Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr Nuri Erdem'in Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Fakültemiz Harita Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nuri Erdem'in yürütücü olarak TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında sunduğu "Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Projenin Amacı: Katılımcıların deprem konusunda çalışmalar yapmasını teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla;

Akademik çalışmalarında deprem verilerinin kullanımı, deprem haritaları üzerindeki özel işaretlerin anlamı, harita ölçüm ve çizim aşamaları, kullanılan bilgisayar programları ve ölçü aletlerinin tanıtımı,

Değişik kaynaklardan elde edilen deprem öncesi ve sonrasına ait doğru ve güncel verilerin kullanıldığı çok sayıdaki bilimsel yayın örneklerinin nasıl hazırlandığının detaylı anlatımı,

Son yıllarda deprem çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan meteorolojik ve GPS verilerinin yorumlanabilmesi ve Google Maps deprem haritalarının üretilebilmesi,

gibi konuların bilgisayar laboratuvarında teorik ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir.

Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Bu proje kapsamında katılımcıların kendi çalışma alanlarına yönelik olarak deprem konusunda bir akademik yayının (bildiri, makale, tez, proje vb.) nasıl yapıldığı, kullanılan verilerin, modelleme sistemlerinin ve bilgisayar programlarının neler olduğu, deprem verilerinin elde edilmesinde kullanılan ölçü aletleri ve uygulamaları konusunda ilgi ve merak uyandıracak, motivasyonlarını arttıracak ve daha kolay ve kaliteli yayın yapmalarını sağlayabilecek pratik bilgileri, daha önce yayınlanmış makale ve kabul edilmiş projeler üzerinden uygulamalı eğitimler yoluyla kazanmaları hedeflenmiştir.

Projenin Hedef Kitlesi: Deprem temelli akademik çalışmalar yapan ve yapmak isteyen;

     1.  Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileri,

     2. Genç araştırmacılar (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler),

     3. Uzmanlar (35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, üniversite ya da kamu kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan kişiler),

oluşturmaktadır. Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrenciler ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış araştırmacılar oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

Proje hakkında detaylı bilgiye https:\\deprembil.com\ adresinden ulaşılabilir. (Haberin Kaynağı için tıklayınız...)

23 Mayıs 2023 (Bu haber 436 defa görüntülendi)
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
muhdekanlik@osmaniye.edu.tr