Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
4/B SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI

Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı


Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Mühendis kadrosuna 1 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 • 2-2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden 60 puanın altında puanla yapılan başvurular ile farklı puan türünden 60 puan ve üzeri yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 4-Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • 5-Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
 • 6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.
 • 7-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 8-Atamaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • 9-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)
 • 10-Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • 11-Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların Sözleşmede belirtilen görev yerinde ikameti gerekmektedir.

 

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 

- Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.

- Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

- Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

- Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

- Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Asp.Net, HTML, CSS, Javascript ve jQuery, Ajax bilgisine sahip olmak ve kullanabiliyor olmak, bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak, Asp.Net konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek (SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi),

- Responsive design hakkında bilgi sahibi ve uygulama geliştirmiş olmak,

- Web formları, web servisleri, web sunucu kontrolleri ve SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

- MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

- Ado.Net veri erişim servislerini (OLE DB – ODBC) etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak,

- .NET 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi ve uygulama geliştirmiş olmak,

- C# kod sisteminde çoklu kullanıcı mantığı ile uygulama geliştirmiş olmak,

- LINQ ile ilgili bilgi sahibi olmak,

- WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

- Visual Studio 2010 ve üstü IDE’leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,

- SQL veri sistemlerine aşina olmak, MSSQL, MySQL, Oracle veri tabanları alt yapılarından biriyle çalışmış olmak ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

- Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleriyle (DevOps, Azure, Git, vb.) çalışmış ve hakim olmak.

 

 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

BAŞVURU ŞEKLİ

- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 20.09.2022-05.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

4. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

7. Mühendis pozisyonu için iş tecrübesi şartı bulunmakta olup, iş tecrübesinin belgelendirilmesinde adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde Diğer Belgeleriniz bölümüne e-devletten alınacak barkodlu hizmet dökümü ve çalışılan kurum veya kuruluştan alınacak hizmet/çalışma/görev belgesini yükleyecektir.

8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

10. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadarda yedek aday belirlenecektir.

11. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr son başvuru tarihini takip eden beş (5) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

12. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

13. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

14. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

15.Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

16. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

 

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası (www.osmaniye.edu.tr ) duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Elektronik Posta Adresi: personel@osmaniye.edu.tr
Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1510-1512)       

 

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
personel@osmaniye.edu.tr