Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Çocuk Gelişimi Programı

BÖLÜM HAKKINDA

Tanıtım
Osmaniye  Meslek  Yüksekokulu  Çocuk  Bakımı  ve  Gençlik  Hizmetleri  Bölümü  Çocuk Gelişimi Programı önlisans düzeyinde iki yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Çocuk  Gelişimi  Programının  amacı,  0–18  yaş arasındaki  normal gelişim gösteren,  özel eğitim  gereksinimi  olan, korunmaya  muhtaç  (kurumda  yaşayan,  çalıştırılan,  mülteci  ve suça sürüklenen çocuklar)  ve  hastanede  yatan  çocukların  tüm  gelişim  alanlarını (zihinsel,  dil,  motor,  özbakım, sosyal  ve  duygusal) destekleyici  teorik ve  uygulamalı  eğitim  programları  ile  çocuğa,  aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmektir.

Programın hedefi iki yıllık eğitimin sonunda öğrencileri, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin ve kliniklerin çocuk oyun odalarında  çocukların tüm  gelişim alanlarını destekleyecek  eğitimin  yanında  onlara  drama,  müzik,  resim,  eğitimi verecek  düzeyde yetiştirmektir.

Kayıt ve Kabul Şartları
1. Üniversite Sınavından yeterli puan almak 

2. Foreing National Examination (Yabancı Uyruklu Sınavı)

Kazanılan Derece
İki yılın sonunda toplam 120 AKTS krediyi ve 30 iş günü stajını başarıyla tamamlayan (2015/2016 Eğitim Öğretim yılında Zorunlu Staj kaldırılmıştır).ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler, önlisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı kazanırlar.

Programın Tarihçesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.07.2013 tarih ve 75850160-104.01.01/5544 sayılı  yazısıyla yüksekokulumuzda yeni açılan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programına 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılında 40 kişi normal öğretime ve 40 kişi ikinci öğretime olmak üzere toplam 80 öğrenci ile başlanılmış, 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılında toplam öğrenci sayısı 240'a ulaşmıştır. 2020-2021 akademik yılı itibariyle toplam öğrenci sayımız 328 olmuştur.

Programın Vizyonu
Mezunlarının  sayısı  ve  kalitesiyle  kamu  ve  özel  birimlerde  aranılan  çocuk  gelişimi  meslek elemanı yetiştiren, öncü ve örnek bir çocuk gelişimi önlisans programı olmak.

Programın Misyonu
Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve  eğitimi  temel  alan,  kuramsal bilgi  birikimini  pratikle  birleştirebilen,  mesleğinin  profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan,  çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin  yanında onlara  müzik,  resim, drama,  gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu çocuklarının 
eğitim  ve  yaşam  kalitesinin  arttırılmasına  katkı  sağlayan,  çocuk  gelişimi  ve  eğitimi  alanında uygulayıcı,  yaratıcı  ve geliştirici  niteliğe  sahip  çocuk  gelişimi  ve  eğitimi  sunan,  kurum  ve kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Programa Kabul Koşulları 
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda belirlenir. 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılında Sınavsız Geçiş tamamen kaldırılmış olup öğrenci alımı Y-YGS-4 puanı ile  gerçekleştirilmiştir. 2019 yılından itibaren ise öğrenciler bölümümüzü tercih kılavuzunda TYT alanında aldıkları puana göre tercih edebilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

•Programda  mevcut  olan  derslerin  tümünü  (toplam  120  AKTS  karşılığı  olan)  başarı  ile 
tamamlamak,
•4.00 üzerinden genel ortalaması en az 2.00 olmak,
•30 iş günü stajını başarıyla yapmak (2015/2016 Eğitim Öğretim yılında Zorunlu Staj kaldırılmıştır).

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMA ALANLARI

  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,  
  Öğretmen ve Öğretmen Yardımcısı Olarak Özel Kreş ve Anaokullarında, 
  Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Anaokulu ve İlköğretimlere Bağlı Anasınıflarında,
  Milli Eğitim Bakanlığı; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, 
  Çocuk Hastaneleri ve Hastane Okullarında,
  Bakıcı Anne Olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda 
ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, 
  Çocuk Bakım Elemanı Olarak Çalışan Anne - Babaların Çocuklarının Bakımında,
  Ana - Baba Eğitimcisi Olarak Özel Araştırma ve Danışmanlık Şirketlerinde,
  Çocuk Yayınları ve Oyuncakları Sektörlerinde, 
  Çocuk Tiyatrolarında ve Çocuk Filmlerinde,
  UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,
  Sivil Toplum Örgütlerinde…

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilecek Olan Lisans Bölümleri

Fakülte ve Yüksekokulların;
 

  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Çocuk Gelişimi
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Sosyal Hizmet ve 
  • Özel Eğitim Lisans (4 yıllık) Bölümlerini, DGS sınavından aldıkları puanlara göre tercih edebilmektedirler.
 
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
00032882710
00032882509