Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Fakülte Politikası
Dünyayla bütünleşmiş, evrensel değerlere saygılı, liyakatli; yaratıcı bir sanat eğitimi geliştirmek, estetik değer ilkelerine, çevreye saygılı, duyarlı bireyler yetiştirmek,
Bilimsel araştırma yapma yeteneğinin artırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan altyapı ve kaynaklarını iyileştirmeyi ve bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlamak,
Fakültemiz, eğitim-öğretim, sanat eğitimi, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmayı üstün performansa odaklanmayı uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile sürekli iyileştirmeyi benimsek,
Mimarlık, tasarım ve sanat alanında öncü, donanımlı ve merkezi olmak, tarihi lokasyon ve kültürel mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak.Eğitim-Öğretim Politikası
Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,
Fakülte olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmaları yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,
Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek yaratıcı, liyakatli insanlar yetiştirmek.Araştırma-Geliştirme Politikası
Çağın gerektirdiği nitelikli özgün ve sanat çalışmaları ve tasarımları yapabilmek için uluslararası ve ulusal araştırma ve yayın yapmak,
Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,
Teorik ve uygulama pratiklerini geliştirici faaliyetleri uluslararası ve ulusal düzeyde etkin kılmak,Kalite Politikası
Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak ortamlar oluşturmak,
İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı olmak,