Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Fakülte Politikası
Fakültemiz kurumsal alt yapısını iyileştirmek
Fakültemiz kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
Fakültemiz teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
Fakültemizin dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
Öğrenciyi önceleyen,  interaktif eğitim-öğretim politikasının benimsenerek, uygulanabilirliğini sağlamak. Eğitim-Öğretim Politikası
 
Öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmek, insan haklarına saygılı, etik ilkelere ve sorumluluk bilincine sahip, hayat boyu öğrenme becerisiyle donatılmış bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak,  

Eğitim öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve iyileştirmek 

 Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini  uygulamalı eğitimlerle güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 
Araştırma-Geliştirme Politikası

Bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri ve öncelikleri dikkate alacak nitelikte araştırma ve yayın yapmak,

Evrensel bilim ve teknolojinin gereği olarak öncü araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,

Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.Kalite Politikası
 
Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının ve uygulamalarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,