Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler disiplini, devletler, uluslararası örgütler ve uluslararası ilişkileri düzenleyen diğer temel aktörlerin davranışları ile bu aktörlerin birbirleri ile olan siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini ve bu ilişkilerin sebep ve sonuçlarını inceleyen bir sosyal bilim disiplinidir. Son çeyrek yüzyılda küresel ölçüde yaşanan gelişim ve değişimler devletlere, toplumlara ve bireylere nüfuz etmiş ve bu gelişim ve değişimler sosyo-politik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dinamikler arasındaki sınırların belirsizleşmesine neden olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak uluslararası ilişkilerin temel aktörleri arasındaki ilişkiler gerek nitel gerekse de nicel olarak yoğunluk kazanmaya başlamıştır.  Tüm bunların yanında, uluslararası terör, uluslararası göç, etnik çatışmalar, küresel iklim değişikliği gibi sınır aşan pek çok siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunun da yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında Uluslararası İlişkiler disiplininin önemi giderek artmaktadır.

Böyle bir ortamda, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de Uluslararası İlişkiler alanında iyi eğitim almış nitelikli uzmanlara olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamak amacında olan bir yükseköğretim programıdır. 

Bu programın mezunları her şeyden önce gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde dış ilişkiler alanında istihdam olanağına sahiptirler. Dışişleri bakanlığı haricinde giderek artan oranda gerçekleşen karşılıklı uluslararası ilişki ve işbirliği ortamı içerisinde kamuda her kurum, bu alanda gerekli eğitimi almış kişileri istihdam etmektedir. Bunun ötesinde her ne kadar ülkemiz açısından yeni olsa da ulusal ve yerel düzeyde araştırma ve düşünce kuruluşlarına olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bu kuruluşların artan orandaki ihtiyacı en çok da yetişmiş elemandır. Bunun ötesinde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarına en fazla ihtiyaç duyan kurum kamu sektöründe, doğal olarak, Dışişleri Bakanlığıdır. Artık çok yönlü dış ilişkiler yürüten bakanlığımız bu iş yükünün altından kalkmak için her dönem düzenli olarak kadro ilanları açmaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları bu ilanlarda en çok talep edilen eğitilmiş insan  grubunu oluşturmaktadır. Ulusal düzeyin yanında yerel düzeyde de faaliyet gösteren kuruluşların ve firmaların da alanda yetişmiş alanda ihtiyaçları olmaktadır.Uluslararası İlişkiler bölümünün çok disiplinli bir bölüm olması sebebi ile bölüm mezunları aşağıda yer alan kamu ve özel sektör kuruluşlarında meslek memuru, uzman, uzman yardımcısı, yönetici, araştırmacı, akademisyen vb. unvanlar ile istihdam edilebilir:

 • Dışişleri Bakanlığı
 • Avrupa Birliği Bakanlığı
 • Başbakanlık
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uluslararası Örgütler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Medya
 • Lojistik ve kargo (deniz, hava ve kara) taşımacılığı yapan işletmeler
 • Bankalar
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • TİKA
 • Uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırma merkezleri
 • Akademik araştırma merkezler
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok Zemin Kat
03288271000
iibf@osmaniye.edu.tr