Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Eğitim ve Öğretim İç Değerlendirme Alt Komisyonu Toplantısı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eğitim ve Öğretim İç Değerlendirme Alt Komisyonu 3 aylık değerlendirme toplantısını 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 11.00’da MS Teams Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Toplantıya Eğitim ve Öğretim İç Değerlendirme Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ, Üyeler; Doç. Dr. Mehmet Fatih TEFEK, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ünal BOZDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Burçin YAPICI, Dr. Öğr. Üyesi Feyza UÇAR ÇABUK, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Canan BÜYÜKAŞIK ÇOLAK, Dr. Öğr. Üyesi Emine YILDIRIM, Öğr. Gör. Mehmet IŞIKER ve Öğr. Gör. Tuba SAYGILI YILDIRIM katıldı.

Toplantıda eğitim-öğretim konusunda Üniversitemizin faaliyetleri, çalışmaları ve yapılabilecek iyileştirmeler görüşüldü. Toplantıda yapılan görüş ve değerlendirmeleri içeren kapsamlı bir rapor hazırlandı. Raporda bahsedilen bu hususlar ve önerilere ilişkin gelişmelerin ve izleme faaliyetlerine ilişkin önerilerin bir sonraki toplantıda ele alınmasına karar verilmiş ve gelecek toplantının 2023 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı, dilek ve önerilerin alındığı toplantı yaklaşık 60 dakika sürmüştür.EĞİTİM-ÖĞRETİM İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURUM İÇİ ÖNERİ RAPORU (EYLÜL-2023)
1. Bologna bilgileri ile eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
2. UZEM, kütüphane, sosyal tesisler gibi birimlere ait faaliyet raporlarının güncel ve web sayfalarında erişilebilir olmaları, bunun için de web sayfalarının birimler tarafından düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.
3. “Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi” ile ilgili verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela, ders veren akademik personelin öğretim yetkinliğinin değerlendirilerek bu değerlendirmenin de analiz edilmesiyle veriler elde edilebilir. Üniversitemizde uygulanmakta olan “Öğrenci Memnuniyet Anketleri” genel olarak üniversiteden ve üniversite imkanlarından memnun olup olmamayı ölçmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili de anketler düzenlenerek veriler elde edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim öğretim ile ilgili akademik ve pedagojik yetkinliğin izlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak bu çalışmaların değerlendirilmesiyle veriler elde edilebilir. Kurumda öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere planlamalar bulunmamaktadır. Öğretim elemanlarının pedagojik yeterliliklerine dayalı veya yüz yüze eğitimde farklı eğitim-öğretim stratejileri ile eğitim-öğretim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve bunların değerlendirmesine yönelik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu konuyla da ilgili verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konularda özellikle eğitim fakültesi mezunu olmayan akademisyenlerin pedagojik becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri konusunda daha fazla donanımlı olmalarının sağlanması amacıyla her yıl yaz aylarında uzaktan eğitim yoluyla bu konuda yetkin olan akademisyenlerin görevlendirileceği eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, akademik personelin yetkinliklerine fayda sağlayacağı gibi üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesine katkı sağlayacak ve raporun bu kısmında alınan iç değerlendirme puanlarının yükselmesini mümkün kılacaktır. Nitekim bu ve benzer çalışmaların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi hâlinde “5 puan” (içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır) için gerekli kriterler sağlanabilir.
4. “Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme” ile ilgili olarak; üniversitemizde bu başlık altında yapılan çalışmalar incelendiğinde; yalnızca akademik faaliyetlerin akademik teşvik yönetmeliklerine uygun şekilde ödüllendirilmesi, akademik faaliyetlere yönelik teşekkür belgelerinin verilmesi veya kongre vb. çalışmalar için maddi destek verilmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, ilgili başlıkta eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme de vurgulanmaktadır. Bu başlığın İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen açıklaması şöyledir (2021): Öğretim elemanları için “yaratıcı/yenilikçi eğitim fonu”; yarışma ve rekabeti arttırmak üzere “iyi eğitim ödülü” gibi teşvik uygulamaları vardır. Eğitim ve öğretimi önceliklendirmek üzere yükseltme kriterlerinde yaratıcı eğitim faaliyetlerine yer verilir. Bu açıklamaya göre, öğretim elemanlarının akademik çalışmalar dışında ders içi becerilerinin vurgulandığı görülmektedir. Bu kapsamda dış paydaş olan öğrencilerin, etik kurallar çerçevesinde, akademik personeli değerlendirdiği anketlerin yapılması ve buradan yüksek puan alan öğretim elemanlarının çalışmalarının tanıtılması ve ödüllendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Akademisyenlerin ders içi becerilerinin öğrencilerce not kaygısı olmadan değerlendirilmesine yönelik kullanılacak yöntemler, etik dışı olmamak zorundadır. Sonuç olarak akademisyenlerin eğitim-öğretim becerilerinin belirlenmesi ve uygun olanların toplu olarak düzenlenecek törenlerle ödüllendirilmesi öğretim elemanlarını, sadece akademik faaliyetlerle değil bilgisini aktarma becerisini geliştirmeye yönelmeye teşvik ederken üniversitemizin bu başlıkta iç değerlendirmede daha yüksek puanlar almasını mümkün kılabilir.

15 Ekim 2023 (Bu haber 166 defa görüntülendi)
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
kalite@osmaniye.edu.tr