Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Erasmus+ Staj Hareketiliği ve Başvuru Koşulları

Erasmus+ programının yükseköğretim öğrencilerinin hareketlilik programının en önemli bileşenlerden birisi de Staj hareketliliğidir. Staj hareketliliğinin amacı, öğrencinin eğtim aldığı alanda mesleki bilgisini artırmasıdır. Bu hareketliliğin öğrencilerin Avrupa'da istihdam edilebilirliğini artırması hedeflenmektedir.

 Staj hareketliliği kapsamında gidilebilecek uygun kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Misafir olunacak kurum ECHE (Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.

Küçük, orta ve büyük ölçekli özel ya da kamu kurum/kuruluşu (sosyal girişimler dahil)

Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu

Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dahil olmak üzere sosyal bir ortak ya da çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

Araştırma enstitüsü

Vakıf

Okul/enstitü/eğtim merkezi (herhangi bir seviyede -okul öncesi eğitimden yetişkin eğtimi de dahil olmak üzere.

Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK

Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan bir kurum/kurulus

Kurum/kuruluşun Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.

 Staj Süresi (2014- 2021 Sreci)

Erasmus+  staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 

Bir öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:

- Kısa dönem de dahil  birinci kademe (Ön Lisans ve Lisans)

İkinci kademe (Yüksek Lisans)

Üçüncü kademe ( Doktora)

 Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları kademe için sayılır. En fazla 12 ay süreyle yapılabilir. LLP döneminde yapılan hareketlilikler ilgili kademenin 12 ayı içinde sayılır.

Staja Katılabilecek Öğrenciler; Eğitim kademesinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tüm öğrenciler katılabilir. Staj hareketliliği için ikinci sınıfta olmak koşulu aranmamaktadır. Yeni mezunlar son eğitim öğretim yılının süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını tamamlamalıdırlar.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir

 

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bu kuruluşların listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm adresinde mevcuttur)

AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Başvuru Koşulları 

  • - Üniversitede tam zamanlı lisans öğrencisi olmak (hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz)
  • - Lisans; Genel not ortalamasının en az 2.20 olması *
  • -Yüksek Lisans ve Doktora; en az 2.50 olması
  • - En az B1 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak (Yabancı dil bilgisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun hazırladığı dil sınavı tarafından belirlenir.)

Başvuran öğrencilerin başarı sıralaması

  • %50 Genel Not Ortalaması
  • %50 Dil Puanı ağırlıklandırılmasıyla yapılır.

 * Staj programına talebin fazla olması durumunda GNO alt sınırı üniversitenin kararı doğrultusunda yükseltilebilir.

2013-2014 yılından itibaren dördüncü sınıfta olan ve akademik yılın sonunda mezun olacak öğrenciler de mezuniyet sonrasındaki bir yıl içinde yapılmak üzere staj programından yararlanmak için başvurabilirler. Bu öğrenciler program için mezun olmadan önce başvurmalıdırlar.

Önemli Açıklama!

ERASMUS+ Programı, bir öğrencinin bir eğitim kademesinde, öğrenim ve staj hareketliliğine toplam katılım süresi 12 ayı geçmemek üzere, birçok kez katılımını olanaklı kılmaktadır. Erasmus programından daha önce yararlanmış öğrenciler, sonra ki yıllarda Erasmus Programına tekrar katılmak için başvurabilirler. 

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr