Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Dekan Yardımcısı

 

 Doç. Dr. Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3803
+90 328 825 00 97
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr

 

İzmir’de doğdu. Akademik anlamda klasik gitar çalışmalarına Yeşim Savaşan ve Rabia Taşaltı ile başladı. Çalışmalarına ülkemizin önemli gitaristlerinden Mehmet Gürgün ile devam etti. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı’nda öğrenci olmaya hak kazandı. Konservatuvar öğrenimi süresince Ahmet Kanneci, Soner Uluocak, Soner Egesel ile gitar yorumculuğu üzerine çalışmalar yaptı. Aynı yıllarda aralarında Dagoberto Linhares, Ricardo Moyano, Sharon Isbin, Cem Duruöz, Bekir Küçükay gibi önemli gitaristlerin de bulunduğu ustalık sınıflarına katıldı. Farabi programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı’nda öğrenim görmeye hak kazanan Öztutgan, bu kurumda gitar çalışmalarına Öğr. Gör. Kadircan Özdemir ile devam etti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan “Şeref Öğrencisi” olarak mezun oldu. Sonrasında Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans öğrenimi görmeye başladı. 2015 yılında Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Deniz Aydar danışmanlığında yürüttüğü “Ziya Aydıntan’ın Hayatı, Eserleri ve Gitar Eğitimine Katkıları” isimli yüksek lisans tezini savunarak bu kurumun ilk mezunlarından biri oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora programına kabul edilerek 2018 yılında Doç. Dr. Yakup Alper Varış danışmanlığında yürüttüğü “Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Gitar Deşifresini Geliştirmeye Yönelik Bir Metot Önerisi” isimli doktora tezini savunarak doktor unvanını almaya hak kazandı.

2014-2020 yılları arasında Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ise doktor öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 2020 yılında ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne doktor öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak atandı. 2022 yılında Müzik Eğitimi alanında Doçen Unvanı almaya hak kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Öztutgan, halen akademik ve sanatsal çalışmalarını O. K. Ü. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü çatısı altında sürdürmektedir.

 

GÖREVLERİ
 
Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Dekanlığa vekalet etmek,
Dekana karşı sorumlu olmak,
Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,
Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekana birinci derecede yardımcı olmak,
Fakültenin Eğitim-Öğretim faaliyetlerini organize etmek,
Eğitim-Öğretim ile ilgili işleri denetlemek,
Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,
Akademik ve İdari Personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek,
Öğrenci sorunlarının Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,
Faaliyet raporu, stratejik plan, iç kontrol standartları uyum eylem planı ve denetim raporunu kontrol etmek,
Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,
Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyeti ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek,
Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak,
Sınavların zamanında yapılmasını, dersliklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
Fakültenin uluslararası ilişkilerinin arttırılması ve yürütülmesinde Dekan’a yardımcı olmak,
Birimde çalışan personel arasındaki iş bölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.
 

22 Eylül 2023
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
00328825009
mtgs@osmaniye.edu.tr