Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Hizmet Envanteri
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NO  KURUM KODU  STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
 
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİ
SUNMAKLA
GÖREVLİ
KURUMLARIN/
BİRİM ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
Mali işler Bürosu Personel İşler Bürosu Bölüm Sekreterliği BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
1. 639833341 903.05 İzin İşlemleri Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması 657 Sayılı Kanunun 102-104-105 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yüksekokul
Personelleri
- X - İzin Formu

DÜZİÇİ MESLEK YÜKAWKOKULU

(DMYO)

Memur, Yüksekokul 
Sekreterliği,Müdür
Rektörlük
Personel
Daire
Başkanlığı
- - 1 GÜN 150 Sunuluyor
2. 639833341 903.02 Atama İşlemleri Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması. 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun Öğretim Elemanı şartlarını taşıyanlar X X - Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, Posta Pulu, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. DMYO

Memur, Yüksekokul Sekreterliği,Müdür

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 2 AY 2 AY 15-20 Sunuluyor
3. 639833341 903.07-50.02.04 Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları 2547 Sayılı Kanun 39. Maddesi Öğretim Elemanları X X - Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu DMYO Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Yüksekokul Yönetim Kurulu Rektörlük Personel Daire Başkanlığı - 30 GÜN 20 GÜN 40-50 Sunuluyor
4. 639833341 50.02.04 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. Madde Yüksekokul Öğrencileri - - X İtiraz dilekçesi DMYO İlgili Öğr. Elemanı/İlgili Bölüm Başkanlığı / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İlgili Üniversite Rektörlükleri Akademik Takvim 15 GÜN 30 Sunuluyor
5. 639833341 50.02.04 Yatay Geçiş İşlemleri Öğrencinin isteği üzerine bir başka Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yüksekokul Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri, Akademik Takvim DMYO Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Bölüm Başkanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük ve Rektörlüğe Bağlı Birimler 1 GÜN 1 İŞ GÜNÜ - Sunuluyor
6. 639833341 50.02.04 Kayıt Yenileme (Mazeretli) Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/17.madde Yüksekokul Öğrencileri - - X Dilekçe, Mazeretini Belirten Belge, Derse Yazılma Formu, Banka Dekontu, Not Durum Belgesi DMYO Memur, Yüksekokul Sekreterliği, Müdür İlgili Bölüm Başkanlığı/İlgili Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 15 GÜN 10 Sunuluyor
7.  639833341 50.02.04 Mazeret Sınavları Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/31.madde Yüksekokul Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini Belirten Belge DMYO Memur, Yüksekokul Sekreterliği, Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 15 GÜN 50-60 Sunulmuyor
8. 639833341 302.04.09 Tek Ders Sınavı Mezun durumunda olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl sonlarında tek ders sınav hakkından yararlanılması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20. Madde Yüksekokul Öğrencileri - - X Başvuru Dilekçesi DMYO Bölüm Başkanı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 3 GÜN 10 Sunuluyor
9. 639833341 50.02.04 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. Madde Yüksekokul  Öğrencileri - - X İtiraz Dilekçesi DMYO İlgili Öğretim Elemanı/Bölüm Başkanlığı/Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - 15 GÜN 10 GÜN 5 Sunuluyor
10. 639833341 50.02.04 İlişik Kesme İşlemleri Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması. OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 33.madde Yüksekokul Öğrencileri - - X Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname DMYO Memur, Öğrenci işleri Dai. Bşk.lığı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - 2 GÜN 5 Sunuluyor
11.