Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Daire Başkanı

Necati GÖK Daire Başkanı (Kütüphaneci)

Deneyim :

1993-1997 Milli Kütüphane Ankara

Kütüphaneci

• Satın alma ve Demirbas takibi (Derleme Yasasına göre).
• 1995 IFLA İstanbul (International Federation of Library Association) konferansı Sekreterliği
• Güzel Sanatlar Birimi.
• Otomasyon Çalısması. 

• 1996-1997 Askerlik görevi

10.06.1997-05.09.2001 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta      Okutman

• BLISS Otomasyon Projesi ile 17.000 kitap sınıflanarak (Ekip çalısması) Dünyanın her yerinden SDÜ kütüphanesinin kitap künyesi taranabilir hale getirildi
• 1999-2000 Yılları arasında 450 Akademik personele “Temel İnternet Kullanımı” eğitimi (4 hafta) 
Her yıl 2 hafta Kütüphane kaynaklarının kullanımı seminerleri.
• SDÜ’de yapılan tezlerin ve Süreli Yayınların Access Veritabanında yaptığım tasarım ile SDU Toplu Tez kataloğu ve Süreli Yayınlar kataloğu olusturuldu.
• SDÜ MYO Radyo Televizyon Bölümü “Temel Bilgisayar” dersleri (1999-2000).

05.09.2001 Çukurova Üniversitesi Adana   Uzman

• 2002-2003 Ceyhan MYO (Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi)
Kütüphanesi BLISS Kütüphane Otomasyon Çalışması

• 2004-2005 Kadirli MYO Kütüphanesi 
2200 kitabı sınıflanarak BLISS Otomasyon programına dahil edildi
• 2006-2007 Osmaniye MYO Kütüphanesi 
6597 kitabı sınıflanarak BLISS Otomasyon programına dahil edildi. 
• Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Veritabanı oluşturularak Mart 2005 tarihinden itibaren kütüphanemize gelen tezler PDF formatında tam erişim sağlanmıştır.
• Bu proje ve çalışmalara istinaden Merkez kütüphanede Katalog biriminde çalışmalarım 17.02.2009 tarihine kadar devam etmiştir.

17.02.2009- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Kütüphane ve Dokumantasyon  Daire Başkanı+

12.02.2018- 22.03.2019 Genel Sekreter Yardımcısı (V.)

10.05.2019- OKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü + Küt. ve Dok. Dai. Bşk.

Eğitim :

1989–1993 Hacettepe Üniversitesi Ankara

• HÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü (Kütüphaneci
Unvanı) ile Lisans derecesi.
• 2.96 derece ile mezuniyet. 

İlgi Alanlarım:

 

Eğitim, Bilgisayar okur-yazarlığı, Arastırma yöntem ve teknikleri, bilgisayar, programlama, HTML, Sosyal çalışmalar, Doğa bilimleri.

Kariyer: 

