Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Anestezi

Programın Amaçları:

Ameliyat öncesi cihaz, ekipman ve hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında hasta takibini yapabilecek, ameliyat sonrasında ise hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, takım çalışmasının önemini benimsemiş, çağdaş ve donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir:

Anestezi Önlisans Programımıza 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle TYT puan türü ile öğrenci alımı yapılacaktır.

Kazanılan Derece:

Programı başarıyla bitiren öğrenciler “Anestezi Programı önlisans Diploması” alırlar.

Programın Tarihçesi:

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarında kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Anestezi bölümü kurulmuştur.

Programın Vizyonu:

Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde anestezi programının etkisini ortaya koyan öncü, örnek, yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı eğitim ve öğretim programı olmak.

Programın Misyonu:

Sağlık hizmetleri alanında gereksinim duyulan nitellikli, lider özelliklere sahip evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanan ülkenin gereksinimine, toplumun sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine anlamlı katkıda bulunan anestezi teknikerleri yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları:

Resmi gazetede yayımlanan 26/07/2013 tarih ve 28719 sayılı Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince mezuniyet, üniversitemizde koşulları aşağıda belirtilen kriterlere göre sağlanır.

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az (DD) ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve başarısız olduğu (YS, UB) kredisiz dersleri tekrar alarak (Y) notu ile başarmış olması gerekmektedir.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili Birim Kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak zorundadır.

(4) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS Kredisi, ön lisans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Mezunların Kamu ve Özel Sektörde Çalışma Alanlarında

Kamu hastanelerinde,

Üniversite ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde,

Acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında,

Özel tıp merkezlerinin ameliyathane ve acil servislerinde,

Tüp bebek merkezlerinde çalışabilirler.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü D Blok 80000 Osmaniye/Türkiye
03288271000
shmyo@osmaniye.edu.tr