Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Merkez Hakkında

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER),

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13.03.2013 tarih ve 75850160-1041.041176 sayılı kararı ile kurulmuş ve merkez yönetmeliği 29 Mart 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde yer alan ikinci merkez olan ENERMER’in kurulması ile Üniversitenin başta Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nin işbirliği ile disiplinler üstü ve arası bir merkez kurarak, enerji ve enerji verimliliği konularındaki uygulamaların Türkiye’de ve özellikle bölgede etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır.

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin, “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde,  şirketleri yetkilendirme ve Enerji Yöneticisi ile Etüt Proje Sertifikası için uygulamalı eğitim faaliyetlerini yürütecek Yetkili Kurum olabilmek için Nisan 2013’de, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teklif, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun 08.07.2013 tarih ve 2013/4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Böylelikle OKÜ, enerji verimliliği hizmetlerini yürütebilmek için şirketlerin yetkilendirebilen ve sertifika eğitim faaliyetlerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilen Türkiye’de 4.bölgemizde ise tek  Yetkili Kurumdur

  ENERMER tarafından yürütülecek olan şirketleri yetkilendirme ve Enerji Yöneticisi ile Etüt Proje Sertifikası için uygulamalı eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye genelinde ve özellikle bölgemizde bulunan mühendislere sertifika eğitimleri verilebilecek ayrıca enerji verimliliği hizmetlerini yürütebilmek için şirketler yetkilendirebilir. 

  ENERMER’in diğer faaliyet alanları ise şunlardır;

  • Ülkenin, yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot projeler geliştirmek,
  • Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek,  
  • Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyetlerde bulunmak, Enerji konusunda üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,
  • Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme konularında, hedef ve önceliklerini belirlemek,
  • Osmaniye’nin, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” ve “Yumurtalık Serbest Bölgesi”ne en yakın il olması sebebiyle bölgede kurulacak rafinerilere, petrokimya tesislerine, petrol ve doğalgaz depolama tesislerine, tersaneler ve limanlara, enerji santralleri ve arıtma tesisleri vb. işletmelere enerji konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamak,
  • Yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,
  • Enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,
  • Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı olmak,
  • Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.

 

22 Eylül 2023
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
enermer@osmaniye.edu.tr