Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI 5. YEDEK ADAY ÇAĞRI DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 69 adet sözleşmeli personel alımı için 19.04.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılar başvurulardan ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan ilanda belirtilen puan türüne göre yapılan sıralama ve kadrolar için istenen belgelerin kontrolü neticesinde ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenmiştir.

 

23 Ağustos 2023 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasından yapılan duyuru ile asıl olarak belirlenen adaylardan 06.09.2023 Çarşamba Günü mesai bitimine (17.00) kadar evrak teslimi yapmayanların başvurduğu unvanlarda yedek adaylara geçilmiş olup, Destek Personeli Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (15 Numaralı İlan)(Erkek) kadrosunda 4. tur yedek adaylara geçilmiştir. Evrak Teslimi Beklenen Yedek Adayların istenilen evrakları 26.09.2023 Salı günü saat 17.00’a kadar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Destek Personeli Kadrosu Başvuru Sonuç Listesi (15 Numaralı İlan)(Erkek)

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 • 1-Başvuru Dilekçesi, (Tıklayınız)
 • 2-Nüfus Cüzdanı Sureti veya Kimlik Kartı Fotokopisi (Başvuruda aslı ibraz edilmek kaydıyla)
 • 3-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Diplomanın başvuruda aslı ibraz edilmek kaydıyla)
 • 4-2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • 5-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • 6-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu

  **(Destek Personel 15 Nolu İlan için “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve engeli bulunmamaktadır” ibareli sağlık kurulu raporu)

   

 • 7-4 Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • 8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 9-Adli Sicil Kaydı (E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı),
 • 10-Mal Bildirim Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.


2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Osmaniye ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adayların Osmaniye ili içerisinde ikameti etmesi gerekmektedir.

 

3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

 

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.


5- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

6- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

 7- Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, adaylar istenilen belgeleri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları

(Tel: 0328 827 10 00 Dâhili: 1503-1507-1510-1512)
(e-Posta: personel@osmaniye.edu.tr)

ADRES : Fakıuşağı Mahallesi  Karacaoğlan Yerleşkesi

                 80000  Merkez  / OSMANİYE

 

12 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
personel@osmaniye.edu.tr