Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz ön lisans ve lisans diploma programlarına (Genel Not Ortalamasına Göre) yatay geçiş başvuruları çevrimiçi olarak alınacaktır. 

Başvuru için tıklayınız…

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş (Genel Not Ortalaması ile) Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 05.09.2022 08.09.2022
Değerlendirme 12.09.2022 16.09.2022
Sonuçların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Gönderilmesi İçin Son Gün 20.09.2022
Sonuç İlan 20.09.2022
Kesin Kayıt 20.09.2022 22.09.2022
Yedek Kayıt 26.09.2022

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız… 

Fakülte kontenjanları için tıklayınız… 

MYO Kurum içi kontenjanlar için tıklayınız…

MYO Kurumlararası kontenjanlar için tıklayınız…

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenci Belgesi (Onaylı)
2- Transkript (Onaylı)
3- ÖSYS Yerleşme Belgesi

4- İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10‘a girdiğini gösteren resmî belge. (Onaylı)

5-Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğini gösterir belge.

*Yurtdışı kontenjanlarına başvuracak adaylar istenen belgelerin onaylı Türkçe tercümesini eklemeleri gerekmektedir.


9 Ağustos 2022