Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Coğrafya Bölümü


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü 2019 yılında kurulmuş ve 2019/2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile lisans öğrencisi yetiştirmeye başlamıştır.


Coğrafya; Yeryüzünde oluşan fiziksel ve beşerî olayları betimleyerek meydana geliş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri açıklayan bilimdir. Ayrı ayrı yerlerdeki tüm fiziksel ve beşerî olguların etkileşimi ve yerler arasındaki bu karşılıklı etkilenmenin hangi kalıpları yarattığı ve mekânı nasıl örgütlediğinin incelenmesi olarak da tanımlayabiliriz.


Program Profili

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Coğrafya ’ya temel teşkil eden dersler ile ortak zorunlu dersler olan Temel Bilgi Teknolojileri, Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini görür. İkinci ve üçüncü sınıfta coğrafyacıların eğitim sonrası mesleki yaşamlarına destek olacak gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Son sınıfta ise araştırma projesini başarıyla bitirip diğer derslerini de başarıyla geçen öğrenciler programdan “Coğrafyacı” unvanıyla mezun olurlar.

Bölümde ara sınav ve final sınavı olmak üzere her dönem iki sınav yapılmaktadır. Ara sınav sonuçlarının % 40’ı, final sınav sonuçlarının ise % 60’ı ders geçme notu için esas alınmaktadır. Ders geçme notu sınıf ortalamalarından etkilenebilir. Öğretim elemanları ders işleyiş yöntemi ve dersin içeriğine göre ödev, sunum, proje vb. gibi etkinliklere de notlar verebilirler.

Toplam zorunlu ve seçmeli ders sayımız 91’dir. Toplam kredi sayımız 154, AKTS sayımız ise 240’tır.

Geniş bir ders içeriği olan Coğrafya Bilimi; Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri anabilim dallarına ayrılıp bu alanlardaki çeşitli bilim dalları kapsamında, sahasında uzman öğretim elemanlarının özverili çalışmalarıyla eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir.


Coğrafya Bölümü Öğretim Elemanlarımız

  1. 1. Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZ
  2. 2. Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Rafet CAN (Bölüm Başkanı)
  3. 3. Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKBAŞ
  4. 4. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAKOÇ
  5. 5. Arş. Gör. Elif KOCAOĞLU 

Mezun İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan her öğrenci, tüzük ve yasalarla belirlenmiş şartları yerine getirmek koşuluyla, birçok bakanlık bünyesinde ilgili resmî kurumların çatısı altında coğrafya kapsamında yapılacak çalışmalarda araştırmacı ve raportör olarak görev alabilirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Tarım ve Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Afet İşleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı gibi bakanlıkların bünyelerinde çalışabilmektedir; bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler. Pedagojik formasyon alan mezunlar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.


Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır.


İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, 2006 Sokak No12 Kadirli/OSMANİYE/ e-mail kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr
03288271000
kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr