Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Kamu Hizmet İçi Standartı

Kamu Hizmet Standartları: Üniversitemiz Birimleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin ve en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ayrıca bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir.
T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRES (EN GEÇ)
1.  Resmi Yazışmalar (Kurum içi veya gerçek tüzel kişilerle yapılan yazışmalar) (Yazı, Resmi belge, Resmi bilgi ve Elektronik belge) Yazı, Resmi belge Resmi bilgi Elektronik belge 5 Gün
2. Resmi Evrak Kaydı Yazı, Resmi belge, Resmi bilgi, Elektronik belge 1 Gün
3. Akademik ve idari Personellerin izin işlemleri İzin Formu 1 Gün
4. Görev Sürelerinin Uzatılması (Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Okutmanlar) 1- Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Bilimsel Çalışmaları İçeren Dosya (1 takım halinde)
4- İlgili Bölüm Başkanının Raporu
1 Hafta (2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun
23, 31.32.33' üncü maddelerinde
Belirtilen Süreler Tamamlandığında)
5. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme 1- Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Karan
3- Rektörlük Onay Formu
4- Görevlendirme Yazısı
5- Yol Rayiç Belgesi
7-15 Gün
6. Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1- Atama Kararnamesi
2- Aile Durum Bildirimi
3- Nakil Bildirimi
4- Göreve Başlama Yazısı
5- Personel Hareketleri Onayı
6- Yol Rayiç Belgesi
7 Gün
7. Nakil 1- Atama Onayı
2- İşe Başlama Yazısı
3- Personel Nakil Bildirimi
4- İsten Ayrılma Belgesi
3 Gün
8. Çalışan Personel İçin Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi 1 Gün
9. Bölüm Açılması Bölüm açma raporu, teklif yazısı ve ekleri 15 Gün
10. Maaş 1- Sigorta Bildirimi, Emekli Keseneği
2- Asgari Geçim indirimi Bordrosu
3- Maaş Bordrosu
4- Banka Listesi
5- Personel Bildirim
6- Sendika
7- Ödeme Emri Belgesi
Her ayın 15’inde ve cari yıl başlarında
11. Ek Ödemeler 1- Puantaj
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu
3- Ödeme Emri
4- Ek Ders Yükü Formu
5- Yönetim Kurulu Karar Örneği
15 Gün
12. Satın Alma 1- Akademik ve idari personelin malzeme talep formu
2- Piyasa Araştırması Formu
3- Ön Olur(Strateji veya Rektörlük)
4- 1000 TL yi aşan tutarlar için vergi borcu yoktur yazısı
5- Fatura
6- Taşınır İşlem Giriş Fişi
7- Muayene Kesin Kabul Formu
8- Ödeme Emri
15 Gün
13. Taşınır İşlemleri Taşınır İşlem Fişi 1 Gün
14. Taşınır Mal Kayıt-Kontrol 1- Taşınır İşlem Giriş Fişi
2- Depo Takibi Taşınır İşlem Çıkış Fişi
3- Envanter (Demirbaş)Yıl Sonu Sayım
7 Gün
15. Bütçe Hazırlama 1- Fiziksel Mekanlar Tespit Formu
2- Bütçe Gelir Fişleri
3- Bütçe Gider Fişleri
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri
Ad Soyadı: İbrahim ÖZERLİ
Unvan: Yüksekokul Sekreteri
Tlf: 0 328 827 10 00-5405
E-Posta: ibrahimozerli@osmaniye.edu.tr

İkinci Müracaat Yeri
Ad Soyad: 
Dr.Öğr.Üye.Selim Serhan YILDIZ
Unvan: 
Müdür
Tlf: 
0 328 827 10 00-5402
E-Posta: 
serhan@osmaniye.edu.tr
Düziçi Meslek Yüksekokulu kamu hizmet standartları tablosunun yazdırılabilir formuna ulaşmak için tıklayınız...


Güncelleme 03.02.2023 01:46:3222 Eylül 2023
İletişim
OKÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu İrfanlı Mahallesi 80600 Düziçi / Osmaniye
03288271000 Dahili: 5415 - 5402 - 5411 / 03288271043
duzicimyo@osmaniye.edu.tr