Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar

 

Meslek Yüksekokulu Politikası

Meslek Yüksekokulu kurumsal alt yapısını güçlendirmek,

 

Meslek Yüksekokulu kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,

 

Meslek Yüksekokulu teknolojik alt yapısını güçlendirmek,

 

Meslek Yüksekokulu ile dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,


Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak.

 

Eğitim-Öğretim Politikası

 

Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,

 

Meslek yüksekokulu olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumlarla iş birlikleri yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,

 

Okulumuz programlarımız gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bireyleri mezun ederek topluma kazandırmak.

 

Araştırma-Geliştirme Politikası

 

Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayın yapmak,

 

Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,

 

Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.

Kalite Politikası

 

Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,

 

Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,

 

İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı olmak,

 

Disiplinler arası çalışabilme yeteneği kazandırmak,

 

Yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmek.

 

Memnuniyet Politikası

Meslek yüksekokulu öğrencileri, akademik personeli ve idari personelinin memnuniyetini artırmanın başarıyı sağlamada en temel ölçütlerden biri olduğunun bilinciyle hareket ederek;

 

Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizin eğitim faaliyetleri dışında kalan zamanlarını kaliteli değerlendirebilmelerini sağlayabilmek için üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar,

 

Engelsiz üniversite ve fakülte olarak; öğrenci, akademik personel ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak.

 


İnsan Kaynakları Politikası

Meslek Yüksekokulumuz insan kaynakları politikası doğrultusunda;

 

Nitelikli insan gücünün fakültemize kazandırılması,

 

İnsan kaynağına ve onun katkılarına değer verilmesi,

 

Etkin ve verimli bir çalışma ortamının temelinin oluşturulmasının sağlanması.

Kurumsal İletişim Politikası

Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan tüm bölümlerin kendi içinde ve bütün dış paydaşlarla gerçekleştireceği iletişim faaliyetlerinin yönetilmesini esas alır. Bu doğrultuda kurumsal iletişim politikası;xx xxx

 

Meslek Yüksekokulu içi ve dışında gerçekleştirilen etkileşimlerin yürütülmesi,

 

Kurumsal imajın destekleyici iletişim kurulmasıdır.

                                          

22 Eylül 2023
İletişim
OKÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu İrfanlı Mahallesi 80600 Düziçi / Osmaniye
03288271000 Dahili: 5415 - 5402 - 5411 / 03288271043
duzicimyo@osmaniye.edu.tr