Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Filateli Sözlüğü

 

FİLATELİ SÖZLÜĞÜ

SÜREKLİ PUL

Posta ücretlerinin ödenmesi için kullanılan pul.

RESMİ PUL

Genel ve Özel Bütçeli Daireler için Belediyenin kullandığı pullar.

ANMA PULU

Belirli bir kişiyi ya da olayı anmak için çıkarılan pul. Tirajları az ve tarihleri bellidir.

ANMA BLOKU

Belirli bir olay veya kişiyi anmak üzere çıkarılan ve üzerine genellikle o olay veya kişiye ait resim ve motifler basılan pullardır. Zımbalı veya zımbasız bir ila birkaç pulu kapsayan, bütün olarak basılan pul tabaklarıdır.

EK DEĞERLİ PUL

Yılda iki kez ( Türkiye için geçerli) çıkan bu pulların nominal değerlerine + işaretiyle bir değer daha ilave edilir. İlave edilen bu değerin % 75'i Kızılaya % 25'i Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım amacıyla ödenmek içindir.

UÇAK PULU

Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pul.

TEMATİK PUL

Kuş, çiçek, spor, meşhur insanlar, şehirler, tablolar, otomobiller gibi belli konuların resimlerini taşıyan pul.

TAKSE PULU

Postaya verildiği gün ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş gönderilerin alıcıları tarafından ödenmesi gereken miktarı gösteren pul.

TET - BEŞ

Birbirine ters olarak basılan birbirinin aynı iki puldur.

FÖYYE

Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası.

SÜRŞARJ

Pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basılması işlemi.

VARYETE

Bir pulun değişik şekillerde basılması, erörden farkı idarenin kontrolü altında yapılmasıdır.

SANTRE

Pul resmini çevreleyen çerçevenin pul kağıdının tam ortasına basılması.

PORTFÖY

Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili, ilkgün zarfı, kart veya öbür yayınların olduğu Filatelik dosya.

SERİ

Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.

BLOK

Birbirinden ayrılmamış, üstüste veya yanyana en az 4 pulun meydana getirdiği grup.

LEJAND

Birbirinden ayrılmamış, üstüste veya yanyana en az 4 pulun meydana getirdiği grupPul üzerindeki yazılar.

ŞARNİYER

Pulların albüne tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.

FİLATELİK ZARF

İlkgün veya özelgün damgasını taşıyan özel zarf.

İLKGÜN DAMGALI ZARF

Üzerlerine bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilkgün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarf.

ÖZELGÜN ZARFI

Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarf.

MARJ

Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında veya pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar.

POSTA KARTI

Üzerinde 'POSTA KARTI' ibaresi taşıyan resimli veya resimsiz kartlar.

PERFORAJ

Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirlerinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemi.

DANTEL

Perforaj işlemi sonrasında pulların kenarlarında meydana gelen dişler.

DEĞER

Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde bulunan alırken ödenecek maddi değer.

EMİSYON

Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.

ERÖR

Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.

ESE

Baskı durumunu pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan prova.

FORMA

Pul üzerindeki resmin milimetre olarak boyutu.

TİRAJ

Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.

FİLİGRAN

Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılan, pul kağıdında ışığa tutulduğunda görülebilecek yazı, çizgi veya şekil gibi belirti.

POŞET

İçinde monte edilmiş bantlar olan ve posta pulu konulabilir plastik muhafaza.

FLAM

Ücret ödeme makinalarında bulunan ve otomatik olarak pulun yanına basılan reklam veya resim.

MAKSİMUM KART

Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan özel damgalı filatelik kart.

NORMAL DAMGA

Pullar postada ancak bir kez kullanılırlar. Pul yapıştırıldıktan sonra damga ile iptal edilir. Günlük olarak kullanılan damga.

İLKGÜN DAMGASI

Pulların kullanılmaya başladığı ilkgün basılan, kendi konusuyla ilgili yazı ve motif taşıyan damga.

ÖZEL DAMGA

Herhangi bir pul yapıştırılmış zarfa, önemli bir olayı veya önemli bir günü hatırlatan konusuyla ilgili vurulan damga.

Kaynak: http://www.pttpulmuzesi.org.tr/PageDetail.aspx?PID=15 (Erişim Tarihi: 04.12.2015)

 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
00328827100
00328825096
emineyilmaz@osmaniye.edu.tr