Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, normal ve ikinci öğretim olmak üzere toplamda 78 (39+39) öğrenci ile 2011-2012 eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Halen 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi ile bilimsel ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, lisans eğitimine ilaveten; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yönetim ve Bilişim Sistemleri ABD Yüksek Lisans ve Doktora programları ile aktif olarak eğitime devam etmektedir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, “ endüstriyel ve ticari işletmelerin yönetimi ve işleyişinde bilgisayar ve daha genel ifadeyle bilişim teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacında olan” bir yükseköğretim programıdır.

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Bölümümüz de, bilişim ve işletme konularını sentezlemesi dolayısıyla bu ihtiyacı gidermek üzere, donanım, yazılım, analiz, planlama, karar-kontrol verme modelleri ve veri tabanı kullanarak bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, bütünleşik insan-makine sistemlerini inceleme yetkinliğinde bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Bölümümüz dünyada olduğu gibi, ülkemizde de endüstriyel ve ticari işletmelerde, hem bilgi teknolojileri, hem de işletme ve yönetim alanlarında geniş bilgi sahibi “Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri Profesyonellerini - Yönetim bilişimcileri” yetiştirecek, yetişen bireyler öncelikle Osmaniye olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Bu bölümden mezun olacakların iş bulma imkanlarının fazla ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olması beklenmektedir. Bölüm mezunları “yönetim bilişimcisi” unvanı ile aşağıda yer alan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında istihdam edilebilir:

 • Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 • Bilişim Projelerinin Yönetimi,
 • Bilişim Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi,
 • Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi,
 • Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi,
 • E- iş ve E-dönüşüm Projelerinin Yönetimi,
 • Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri,
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanlarında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik,
 • Kurumsal Kaynak Planlaması,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal Zekâ Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri,
 • E-Ticaret Alanında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik.
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866