Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Senato

OKÜ Senatosu

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerininesasları hakkında karar almak,

 Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 Rektörün onayından sonra Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

 Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

 Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senatomuz

 Prof. Dr. Turgay UZUN (Başkan, Rektör)

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Rektör Yardımcısı) 

 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP (Rektör Yardımcısı) 

 Prof. Dr. Turgay UZUN (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. )

 Prof. Dr. Selim COŞKUN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. )

 Prof. Dr. Adem TUTAR (İlahiyat Fakültesi Dekanı )

 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK  (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Nihat ARIKAN (Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakülte Dekan V.)

 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ  (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP (Mühendislik Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı) 

 Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)

 Doç. Dr. Ebru GÜHER (Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)

  Dr. Öğretim Üyesi Kürşat HAZAR (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Bülent KIRMIZI (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) 

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARDAŞLAR (Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ (Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Doç. Dr. Mustafa SEVİNDİK (Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Abdullah MART (Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Bülent ÖZ (Üye)

 Prof. Dr. Yunus KAPLAN (Üye)

 Doç. Dr.  Adnan BOZDOĞAN (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU  (Üye)

 Doç. Dr.  Ramazan SONAT (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Emrah YAVUZ  (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Meyser KAYA (Üye)

 Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter (Raportör)