Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
IV. Grup Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi'ne uygun olarak Aile Danışmanlığı Sertifika Programı açılacaktır.

Program Çıktısı

Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye'nin her yerinde T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır. SERTİFİKALARIMIZ E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLMEKTEDİR.

Program Önkoşulu

Tıp, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi alanlarından birinden (en az dört yıllık lisans mezunu olma şarttır) mezun olanlar programa başvurabilir.

Program Yeri

Program uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecektir.

Program Süresi

330 saati teorik, 120 saati uygulama (50 saat sınıf içi + 70 saat alan) ve 30 saati süpervizyon olmak üzere toplam 480 saattir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Diplomanın aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ödeme dekontu

Program Başlangıç Tarihi: 21 Mayıs 2021 (Program başlangıç tarihi değişiklik gösterebilmektedir.) 

 

Dersler;

Cuma günü 17.00-21.50 (6 saat)

Cumartesi günü 08.00-12.00, 13.00-18.40 (12 saat)

Pazar günü 08.00-12.00, 13.00-18.40 (12 saat)

 

Program Ücreti

3.000 TL (KDV Dahil) (6 taksit yapılabilir)

Hesap Adı: Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı: Osmaniye Ziraat Bankası

İBAN: TR640001000014531518635001

 

Program Koordinatörleri

Doç. Dr. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU

colakkadioglu@gmail.com

Dr. Öğr. Üye. Sezai DEMİR

demirsezai01@gmail.com

 

Ayrıntılı bilgi için;

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

E-posta: uzem@osmaniye.edu.tr

Tel. 0 328 827 10 00 – 4235

Tel. 0 542 526 10 94

 

PROGRAMDA GÖREV ALAN AKADEMİSYENLER

 

Unvan

Adı ve Soyadı

Üniversite

Uzmanlık Alanı

1.

Doç.Dr.

Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU (Koordinatör)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

2.

Dr. Öğr. Üye.

Sezai DEMİR (Koordinatör Yard.)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

3.

Prof. Dr.

Mustafa ARI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Psikiyatri

4.

Prof.

Fulya CENKSEVEN ÖNDER

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

5.

Doç.Dr.

İsmail SANBERK

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

6.

Doç.Dr.

Oğuzhan KIRDÖK

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

7.

Dr. Öğr. Üye.

Egemen Hanımoğlu

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

8.

Doç.Dr.

Zülal ERKAN

Mersin Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

9.

Doç.Dr.

Raşit AVCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

10.

Doç. Dr.

Ferah ÇEKİCİ

İstanbul Medipol Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

11.

Dr. Öğr.Üye.

Dilaram Billur ÖRNEK

İstanbul Medipol Üniversitesi

Klinik Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı

12.

Dr. Öğr.Üye.

Dr. Öğr. Üye. Zeynep AYDIN SÜNBÜL

Kocaeli Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

13.

Prof. Dr.

Susran Erkan EROĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Sosyoloji

14.

Dr. Öğr.Üye.

Zeynep TEKİN BABUÇ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Psikoloji, Sosyoloji

15.

Dr. Öğr. Üye.

Sibel AKYÜZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Uygulamalı Psikoloji, Nörobilim

 

 

 

 

Eğitim Konuları:

 

1.MODÜL

Aile danışmanlığı Giriş ve Temel kavramlar (30 saat)

 • Aile ve aile çeşitleri
 • Ailenin yapısı, organizasyonu ve ailenin işlevleri
  • Ailenin dört boyutu (Yapısal, duygusal,gelişimsel ve işlevsel)
 • Aile yaşam döngüsü
 • Aile danışmanlığının tarihçesi (Dünya ve Türkiye’de)
 • Gelişimsel ve durumsal stresörler
 • Ailede baş etme stratejileri
 • Aile danışmanlığıyla ilgili temel kavramlar
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

2.MODÜL

 

Aile Sosyolojisi (30 saat)

 • Sosyolojik yaklaşımlar temelinde aile kuramları
 • Türk toplumunda aile yapısı
 • Aile, kadın, doğa
 • Aile ve çocuk
 • Aile ve sağlık
 • Aile ve değişme
 • Aile ve yaşlanma
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

3.MODÜL

 

Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı (Ebeveyn Yetkinliği) (6 saat)

