Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programın Amaçları:

Bu programın amacı, hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece:

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve Sağlık Teknikeri (Radyoloji) unvanı verilir. Mezunlar üniversite, devlet, özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenelerde çalışabilirler. Hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çekebilir, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayabilirler ve uygulayabilirler.

Programın Vizyonu:

Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde sağlık elemanının etkisini ortaya koyan öncü, örnek, yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programı olmak.

Programın Misyonu:

Tıbbi Görüntüleme Eğitimi, sağlık hizmetleri alanında gereksinim duyulan nitelikli, lider özelliklere sahip evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinimine, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Görev Tanımı:

Tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi görüntüleme alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hekimin verdiği yönergeye göre istenen radyolojik tetkikleri, hasta kliniğini göz önünde bulundurarak, en uygun yöntem ve projeksiyonla uygulayan sağlık meslek mensubudur.

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

• Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapmak.

• Öncelik sırasına göre(acil hasta vb) hastaları kabul etmek ve tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlamak.

• Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlamak.

• Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak.

• Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve takip etmek, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletmek.

• Sorumlusu olduğu demirbaşlar için sarf malzeme temini sağlamak.

• Adına düzenlenmiş dozimetreyi çalışırken üzerinde taşımak, belli aralılarla okutulmasını sağlamak.

• Düzenli aralıklarla cilt ve göz muayenelerini ve kan tetkiklerini yaptırmak.

• Çekilen filmlerin ya da tetkiklerin kalitesini kontrol etmek.

• Yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmak, tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlamak.

• Kurumsal gelişim, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılmak

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü D Blok 80000 Osmaniye/Türkiye
03288271000
shmyo@osmaniye.edu.tr