ameliyathane hemşireliği  S 3 0 0 3 3 5

Ameliyathane Hemşireliği ve Temel Kavramlar, Ameliyathane Hemşireliği Felsefesi, Amacı ve Standartları, Ameliyathanenin Organizasyonu ve Yönetimi, Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi, Ameliyathanede Personel Açısından Güvenlik Önlemleri, Ameliyathanede Hasta Açısından Güvenlik Önlemleri, Ameliyathanede Ekip Kavramı, Ameliyathanede Asepsi ve Sterilizasyon Uygulamaları Temel Cerrahi Aletleri ve Mayo Masası Hazırlığı Anestezi Uygulamaları ve Hemşirenin Rolü Ameliyathanede Etik ve Yasal Sorunlar.

 2.  HEM408  İşaret Dili  S 3 0 0 3 3 4

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

 3.  HEM410  Kardiyoloji Hemşireliği  S 3 0 0 3 3 4

Kalbin anatomisi, fizyolojisi, ileti sistemi ve EKG Kalp hastalıklarında görülen ortak belirti ve bulgular, Nabız tipleri, Aritmiler ve hemşirelik yaklaşımları, Kalp hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımları, Hemodinamik Monitorizasyon, Ani Kardiyak Ölüm - İmplante Edilebilen Kardioverter Defibrilatör, Kardiyak pace maker, Koroner arter hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Periferik Damar Hastalıkları, Pulmoner Hipertansiyon ve Akciğer Hastalıkları, Kalp Kapak Hastalıkları, Endokard, Miyokard, Perikard Hastalıkları, Konjestif kalp yetmezlikleri ve hemşirelik yaklaşımları, Gebelik ve Kalp Hastalıkları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Genetik ve Kalp Hastalıkları.

 4.  HEM412  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları  S 3 0 0 3 3 4

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi, Dünyada ve Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavilerin Tarihsel Gelişimi, Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı tedavi Kullanımı ve Önemi, Geleneksel ve Tamamlayıcı tedavinin Etik Boyutu, Geleneksel ve Tamamlayıcı tedavi Yöntemlerinde Hemşirenin Rolü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Terapi Yöntemleri, Masaj, Refleksoloji, Aromaterapi, Terapötik dokunma, Müzikle Terapi, Bitkisel terapiler, Beslenme terapileri, Akupunktur.

 5.  HEM414  Gönüllülük Çalışmaları  S 1 2 0 3 2 4

Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirilmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.

Dersin Kapsamı: Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.

 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Hemşirelik bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB101  SOCIAL WORK I C 3 0 3 5
This course is an introduction to the basic concepts of social work. The course covers the basic concepts of social work as a science and profession, the historical development of social work, the purpose, function, subject and philosophy of social work, social work fields, the place and importance of social work today, and social work methods and techniques.
 2.  SHB103  SOCIOLOGY C 3 0 3 5
The course covers the basic concepts and theories in the field of sociology, the founders of sociology and the perspectives they developed, and it aims the students to learn the sociological research methodology and to gain a systematic thinking method about social situations and events. The course content covers the basic concepts and theories of sociology, the views and methods of sociology's pioneers and founders, the social changes that emerged in the globalization process, social class, status and social mobility, risk society, consumption society, network society, surveillance society and social control mechanisms.
 3.  SHB105  BASIC CONCEPTS OF LAW C 3 0 3 4
The aim of this course is to teach the students the concepts and subjects that are included in the general theory of law and have legal value, on the basis of a general knowledge of law. The main concepts and topics covered in this course are the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, its regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the comparison of legal rules with religion, customs and morals. At the end of this course, the student will be able to compare the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the rules of law with religion, customs and morals.
 4.  SHB107  PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to provide students with knowledge about the basic concepts and terminology of psychology, and an overview of the scope and content of psychology. After taking this course, it is aimed for the student to gain a general perspective on the sub-branches of psychology. It is aimed to introduce the content, basic subjects and concepts and sub-branches of psychology and to gain a scientific and objective viewpoint on human behavior. For these purposes, topics such as classical and modern approaches, ne