 • Kavramsal çerçeve
 • Kültüre duyarlılıkta kullanılan 8 lens
 • Yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, din, engellilik, etnisite, eğitim ve sınıf
 • Kültüre duyarlı aile danışmanlığının amacı ve özellikleri
 • Kültüre duyarlı aile danışmanlığının temel ilkeleri
 • Aile danışmanlığında kültüre duyarlı psikolojik danışma
 • Ülkemizdeki kültürel duyarlılık ve bunların etkileşimleri
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Aile içi İletişim ve İlişki Yönetimi (24 saat)

 • Evlilik öncesi yakın ilişkiler
 • Evlilik
 • Evlilikte aile içi iletişim
 • Ailede çatışmanın doğası
 • Transaksiyonel analiz
 • Transaksiyonel analizin aile danışmanlığında kullanılması
 • Algılar ve bilişsel yapılar
 • İlişkilerde algı ve bilişsel yapıların etkileri
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

4.MODÜL

 

Aile Danışmanlığında Sistem Yaklaşımı (6 saat)

 • Aile sistemleri perspektifi
 • Aile sistemleri ve sibernetik
 • Sistemler ve sibernetik sınırlar
 • Sistem yaklaşımında temel kavramlar ve işlevi
 • Sistem yaklaşımında yapı, süreç, içerik ve fonksiyon
 • Sistem yaklaşımı perspektifinden aileyle çalışma
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Yaşam Dönemleri ve Uyum (24  saat)

 • Bir kavram olarak uyum ve uyum süreci
 • Türleri
 • İşlevleri
 • Yaşam dönemleri
 • Bebeklik
 • İlk Çocukluk
 • Ergenlik
 • Genç Yetişkinlik
 • Orta Yetişkinlik
 • Yaşlılık
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar

Grup Tartışması

5. MODÜL

 

Krize Müdahale Becerileri (6 saat)

 • Krize müdahale ile ilgili kavramsal çerçeve
 • Ailede kriz durumları
 • Ailede krize müdahale adımları
 • Krize müdahalede yöntem ve stratejiler
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Temel Psikolojik Danışma Becerileri (24 saat)

 • Temel terapötik beceriler
 • İlk karşılaşma ve bilgi toplama
 • Aile danışmanlığı süreci yapılandırma becerileri
 • Aile danışmanlığı sürecinde özel beceriler
 • Aile danışmanlığında genogram ve soy ağacı çıkarılması
 • İnsan doğası
 • Temel dinamikler
 • Fenomenal alan
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

6. MODÜL

 

Özel Konular I (Şiddet) (6 saat)

 • Temel Kavramlar
 • Şiddetin Temelleri
 • Şiddetin Türleri
 • Kişilik ve Şiddet
 • Şiddet ve Ruh Sağlığı
 • Aile İçi Şiddet
 • Şiddetin Aile Danışmanlığı Çerçevesinde Ele Alınması
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Aile ve Çift Danışmanlığının Temelleri (24 saat)

 • Çift ve aile danışmanlığı benzerlik ve farklılıklar
 • Çift danışmanlığının ilkeleri
 • Evlilik öncesi aile danışmanlığı
 • Çift ve aile danışmanlığı çeşitleri
 • Evlilik ve çift danışmanlığı temelleri
 • Çiftlerle çalışmalarda önleyici yaklaşımlar
 • Temel müdahale ve stratejiler
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

7. MODÜL

 

Aile Danışmanlığında Kuramsal Yaklaşımlar (30 saat)

 • Kavram olarak kuram
 • Psikodinamik Aile Danışmanlığı
 • Bowen Aile Danışmanlığı
 • Yaşantısal Aile Danışmanlığı
 • Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Aile Danışmanlığı
 • Yapısal Aile Danışmanlığı
 • Stratejik ve Sistematik Aile Danışmanlığı
 • Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı
 • Öyküsel Aile Danışmanlığı
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

8. MODÜL

 

Aile Danışmanlığı Müdahale ve Stratejileri (30 saat)

Sistematik bakış açısı

İlk karşılaşma

Ailedeki örüntülerin tanımlanması

-Genogram uygulanması

Sürecin yapılandırılması

Terapötik süreç

Müdahaleler

Aile Danışmanlığında Sistematik Yöntem ve Teknikler

Birincil müdahaleler

İkincil müdahaleler

 • Sorular
 • Aile farkındalığını arttırma ve seçenekler sunmak
 • Üçlemeden kaçınmak
 • Yapısal müdahaleler
 • Yeniden yapılandırma
 • Paradoksal müdahaleler

