Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır

Vizyonumuz:

Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

Değerlerimiz:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin değerlerine ilave olarak bilgi hizmetlerinin temel değerleri olan;
 1. Düşünce özgürlüğüne saygı Akademik özgürlüğü savunma
 Entelektüel mülkiyet haklarına saygı
 Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleme

 2. Üstün hizmet anlayışı
 Kullanıcı gereksinimlerini ön plana alma
 Kaynaklarımızın en üst düzeyde kullanımını sağlama
 Kullanıcılarımıza ihtiyaç duydukları bilgileri doğru ve zamanında sağlama
 Personelin sürekli gelişimini sağlama
 İyi performansın hakkını verme.

 3. Yaratıcılığa önem verme
 Yaratıcılığa ve girişimciliğe destek
 Olumlu deneyimlerden yararlanma
 Gerektiğinde risk alma
 Kullanıcılarımızın değişen bilgi ihtiyaçlarını kestirme ve bunlara yönelik önlemleri alma
 Sürekli eğitim
 Esnek bir örgüt yapısı

4. İşbirliği ve yardımlaşma
 Öğrenci, öğretim üyesi ve üniversitenin diğer personeli ile yakın işbirliği
 Kütüphane personeli arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak
 Üniversitedeki fakülte ve bölümler ile işbirliği yapmak
 Diğer eğitim kurumları ve kütüphaneler ile ortaklaşa etkinlikleri destekleme

 5. Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru
  Kullanıcı ve personel için temiz, güvenli ve ergonomik koşullara uygun bir hizmet ortamı
  Çalışanlara yönelik adaletli bir yönetim anlayışı

 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı/OSMANİYE
03288271070
03288271071
kutuphane@osmaniye.edu.tr