Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü


 Ders Planı

 Ders İçerikleri


Genel Bilgiler

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Kontenjan

40

Puan Türü

TYT

Kazanılan derece

Ön Lisans

Eğitim Türü

Örgün

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS, 2.0 GNO ve 30 İş Günü Staj

Kazanılan Unvan

Raylı Sistemler Makine Teknikeri

Giriş – Programın Amacı – Vizyon ve Misyon

Günümüzde yaygınlaşma eğilimi gösteren hızlı trenler ile normal trenler, metro (yeraltı treni), kent içi raylı sistemler gibi demiryolu taşımacılığı sektörünün gerektirdiği makine bilgilerinin verilmesi, ulaşımda hareketliliğinin planlanması, maliyet-kârlılık ve ücretlendirilme politikasının belirlenmesi, personel hareketliliğinin planlanması konularında bilgi ve uygulama yeteneğine sahip nitelikli elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Demiryolu ulaşımında önemli görevler üstlenen demiryolları, Makine (tesisler) personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi, ülkenin önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca, son yıllarda metro işletmeciliğindeki gelişmeler bu alanlarda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini arttırmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2020 yılında açılan Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı ile demiryolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kendini sürekli geliştiren, yüksek nitelikli ve performanslı, evrensel değerlere saygılı Raylı Sistemler Makine Teknikeri yetiştirmektir. Toplumsal kalitenin artmasına katkıda bulunacak; kaliteye önem veren, kaliteli hizmet vermeyi kendine ilke edinmiş, toplumsal değerlere saygılı Raylı Sistemler Makine Teknikeri yetiştirmek ve bu alanda öncü program olmaktır.

Kabul Koşulları

            Öğrenciler Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan sınav ile kabul edilmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, sınavdan aldıkları puan ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan TYT puanı ile girebilmektedirler.

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı Çıktıları

 • Trenlerde kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahip olur. Oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemi tespit eder, tanımlar ve raporlar.
 • Trenlerde kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
 • Trenlerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
 • Tren bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. Tren bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir. Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili tren manüeline göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
 • Trenlerde kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
 • Ray özelliklerini ve raylardaki değişimin tren üzerindeki etkisini bilir.
 • Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Trenlerde kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisine sahip olur. Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD, Tülomsaş, Estram, Burulaş, İzmir Metro A.Ş. vb. işletmelerde istihdam edilebilirler. Ayrıca ülkemizde gün geçtikçe artmakta ve olan raylı sistem yatırımlarının sonucunda da kamu ve özel sektörde istihdam olma olanakları yüksektir. Ülkemizde demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Teknikeri, ayrıca lojistik firmalarda iş bulabilir. Bu alanda kendini yetiştirmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Dikey Geçiş Olanakları

 

Raylı sistemler makine teknolojisi mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabildiği, raylı sistemler makine teknolojisi DGS bölümleri şunlardır:

 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Takım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için 2 yıllık ön lisans eğitimi süresince verilen tüm dersleri almış olması, 2.0 GNO (Genel Not Ortalaması), 120 AKTS ve 30 iş günü olarak stajını tamamlaması gerekmektedir.

Unvan

Programın öğrencileri, mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun olduklarında “Raylı Sistemler Makine Teknikeri” unvanını alırlar.

Akademik Personel

Öğr. Gör. Fikret UMCU (Bölüm Başkanı)        fikretumcu@osmaniye.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmet ÖNDER                                ahmetonder@osmaniye.edu.tr

Öğr. Gör. Tennur KISAKÜREK PARLAK (Akademik Danışman)  tkisakurekparlak@osmaniye.edu.tr

Öğr. Gör.Cemre POLAT                                 cemrepolat@osmaniye.edu.tr

İletişim
OKÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu İrfanlı Mahallesi 80600 Düziçi / Osmaniye
03288760420
03288761348
duzicimyo@osmaniye.edu.tr