Küçük çocuklar için kullanılan teknikler

Aile dizilimi

 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

9. MODÜL

 

Özel Konular I. (Boşanma ve Aldatma) (6 saat)

 • Boşanma
 • Aldatma
 • Kayıp ve yas
 • Kronik hastalıklar
 • Ergen hamilelikleri
 • Gebelik kayıpları
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Özel Gereksinimli Danışan Gruplarıyla Aile Danışmanlığı (24 saat)

10. MODÜL

 

Aile Danışmanlığında Kimlik ve Etik (6 saat)

 • Profesyonel kimlik
 • Etikle ilgili kavramsal çerçeve
 • Etik ilkeler
 • Etik ikilemler
 • Ailelerle çalışırken ortaya çıkan etik sorunlar
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Çocuk ve Ergenlerde Uyum Sorunları ve Davranış Bozuklukları (24 saat)

 • Normal ve anormallik
 • Çocuklarda normal-anormal davranış ölçütleri
 • Çocuklarda yaygın gelişim bozuklukları (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite)
 • Çocuk kaygı bozuklukları ( Tikler, ayrılık kaygısı, fobiler vb.)
 • Ergenlik gelişimsel ihtiyaçları
 • Ergenlerde kaygı bozuklukları (OKB ve panik atak)
 • Çocuk ve ergenlerde duygu durum bozuklukları
 • Yetişkin psikopatolojisi
 • Kaygı bozuklukları
 • Duygu durum bozuklukları
 • Psikozlar
 • Uyum ve davranış bozukluklarının aile danışmanlığı çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

11. MODÜL

Aile ve Çocuk Hukuku (6 saat)

 • Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel yükümlülükleri
 • Aile mahkemeleri kuruluş ve esasları
 • Aile mahkemelerinde görülen dava dosyaları (Boşanma, velayet, kişisel ilişki, sulh imkanı, evlat edinme)
 • Aile mahkemelerinde karşılaşılan riskli durumlar
 • Aile içerisinde suç niteliği sayılan riskli davranışların haber verilmesi
 • Çocuk hukukunda temel konular
 • Çocuk hakları
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Evlat edinme
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Cinsel Eğitim (6 saat)

 • Sağlıklı cinsel yaşam
 • Cinsel yaşam açısından normallik-anormallik
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Cinsellikle ilgili olguları tanıma
 • Anamnez ve cinsel öykü alma
 • Cinsel terapi süreci
 • Karşılaşılan zorluklar
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

 

Evlilik Süreçleri (6 saat)

Evlilik Süreçleri

 • Evliliğin sebepleri
 • Eş seçme süreci
 • Geleneksel evlilikle- Modern evliliklerin özellikleri
 • Evlilik aşamaları
 • Evliliğin olumlu ve olumsuz yönleri
 • Evlilik ve eş görevleri
 • Evlilikte yaşanan sorunlar
 • Çift ilişki biçimleri
 • Evliliği etkileyen alanlar
 • Eş seçimi kuramları
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Aile Danışmanlığında Vaka Formülasyonu (6 saat)

 • Aile Danışmanlığından Vaka Örnekleri
 • Vakanın Yapısal Analizi
 • Vaka ile İlişkili Süreç Analizi
 • Vaka ile İlgili Hipotezlerin Geliştirilmesi
 • Müdahale Modeli ve Önceliğe Karar Verilmesi
 • Aileye Müdahale
 • Uygulama Örnekleri
 • Özet
 • Sorular ve Cevaplar
 • Grup Tartışması

Gözlem, Kayıt Tutma ve Raporlaştırma (6 saat)

 

 

UYGULAMA MODÜLLERİ

1.MODÜL

Aile Danışmanlığı Vaka Analizleri (20 saat)

2. MODÜL

Aile Danışmanlığı Temel Beceri Modülleri (30 saat)

3. MODÜL

Uygulamalar ve Grup Süpervizyonu (70 saat)

4. MODÜL

Uygulamalar ve Bireysel Süpervizyon (30 saat)

 

 

İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
uzem@osmaniye.edu.tr