Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Eğitim Alma Hareketliliği

1. Eğitim alma hareketliliği hakkında genel bilgiler

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (İng. Erasmus Charter for Higher Education; Tr. Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi; Metin içinde bundan böyle “ECHE”) sahibi olan bir yükseköğretim kurumunda resmi olarak ders vermekle yükümlü olmaksızın çalışmakta olan öğretim elemanlarına ve idari personele yönelik olan bir alt faaliyet türüdür. Personel eğitim alma hareketliliğine katılacak olan akademik ve/veya idari personel, Program ülkelerinden birinin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alma etkinliğinden yararlanma olanağına sahip olacaktır. 

Üniversitemizde çalışmakta olan ve resmi olarak ders verme yükümlülüğü bulunmayan akademik personel (örneğin, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi) ile idari kadrolarda bulunan tüm personel, eğitim alma faaliyetine başvurabilir. Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az ardışık iki, en fazla beş iş günü eğitim alınmış olması zorunludur. Bununla birlikte AB Komisyonu, faaliyetin uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için seyahat hariç beş çalışma günü eğitim alma hareketliliği gerçekleştirilmesini önermektedir.

Eğitim programı ve katılım sertifikası, yararlanıcının en az iki, en fazla beş iş günü eğitim almış olduğunu açıkça gösterecek biçimde düzenlenmelidir. Aksi bir durumda faaliyet geçersiz kabul edilecek, yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmayacaktır. Her başvuru kendi ilan dönemi içinde değerlendirilecek olup hareketlilikten faydalanmayan personelin yeni yayınlanacak her ilan için başvurusunu tekrarlaması gerekmektedir. Personel Hareketliliği etkinliğinden hibesiz olarak da yararlanmak olanaklıdır.

2. Ülkelere göre günlük hibe tutarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele aktarılacak olan hibe katkı niteliğinde olup yurtdışında geçirilmesi öngörülen döneme ait harcamaların tamamını karşılamayı hedeflememektedir. 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele aktarılacak olan gündelik hibe miktarı, gidilecek olan ülkeye ve geçirilecek olan süreye göre, aşağıdaki çizgede belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Çizgede belirtilen tutarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilik Kapsamında Misafir Olunan Ülkeler

Avro cinsinden Günlük Hibe Miktarları

Birinci Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

İkinci Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

Üçüncü Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

         Çizge-1 Ülkelere göre günlük hibe tutarları

*Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

3. Seyahat desteğine ilişkin bilgiler

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, “Mesafe Hesaplayıcısı” (İng. Distance Calculator) kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe Hesaplayıcısı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Personelin yerleşik bulunduğu konumun etkinliğin gerçekleşeceği konuma olan kilometre cinsinden uzaklığı Mesafe Hesaplayıcısı’yla saptanır. Ardından, Çizge-2’de yer alan veriler temel alınarak personele aktarılacak olan seyahat hibesi hesaplanır. Aşağıdaki çizge, mesafe hesaplayıcı kullanılarak saptanan kilometre cinsinden uzaklıkların hibesel karşılıklarını göstermektedir. Söz konusu hibesel karşılıklar gidiş-dönüş miktarlarını ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu miktarlar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Saptanan kilometresel değer

Karşılık gelen hibe miktarı (Avro)

Yeşil Seyahat Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23

100 - 499 KM arası

180

210

500 - 1999 KM arası

275

320

2000 - 2999 KM arası

360

410

3000 - 3999 KM arası

530

610

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

               Çizge-2 Seyahat Giderlerinin Hibelendirilmesi

Gönderen kuruluşun bulunduğu konum seyahatin başlangıç noktası olarak, ev sahibi kuruluşun bulunduğu konumsa faaliyetin gerçekleştirildiği yer olarak kabul edilir. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması durumunda ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması durumunda, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları talep edilir ve gerçekleşen yeni mesafe bandına göre hibe verilir. 


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr