Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ödünç İşlemleri

Ödünç Verme:

 • Kitap ödünç verme işlemi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından sağlanan öğrenci kimlik karları ve personel kimlik kartlarıyla yapılmaktadır.
 • Akademik personel ile doktora öğrencileri 30 gün süreyle10 kitap,
 • Yüksek lisans öğrencileri 30 gün süreyle10 kitap,
 • Lisans öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap,
 • İdari personel 30 gün süreyle 5 kitap,
 •  Kütüphanemizde bulunan roman vb. çok okunan kitapların ödünç alınma süresi herkes için 15 gündür.
 • Uzun süreli ödünç verilen kitapların iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme bedeli 25 Kr'tur. Gecikme bedelini ödemeyenler ödeme işlemini yapıncaya kadar ödünç materyal alamazlar.
 • Okuyucular, geciktirmiş oldukları kitapların bedelini nakit olarak makbuz karşılığında kütüphaneye öderler.
 • Okuyucular, ödünç alma süresi dolan kitaplarının süresini 2 defa uzatma hakkına sahiptirler.  Başka bir okuyucu tarafından istenilen materyallerin iade süreleri uzatılmaz.
 • Okuyucular, başka bir okuyucu tarafından ödünç alınmış kitapları kendi hesapları üzerinden ayırtabilirler.
 • Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcıların,  kütüphaneye gelerek “Kayıp Tutanağını” doldurması ve bilgi kaynağının baskısı devam ediyorsa en son basımını sağlaması, sağlayamıyorsa gecikme cezasını ve  işlem bedeli ile birlikte güncel tutarını ödemesi gerekmektedir.
 • Kütüphanemiz üniversite dışından gelen kullanıcılara da hizmet vermektedir. Üniversite dışından gelen kullanıcılara kütüphane kaynakları ödünç verilmez. Ancak istedikleri materyalin gerekli bölümünün fotokopisini çektirebilirler.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme(ILL):

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan kitaplar kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcımıza ödünç verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.

**ILL istekleri sadece ILL kütüphanecileri tarafından yapılabilir.

Referans Kaynakları:

Referans koleksiyonunda bulunan kitaplar ile tezler ve standartlar ödünç verilmez. Bu kaynaklardan Kütüphane içerisinde, fotokopi yolu ile yararlanılabilir.

Dergiler:

  Basılı Dergiler, gazeteler, tezler, nadir eserler, CD-ROM’lar (kitap eki olmayan), referans kaynakları ödünç verilmezler.

Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları:

 • OKÜ kimlik kartı olan herkes Grup Çalışma Odalarından yararlanabilirler.
 • Randevu ile grup çalışma odası ayırtılmış ise randevu saatinden itibaren 15 dk. İçinde oda anahtarı alınmalıdır. Alınmadığında randevu iptal edilir.
 • Oda anahtarı odadan yararlanmak isteyen kullanıcıların kimlikleri karşılığında teslim edilir.
 • Odalar, en fazla 3 saatliğine kullanılır, talep olmadığı durumlarda süre uzatılabilir.
 • En az 2, en fazla 5 kişi kullanabilir.
 • Grup çalışma odası eşya ve ekipmanları özenli ve temiz kullanılmalıdır. Diğer salonlardan odaya sandalye giriş-çıkışı yapılmamalıdır.
 • Odadaki ses yüksekliği diğer kullanıcı ve hizmetleri etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
 • Kullanım sonrası, odaya ait ekipmanlar, teslim alındığı şekliyle bırakılır. Oda ve ekipmanlardan, kimlik bırakan kullanıcılar sorumludur.
 • Oda kullanımı bittikten sonra, anahtar ve ek donanım teslim edilerek, kimlikler alınır.
 • Yiyecek-içecekle girilmez (Su hariç).
 • Çalışma odalarında kitap bırakılmamalıdır.
 • Kullanım kurallarına uyulmadığında, oda tahsisi iptal edilir.
 • Kullanım süresi dolan kullanıcılar, odayı teslim etmelidir. Süre uzatmak istendiğinde görevli ile görüşülür.
 • Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ceza ödemek zorundadır. Aksi halde kimliğini geri verilmez.
 • Odadaki hiçbir ekipmanın elektrik bağlantısını kesmeye ya da tamir etmeye çalışmayınız.
 • Kullanım sonrası çöpler, çöp kutusuna atılmalıdır.
 • Odanın düzenli bırakılmasından odayı ödünç alan kişi sorumludur.
 • Odaya götürülen yayınların salondaki masalara bırakılmasından kullanıcı sorumludur.
 • Odalar, dışarıdan görünür şekildedir, perdelere (Jaluzi) müdahale edilmemelidir.

