Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Genel Not Ortalaması Esasına Göre

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in kapsamında, 2023-2024  Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yapmak üzere Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına başvuruda bulunan adayların Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları 

Fen Edebiyat Fakültesi için TIKLAYINIZ

İlahiyat Fakültesi Sonuçları için TIKLAYINIZ

Mühendislik Fakültesi için TIKLAYINIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için TIKLAYINIZ

Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi için TIKLAYINIZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi için TIKLAYINIZ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için TIKLAYINIZ

Osmaniye Meslek Yüksekokulu Sonuçları için TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sonuçları için TIKLAYINIZ

Kayıt Tarihleri                             : 20-22 Eylül 2023

Yedek Adayların Kayıt Tarihi     : 25 Eylül  2023

Kayıt Yeri                                     : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

                             

                         

KAYIT  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Öğrenci Belgesi (Onaylı). 

2- Transkript (Onaylı).

3- İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına yerleşen öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı sonu itibariyle ilk %10‘a girdiğini gösteren resmi belge, (Onaylı).

4- Disiplin cezası alıp, almadığına ilişkin belge. (Onaylı).

5- Yatay geçişe engel durum olmadığına dair belge

6- ÖSYS yerleştirme Belgesi

7- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğini gösterir belge

8- 2 (İki)  adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş olmalıdır.) ile başvurmaları gerekmektedir. 

* Yurtdışı kontenjanlarına yerleşen adaylar istenen belgelerin onaylı Türkçe tercümesini eklemeleri gerekmektedir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi İçin TIKLAYINIZ

* Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.

* İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerini ders kayıt haftasında (02-05 Ekim 2023) ödeyeceklerdir. Bulundukları yerdeki en yakın T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye İş Bankası ATM'lerinden veya internet şubesinden 02-05 Ekim 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Öğrenim ücretinizi yatırabilmek için

T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden 

"Ödeme İşlemleri"
"Eğitim/Sınav Ödemeleri"
"Üniversite Ödemeleri"
"Anlaşmalı Üni. Ödemeleri"
"Yurtiçi Üniversiteler" başlıklarından
"Lütfen Ödeme Yapacağınız Üniversitenin İl Plaka Kodunu Giriniz" yazan bölüme "80" yazıp "GİRİŞ" tuşuna basarak
"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi" menüsünden öğrenci numaranızı girerek ödemenizi tamamlayabilirsiniz.  

Türkiye İş Bankası’nda İnternet Şubesi ve İşCep’ten 
“Ödeme yap" 
"Eğitim Ödemeleri"
"Üniversite Ödemeleri"
"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi"
Seçtikten sonra öğrenci numaranızı yazarak, 
0 850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi’nden müşteri temsilcileri ile, kartlı ve kartsız olarak Bankamatiklerden ve Türkiye İş Bankası Şubelerinden
Ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ATM'lerden öğrenim ücreti yatırmak için banka hesabınızın bulunması gerekmemektedir ."Giriş" tuşuna basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ATM'lerin Ödemeler ", "Üniversite Ödemeleri", "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi menüsünden öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz. ATM'lerden öğrenim ücreti yatırmak için banka hesabınızın bulunması gerekmemektedir "Giriş" tuşuna basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

* İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

* Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık kurulu raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

DERS MUAFİYETİ: 

Üniversitemize  kaydını yaptıran öğrencilerden daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için Muafiyet Talebinde bulunacak olan öğrencinin; kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, bir dilekçe ile başarmış olduğu dersleri gösteren Transkript (ONAYLI)  ve ders içerikleri (ONAYLI)  ile  ilgili  akademik birime şahsen başvurması gerekmektedir.

   

 * Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir

2- KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

19 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288271032
ogrisleri@osmaniye.edu.tr