Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Açık Erişim Veri Tabanları

 

Açık Erişim Veri Tabanları

 

Ankara Üniversitesi Elektronik Yayınları
ACS Free Search
arXiv.org : Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Nicel Biyoloji (Quantitative Biology). Yayın türü: Araştırma dokümanları.
Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)
Citeseer: Citeseer bir bilimsel literatür sayısal kütüphanesi ve arama motorudur. Bilişim alanındaki literatürü temel almaktadır.
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası
DART-Europe E-theses Portal
DOAJ: DOAJ (Directory of Open Access Journals), tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 670'ten fazla çevrimiçi derginin konularına göre ayrılmış olarak listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çesitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan iiletmeye, vb. birçok disiplini kapsar.
Directory of Open Access Books (DOAB)
EconTURK
IAEA (International Atomic Energy Agency) Books
İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
İSAM (Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı)
İSAM (İlahiyat Makaleler Veri Tabanı)
İSAM (Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı)
İSAM (Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı)
İSAM(Dokümantasyon Veri Tabanı)
İSAM (Risaleler Veri Tabanı)
Mevzuat Dergisi
OpenAIRE
Özyeğin Üniversitesi Açık Arşiv Veritabanı:
Research Papers in Economics (RePEc)
Scirus: Scirus içinde 450 milyonun üzerinde bilimsel doküman indekslenmiştir. Bilimsel dergi içeriklerinin yanı sıra eğitim yazılımları , yayımlanmamış materyaller, patentler, araştırma kurumlarının bilgi depolarini ve bilim adamlarının web sayfalarını da içermektedir.
The Electronic Library of Mathematics
Ulakbim Veritabanları
Yök Tez Veri Tabanı

 

 

 

 

 

 

 

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı/OSMANİYE
03288271070
03288271071
kutuphane@osmaniye.edu.tr