Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
RektörümüzdenYükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında kurduğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları iç ve dış paydaşlara daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla kurum içi kalitenin koordinasyonundan, süreçlerin işlemesine kadar bütün aşamaları kapsamaktadır. Yapılan ve yapılmak istenen çalışmaların gerekçe, sonuç ve riskleri dikkate alınarak nitelikli kurumsal yapının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları raporlaştırılarak gerekli iyileştirmenin yapılması amaçlanmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bilgiyi ürüne dönüştüren eğitim anlayışı, geliştirmiş olduğu üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ve nitelikli Ar-Ge faaliyetleri ile içinde bulunduğu bölgenin ve ülkenin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verir konuma gelmiştir. Ayrıca uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar üniversitemizde bilginin keşfedildiği, ürün ve sonuç odaklı çalışmaların yapıldığı girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışın benimsendiği uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşmasındaki amaçlarına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir.

Dünyadaki gelişmeler ile ülkemizin milli ve yerli olma amaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel faaliyetlere ve Ar-Ge çalışmalarına önem veren ve çalışma alanlarını bu yönde geliştiren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, bu bağlamda en güncel bilimsel ve teknolojik yenilikleri yakından takip edip bünyesinde araştırma ve geliştirmeyi artırmayı, bu alanlarda yapılan veya yapılmak istenen yeniliklere ve projelere gerekli desteği sağlayarak üniversitemizin araştırmacı, yenilikçi ve eğitimci kimlikleri ile ön plana çıkması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, yeniliklere uyum sağlanmakta ve gerekli iyileştirmeler zaman kaybetmeden uygulamaya konulmaktadır.

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari bütün birimlerinde kalite kültürünün oluşturulması ve bu kültürün kurumsal standart haline getirilmesi için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı her geçen gün iç ve dış paydaşlarımızdan gelen dönütler ile iyileştirme çalışmaları altında daha da geliştirerek devam etmekteyiz.

Üniversitemizin her bir çalışanının kalite kültürü çerçevesinde çalıştığını, ayrıca eğitim- öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmet başlığı altında etkin görev alan arkadaşlarımızın da çalışmalarını aidiyet duygusu ile fedakârca yaptığını görmek bizleri oldukça memnun etmekte ve bu durum üniversitemizi hak ettiği saygın noktaya taşıma hedefimizde motivasyonumuzu oldukça yükseltmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetimsel süreçlerinin bulunduğu mevcut standart noktadan daha gelişmiş noktalara gelmesinde emeği geçen başta Kalite Koordinatörlüğü Alan Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
Prof. Dr. Turgay UZUN
             Rektör
  

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
kalite@osmaniye.edu.tr