1-Bilgisayar Programcısı (1992)
2-Bilgisayar Kurs Belgesi (Machintosh)
3-Aleph bilgisayar Modülleri Kullanım belgesi
4-IFLA’95 Kültür Bakanı tesekkür belgesi
5-Uluslar arası IFLA tesekkür belgesi
6-Milli Kütüphane 50. Yıl kutlamaları tesekkür belgesi
7-Bilgi Erisim ve İndeksleme Semineri. Katılım belgesi
8-Akademik Bilişim '00 (Süleyman Demirel Üniv.-2000-Isparta)
9-Akademik Bilisim ’03 Çukurova Üniv.
10- Akademik Bilisim IV Selçuk Üniv.
11-V. UNAK-OCLC Konsorsiyum Toplantısı katılım (Yasar Üniv).
12-II. BLISS toplantısı ( Süleyman Demirel Üniv-2002)
13-III. BLISS toplantısı (Muğla Üniv).
14-Elektronik Gelismeler Isığında Arastırma Kütüphaneleri- Sempozyum-Abant İzzet Baysal Üniv. (2002)
15-Avrupa Birliği Seminerleri (katılımcı) Belgesi
16-9. Yıllık ANKOS Toplantısı (Malatya-2009)
17-TUBİTAK-EKUAL V. Yıllık Toplantısı (Antalya-2009)
18-10. Yıllık ANKOS Toplantısı (İTÜ, İstanbul, Mayıs-2010)
19-TUBİTAK-EKUAL VI. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2010)
20- ANKOS Yöneticiler Toplantısı (Antalya, Kasım-2010)
21- AccessIT SP1 Programı (Dijitalleştirme projesi/Uzaktan Eğitim) (Hacettepe Üniv., Ocak 2011)
22- TUBİTAK-EKUAL VII. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2011)
23-Üniversite kütüphaneleri için Akademik Elektronik Kaynak Seçimi, Yönetimi, Paylaşımı ve Yeni Trendler" (İYTE, Çeşme,İzmir Aralık 2011)
24-TUBİTAK "Bilgilendirme ve Eğitim Semineri" (Osmaniye, Mart 2012)
25-3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversite Kütüphaneleri Toplantısı, (Kilis 7 Aralık Üniversitesi , 5-8 Nisan 2012)
26-TUBİTAK-EKUAL VIII. Yıllık Toplantısı (Antalya, Mayıs-2012)
27-ANKOS Daire Başkanları Toplantısı (16-17 Kasım 2012, Ankara)
28-ANKOSLink 2013 konferansı, (25 – 27 Nisan 2013, Antalya)
29-EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), (12 Kasım 2013, Ankara)
30-İstatistik Paket Programı Eğitimi (SPSS, MINITAB, 03-07 Şubat 2014, Osmaniye)
31-Ulusal Akademik Arşiv Projesi Açık Erişim Eğitim Semineri (3 Mart 2014, Ankara)
32-Üniversiteler Arası İyi Uygulamalar Çalıştayı 4 (Marmara Üniv. 04 Nisan 2014, İstanbul)
33-ANKOSLink 2014 Konferansı, (17 – 20 Nisan 2014, Antalya)
34-"Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek" çalıştayı (09-10 Haziran 2014, YÖK-Ankara)
35-"Hizmet İçi Eğitim : Motivasyon" (7-9 Kasım 2014, Alanya-Antalya)
36-Microsoft Project ile Proje Planlama, İzleme ve Kontrol Eğitimi (OKÜ, 09-10 Eylül, Osmaniye)
37-ANKOS Kütüphane Yöneticileri Bölge Toplantısı (20-21 Kasım 2015, OKÜ, Osmaniye)
38-ANKOSLink 2016 Konferansı (6-9 Nisan 216, Antalya)
39-ANKOS Kütüphane/Bilgi Yöneticileri 15. Yılık Toplantısı (27-28 Mayıs, İstanbul Ticaret Üniversitesi)
40-ANKOSLink 2017 Konferansı (5-8 Nisan 2017, Antalya)
41-ANKOS 2017 Kütüphane Yöneticileri Bölge Toplantısı (Ekim, İnönü Üniversitesi, Malatya)

42-ANKOSLink 2019 Konferansı (3-5 Nisan 2019, Antalya)

 

 

Yayınlar :

 

     1) Kütüphanecilik bölümü 1993 / [hazırlayanlar]: Necati Gök ... [ve başkaları]
     2) Süleyman Demirel Üniversitesi tez kataloğu / haz.Vildan Bodur, Necati Gök.

Üyelikler
1-Aladağ Kültür Yardımlasma Dayanısma ve Çevreyi Koruma Derneği. 
2-Kökez Köyü Kalkınma Kooperatifi
3-OKÜ 2013-2017 Stratejik Planı "Bilimsel Üretimin Geliştirilmesi" üyesi
4-OKÜ "İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyesi
5-OKÜ "OKÜ Kalite Güvencesi İdari Hizmetler İç Değerlendirme Komisyonu" Üyesi
6-OKÜ  "Uzaktan Öğretim Yürütme Kurulu" Üyesi (2021-2022)
7-ANKOS Dernek Üyesi
8-OKÜ "Yönetim Sistemi İç Değerlendirme Komisyonu" üyesi

 

Adres: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Fakıuşağı, OSMANİYE / TÜRKİYE 
Tel      : 0328 827 10 00/2100
Fax      : 0328 825 00 97
e-mail  : necatigok@osmaniye.edu.tr

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı/OSMANİYE
03288271070
03288271071
kutuphane@osmaniye.edu.tr