Karellerin (Tek kişilik çalışma odaları) Kullanım Kuralları :

 • OKÜ kimlik kartı olan herkes ile Karel Odalarından yararlanabilirler.
 • Karellerden isteyen bütün kullanıcılar yararlanabilmektedir.
 • Kareller, en fazla 3 saatliğine kullanılır, talep olmadığı durumlarda süre uzatılabilir.
 • Kareller tek kişiliktir.
 • Karellere fazla sandalye getirilemez.
 • Karellerde yiyecek ve içecekle (su hariç) ile girilmemelidir.
 • Karel, ödünç alan kişi tarafından kullanılmadığı tespiti halinde, başka kullanıcı tarafından kullanmak üzere ödünç verilebilir.
 • Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler hakkında Kütüphane yönetmeliği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı uygulanır.
 • Odalar, dışarıdan görünür şekildedir, perdelere (Jaluzi açık olmalıdır) müdahale edilmemelidir.

Tablet PC Kullanım Kuralları :

 • Tablet PC'ler 3 saat süre ile ödünç verilir; ayırtılamaz ve ödünç süresi uzatılamaz.
 • Kullanıcılar geçerli kimlik kartları ile tablet PC ödünç alabilir.
 • Kütüphanede kullanıcı eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı günlerde tablet PC'lerin bir bölümü veya tamamı bu amaçla kullanılır.
 • Tablet PC'ler Okuyucu Hizmetleri Birimi'nden ve sadece hafta içi (resmi tatil günleri hariç) ödünç verilir. Ödünç verme işlemi sırasında tablet PC'nin tüm kontrolleri personel tarafından kullanıcıyla birlikte yapılır.
 • Ödünç alınan tablet PC'ler sadece kütüphane ana binasında kullanılabilir; Kütüphane binası dışına çıkartılmaz.
 • Ödünç alınan tablet PC'ler üzerinde hiçbir program, uygulama, dosya, ekran koruyucu vb. silinemez, değiştirilemez, yüklenemez.
 • Kullanıcı, ödünç aldığı tablet PC'yi gün içinde saat 17:00'da teslim etmelidir. İade işlemi sırasında tablet PC'nin tüm kontrolleri personel tarafından kullanıcı ile birlikte yapılır.
 • Kullanıcı, ödünç aldığı PC'yi hiçbir koşulda sahipsiz bırakmamalıdır.
 • Tablet PC'lerin geç iadesi durumunda saatlik gecikme cezası Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen kadardır.
 • Tablet PC'ler ve(ya) ek donanımlardan birinin kaybı durumunda Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen kuralar uygulanır.

 

UYARILAR:

Ödünç alınan Grup Çalışma Odaları ve Karellerin;

Ödünç alınan Grup Çalışma Odaları ve Karellerin anahtarlarının kaybedilmesi halinde 5.00 TL;

Ödünç alınan Grup Çalışma Odaları ve Karellerin Saatlik gecikme bedeli olarak 3.00 TL olarak;

Tablet PC için;

Kaybedilmesi halinde 1144.00 TL;

Şarj adaptörünün kaybedilmesi halinde; 30.00 TL;

Tablet PC Saatlik gecikme bedeli olarak; 5.00 TL tahsil edilir.

Kullanım kurallarına uyulmadığının tespiti halinde;

 1. Çalışma odalarının tahsisi iptal edilir.
 2. Temiz kullanılmaması ve/veya gürültü yapıldığının tespiti halinde 15 gün;
 3. Toplum etik kurallarına aykırı kullanılması, davranılması ve/veya ekipmanlara zarar verildiği tespiti halinde;
 • ilk tespitte 1 ay ;
 • 2. tespitte 2 ay  ;
 • 3. tespitte 6 ay süre karel, grup çalışma salonlarından ve tablet pc hizmetlerinden yararlanamazlar.

 

Tablet PC, Karel ve Grup Çalışma Salonları için 1. Kat Bankosuna müracaat ediniz.

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı/OSMANİYE
03288271070
03288271071
kutuphane@osmaniye.edu.tr